Distinctive color | Family | Forewing upperside distinctive color | Forewing upperside distinctive pattern | Genus | Hindwing edge | Hindwing underside distinctive color | Hindwing underside distinctive pattern | Hindwing underside main color | Hindwing underside spot number | Month | Wing upperside main color

Check boxes for all that apply. If uncertain, skip character or select several states. Then click on any search button.
Navigate with above index or scroll bar.

Number scored for a state is in green.

1. Wing upperside main color    [Explain]

125Black/Brown    14Blue/Purple    3Green    51Red/Orange    25White-grey    34Yellow/Orange   2. Hindwing edge

144Smooth    32Tail    34Wavy   
3. Family

74Hesperiidae    35Lycaenidae    50Nymphalidae    9Papilionidae    20Pieridae    2Riodinidae   4. Distinctive color    [Explain]

18Blue    2Green    75None    68Orange    4Red    53Yellow   5. Forewing upperside distinctive color

20Blue    6Green    70None    75Orange    10Red    64Yellow   6. Forewing upperside distinctive pattern

30Band    32Checker    6None    74Spot    14Vein    76Other   7. Hindwing underside distinctive color

35Blue    10Green    74None    64Orange    20Red    71Yellow   8. Hindwing underside distinctive pattern    [Explain]

37Band    14Checker    33None    119Spot    12Vein    38Other   9. Hindwing underside main color

117Black/Brown    4Blue/Purple    6Green    11Red/Orange    43White/Grey    49Yellow/Orange   10. Hindwing underside spot number

91    132    126Over 2   
11. Month

10001 Jan    11802 Feb    14703 Mar    17204 Apr    17605 May    17406 Jun    17207 Jul    16708 Aug    15909 Sep    14210 Oct    12211 Nov    9512 Dec   

12. Genus

1Abaeis    1Achalarus    1Agraulis    7Amblyscirtes    1Anaea    1Anartia    1Anatrytone    1Ancyloxypha    1Anthanassa    1Anthocharis    1Aphrissa    1Apodemia    1Appias    1Ascia    2Asterocampa    1Atalopedes    1Atlides    1Atrytone    2Atrytonopsis    1Autochton    2Battus    1Boloria    2Brephidium    1Calephelis    6Callophrys    1Calpodes    1Calycopis    6Celastrina    1Cercyonis    2Chlosyne    3Colias    1Copaeodes    1Cupido    1Cyllopsis    2Danaus    1Dryas    3Enodia    1Epargyreus    1Erora    8Erynnis    1Eumaeus    1Euphydryas    7Euphyes    1Euptoieta    2Eurema    1Eurytides    1Feniseca    1Glaucopsyche    1Heliconius    1Hemiargus    1Hermeuptychia    5Hesperia    1Hylephila    1Hypolimnas    1Junonia    1Kricogonia    2Leptotes    1Lerema    1Lerodea    2Lethe    1Libytheana    2Limenitis    1Lycaena    1Marpesia    2Megathymus    1Megisto    2Nastra    1Nathalis    1Neonympha    3Nymphalis    1Oligoria    3Panoquina    6Papilio    1Parrhasius    3Phoebis    1Pholisora    3Phyciodes    2Pieris    5Poanes    5Polites    4Polygonia    1Pompeius    1Pontia    2Problema    3Pyrgus    1Pyrisitia    8Satyrium    2Satyrodes    4Speyeria    1Staphylus    1Strymon    3Thorybes    2Urbanus    3Vanessa    2Wallengrenia    1Zerene