Ascospore, shape

Subglobose

© Andrew N. Miller, 2007
ascospore shape subglobose
I_ANM114