Map of Osmia Lignaria; Osmia Cornifrons; Osmia cornuta; Osmia ribifloris.
Click on points to see their data.
To zoom in, click on the image or on a 'Zoom level'. Target: 0°N 0°E -- Click to zoom in. Osmia lignaria 40.79006°N 73.96470°W -- Click to see record AMNH_BEE00029173. Osmia lignaria 38.31667°N 122.13333°W -- Click to see record AMNH_BEE00016364. Osmia lignaria 41.40806°N 74.02194°W -- Click to see record AMNH_BEE00029177. Osmia lignaria 39.58972°N 120.36750°W -- Click to see record AMNH_BEE00029731. Osmia lignaria 34.13927°N 118.17035°W -- Click to see record AMNH_BEE00106503. Osmia lignaria 45.86600°N 123.55200°W -- Click to see record AMNH_BEE00098486. Osmia lignaria 44.17280°N 123.57170°W -- Click to see record AMNH_BEE00029375. Osmia lignaria 40.11056°N 88.20722°W -- Click to see record AMNH_BEE00029167. Osmia lignaria 42.35833°N 71.06028°W -- Click to see record AMNH_BEE00028933. Osmia lignaria 37.87167°N 122.27167°W -- Click to see record AMNH_BEE00098498. Osmia lignaria 41.09056°N 73.91833°W -- Click to see record AMNH_BEE00028762. Osmia lignaria 37.55500°N 121.57600°W -- Click to see record AMNH_BEE00107038. Osmia lignaria 39.62944°N 79.95583°W -- Click to see record AMNH_BEE00228793. Osmia lignaria 40.88240°N 121.66080°W -- Click to see record AMNH_BEE00029737. Osmia lignaria 40.01472°N 105.27055°W -- Click to see record AMNH_BEE00029226. Osmia lignaria 40.89290°N 73.89090°W -- Click to see record AMNH_BEE00029232. Osmia lignaria 42.54154°N 76.60737°W -- Click to see record AMNH_BEE00047134. Osmia lignaria 37.92222°N 121.92305°W -- Click to see record AMNH_BEE00016369. Osmia lignaria 43.84675°N 103.56528°W -- Click to see record AMNH_BEE00029725. Osmia lignaria 37.38000°N 120.84900°W -- Click to see record AMNH_BEE00098492. Osmia lignaria 37.54560°N 107.80500°W -- Click to see record AMNH_BEE00029378. Osmia lignaria 40.58333°N 74.15000°W -- Click to see record AMNH_BEE00029243. Osmia lignaria 35.19970°N 87.03080°W -- Click to see record AMNH_BEE00029362. Osmia lignaria 40.65694°N 73.97027°W -- Click to see record AMNH_BEE00106682. Osmia lignaria 40.76360°N 111.83110°W -- Click to see record AMNH_BEE00029372. Osmia lignaria 42.44056°N 76.49694°W -- Click to see record AMNH_BEE00029341. Osmia lignaria 39.96111°N 82.99889°W -- Click to see record AMNH_BEE00029365. Osmia lignaria 37.87916°N 121.86750°W -- Click to see record AMNH_BEE00098494. Osmia lignaria 39.73917°N 104.98417°W -- Click to see record AMNH_BEE00029759. Osmia lignaria 38.86120°N 104.91360°W -- Click to see record AMNH_BEE00029706. Osmia lignaria 35.43083°N 83.44750°W -- Click to see record AMNH_BEE00029327. Osmia lignaria 37.33362°N 80.96176°W -- Click to see record AMNH_BEE00099910. Osmia lignaria 37.92390°N 122.04966°W -- Click to see record AMNH_BEE00047129. Osmia lignaria 36.13972°N 120.35917°W -- Click to see record AMNH_BEE00029738. Osmia lignaria 42.44610°N 73.78890°W -- Click to see record AMNH_BEE00028927. Osmia lignaria 38.85770°N 104.92660°W -- Click to see record AMNH_BEE00029708. Osmia lignaria 40.90972°N 73.80833°W -- Click to see record AMNH_BEE00029331. Osmia lignaria 41.05722°N 74.14139°W -- Click to see record AMNH_BEE00029347. Osmia lignaria 38.84940°N 104.95890°W -- Click to see record AMNH_BEE00029717. Osmia lignaria 37.49470°N 120.84560°W -- Click to see record AMNH_BEE00098490. Osmia lignaria 36.53083°N 121.14417°W -- Click to see record AMNH_BEE00098495. Osmia lignaria 41.15944°N 73.76528°W -- Click to see record AMNH_BEE00029166. Osmia lignaria 41.27222°N 73.55333°W -- Click to see record AMNH_BEE00134777. Osmia lignaria 39.5°N 79.7°W -- Click to see record AMNH_BEE00228786. Osmia lignaria 40.77190°N 73.93060°W -- Click to see record AMNH_BEE00028930. Osmia lignaria 40.92780°N 73.75220°W -- Click to see record AMNH_BEE00029245. Osmia lignaria 40.65222°N 73.99111°W -- Click to see record AMNH_BEE00107076. Osmia lignaria 37.42075°N 121.36080°W -- Click to see record AMNH_BEE00111291. Osmia lignaria 38.86667°N 95.23333°W -- Click to see record AMNH_BEE00029284. Osmia lignaria 44.56472°N 123.26083°W -- Click to see record AMNH_BEE00029752. Osmia lignaria 37.81511°N 122.18152°W -- Click to see record AMNH_BEE00029742. Osmia lignaria 37.98100°N 121.89800°W -- Click to see record AMNH_BEE00111288. Osmia lignaria 40.71417°N 74.00639°W -- Click to see record AMNH_BEE00029277. Osmia lignaria 34.69750°N 79.88360°W -- Click to see record AMNH_BEE00029282. Osmia lignaria 41.63970°N 81.40670°W -- Click to see record AMNH_BEE00029161. Osmia lignaria 42.05000°N 111.41666°W -- Click to see record AMNH_BEE00029371. Osmia lignaria 30.58806°N 103.89417°W -- Click to see record AMNH_BEE00029747. Osmia lignaria 38.67140°N 77.99580°W -- Click to see record AMNH_BEE00029168. Osmia lignaria 40.83972°N 73.87806°W -- Click to see record AMNH_BEE00029237. Osmia lignaria 37.80444°N 122.26972°W -- Click to see record AMNH_BEE00029739. Osmia lignaria 40.65130°N 73.97377°W -- Click to see record AMNH_BEE00132180. Osmia lignaria 38.00000°N 84.70000°W -- Click to see record AMNH_BEE00063839. Osmia lignaria 41.09649°N 73.97292°W -- Click to see record AMNH_BEE00029235. Osmia lignaria 35.70700°N 118.48000°W -- Click to see record AMNH_BEE00047131. Osmia lignaria 38.20083°N 80.26833°W -- Click to see record AMNH_BEE00029351. Osmia lignaria 38.97167°N 95.23500°W -- Click to see record AMNH_BEE00029368. Osmia lignaria 37.94111°N 121.93472°W -- Click to see record AMNH_BEE00029740. Osmia lignaria 41.15446°N 73.82316°W -- Click to see record AMNH_BEE00245753. Osmia lignaria 40.64720°N 73.95770°W -- Click to see record AMNH_BEE00029346. Osmia lignaria 40.48417°N 112.60611°W -- Click to see record AMNH_BEE00029744. Osmia lignaria 40.66250°N 73.96940°W -- Click to see record AMNH_BEE00107874. Osmia lignaria 39.60060°N 77.82080°W -- Click to see record AMNH_BEE00029363. Osmia lignaria 37.17250°N 82.17420°W -- Click to see record AMNH_BEE00099909. Osmia lignaria 40.80000°N 73.30000°W -- Click to see record AMNH_BEE00029247. Osmia lignaria 38.80000°N 104.80000°W -- Click to see record AMNH_BEE00029380. Osmia lignaria 39.95411°N 112.12020°W -- Click to see record AMNH_BEE00029745. Osmia lignaria 50.03333°N 110.68333°W -- Click to see record AMNH_BEE00029736. Osmia lignaria 40.35556°N 123.92472°W -- Click to see record AMNH_BEE00029374. Osmia lignaria 38.97049°N 77.17630°W -- Click to see record AMNH_BEE00029328. Osmia lignaria 39.35840°N 78.46150°W -- Click to see record AMNH_BEE00029364. Osmia lignaria 40.26639°N 123.86917°W -- Click to see record AMNH_BEE00029714. Osmia lignaria 46.91390°N 103.52390°W -- Click to see record AMNH_BEE00029735. Osmia lignaria 39.77333°N 75.16278°W -- Click to see record AMNH_BEE00261398. Osmia lignaria 37.83170°N 122.18666°W -- Click to see record AMNH_BEE00029722. Osmia lignaria 45.52361°N 122.67500°W -- Click to see record AMNH_BEE00098487. Osmia lignaria 41.25890°N 73.68580°W -- Click to see record AMNH_BEE00029242. Osmia lignaria 45.35747°N 122.68798°W -- Click to see record AMNH_BEE00098488. Osmia lignaria 42.21720°N 73.86500°W -- Click to see record AMNH_BEE00029241. Osmia lignaria 39.66202°N 75.40973°W -- Click to see record AMNH_BEE00261397. Osmia lignaria 42.44923°N 76.48226°W -- Click to see record AMNH_BEE00096923. Osmia lignaria 43.98016°N 103.36322°W -- Click to see record AMNH_BEE00029733. Osmia lignaria 37.68555°N 121.63055°W -- Click to see record AMNH_BEE00098497. Osmia lignaria 46.27472°N 106.44167°W -- Click to see record AMNH_BEE00075855. Osmia lignaria 40.44055°N 111.70944°W -- Click to see record AMNH_BEE00029743. Osmia lignaria 35.31940°N 87.76220°W -- Click to see record AMNH_BEE00029170. Osmia lignaria 42.01833°N 113.76390°W -- Click to see record AMNH_BEE00029730. Osmia lignaria 40.63600°N 111.71900°W -- Click to see record AMNH_BEE00111293. Osmia lignaria 35.22470°N 88.24920°W -- Click to see record AMNH_BEE00029169. Osmia lignaria 44.40639°N 104.37528°W -- Click to see record AMNH_BEE00029749. Osmia lignaria 40.11170°N 88.04170°W -- Click to see record AMNH_BEE00029283. Osmia lignaria 38.05563°N 105.07133°W -- Click to see record AMNH_BEE00075854. Osmia lignaria 38.63530°N 122.69310°W -- Click to see record AMNH_BEE00029231. Osmia lignaria 45.19916°N 109.63472°W -- Click to see record AMNH_BEE00075856. Osmia lignaria 40.40170°N 74.30690°W -- Click to see record AMNH_BEE00028934. Osmia lignaria 42.44694°N 76.48333°W -- Click to see record AMNH_BEE00029342. Osmia lignaria 41.38825°N 74.04121°W -- Click to see record AMNH_BEE00131707. Osmia lignaria 40.65690°N 73.96910°W -- Click to see record AMNH_BEE00500023. Osmia lignaria 37.39490°N 120.27490°W -- Click to see record AMNH_BEE00098496. Osmia lignaria 42.53450°N 76.86230°W -- Click to see record AMNH_BEE00029160. Osmia lignaria 40.86055°N 73.88696°W -- Click to see record AMNH_BEE00085976. Osmia lignaria 38.99200°N 79.12400°W -- Click to see record AMNH_BEE00228797. Osmia lignaria 40.95580°N 73.93170°W -- Click to see record AMNH_BEE00028932. Osmia lignaria 40.60527°N 73.75500°W -- Click to see record AMNH_BEE00224647. Osmia lignaria 40.77890°N 73.97450°W -- Click to see record AMNH_BEE00029172. Osmia lignaria 46.5°N 66.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20323. Osmia lignaria 44.8°N 89.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20336. Osmia lignaria 34.8°N 92.1°W -- Click to see record AMNH_BEES20358. Osmia lignaria 44.1°N 114.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20372. Osmia lignaria 47.5°N 100.3°W -- Click to see record AMNH_BEES20360. Osmia lignaria 37.8°N 85.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20341. Osmia lignaria 41°N 77.6°W -- Click to see record AMNH_BEES20344. Osmia lignaria 43°N 107.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20367. Osmia lignaria 44°N 71.6°W -- Click to see record AMNH_BEES20331. Osmia lignaria 44.1°N 120.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20375. Osmia lignaria 38.9°N 77°W -- Click to see record AMNH_BEES20349. Osmia lignaria 39.5°N 111.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20370. Osmia lignaria 41.6°N 71.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20334. Osmia lignaria 50.2°N 97°W -- Click to see record AMNH_BEES20326. Osmia lignaria 32.6°N 89.9°W -- Click to see record AMNH_BEES20353. Osmia lignaria 41.5°N 72.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20335. Osmia lignaria 39°N 105.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20368. Osmia lignaria 40.1°N 74.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20343. Osmia lignaria 40.2°N 82.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20340. Osmia lignaria 35.2°N 79.9°W -- Click to see record AMNH_BEES20351. Osmia lignaria 35.8°N 86°W -- Click to see record AMNH_BEES20350. Osmia lignaria 42.1°N 71.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20333. Osmia lignaria 39.1°N 75.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20346. Osmia lignaria 50.2°N 120.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20329. Osmia lignaria 38.5°N 98.3°W -- Click to see record AMNH_BEES20363. Osmia lignaria 38.9°N 80.2°W -- Click to see record AMNH_BEES20347. Osmia lignaria 32.6°N 86.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20354. Osmia lignaria 39.8°N 86.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20339. Osmia lignaria 38.3°N 92.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20357. Osmia lignaria 44.2°N 100.3°W -- Click to see record AMNH_BEES20361. Osmia lignaria 38.5°N 117°W -- Click to see record AMNH_BEES20373. Osmia lignaria 38.8°N 76.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20345. Osmia lignaria 50.2°N 113.2°W -- Click to see record AMNH_BEES20328. Osmia lignaria 43.9°N 72.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20332. Osmia lignaria 32.7°N 83.2°W -- Click to see record AMNH_BEES20355. Osmia lignaria 38°N 79.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20348. Osmia lignaria 37.3°N 119.3°W -- Click to see record AMNH_BEES20376. Osmia lignaria 45.3°N 69°W -- Click to see record AMNH_BEES20330. Osmia lignaria 31.2°N 100.1°W -- Click to see record AMNH_BEES20365. Osmia lignaria 48.5°N 81.3°W -- Click to see record AMNH_BEES20325. Osmia lignaria 33.6°N 81°W -- Click to see record AMNH_BEES20352. Osmia lignaria 35.3°N 98.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20364. Osmia lignaria 42.8°N 75.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20342. Osmia lignaria 43.8°N 84.6°W -- Click to see record AMNH_BEES20337. Osmia lignaria 46.7°N 110°W -- Click to see record AMNH_BEES20366. Osmia lignaria 41.5°N 99.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20362. Osmia lignaria 31°N 91.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20359. Osmia lignaria 41.9°N 93.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20356. Osmia lignaria 47.3°N 120.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20374. Osmia lignaria 50.2°N 106°W -- Click to see record AMNH_BEES20327. Osmia lignaria 39.8°N 89.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20338. Osmia lignaria 34.2°N 111.9°W -- Click to see record AMNH_BEES20371. Osmia lignaria 47.3°N 72°W -- Click to see record AMNH_BEES20324. Osmia lignaria 34.2°N 106°W -- Click to see record AMNH_BEES20369. Osmia lignaria 37.82442°N 122.23051°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3508. Osmia lignaria 47.60620°N 122.33207°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1808. Osmia lignaria 42.4°N 122.8°W -- Click to see record BBSL84350. Osmia lignaria 43.67203°N 117.01968°W -- Click to see record BBSL84320. Osmia lignaria 39.43693°N 104.95970°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1714. Osmia lignaria 36.49180°N 118.83188°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2147. Osmia lignaria 37.98722°N 122.58778°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3293. Osmia lignaria 40.83240°N 121.51360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3555. Osmia lignaria 35.31699°N 120.07293°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3523. Osmia lignaria 37.33939°N 121.89494°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5437. Osmia lignaria 36.32680°N 115.34180°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3243. Osmia lignaria 40.58850°N 122.39170°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2094. Osmia lignaria 38.40213°N 122.82388°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3624. Osmia lignaria 50.03937°N 110.66781°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3268. Osmia lignaria 44.85220°N 114.08410°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5455. Osmia lignaria 38.00000°N 111.00000°W -- Click to see record BBSL416570. Osmia lignaria 41.89000°N 111.64000°W -- Click to see record BBSL116305. Osmia lignaria 37.00000°N 121.00000°W -- Click to see record BBSL243771. Osmia lignaria 37.87170°N 122.27280°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3700. Osmia lignaria 42.34708°N 121.81556°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2047. Osmia lignaria 36.00000°N 121.00000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829752. Osmia lignaria 47.60910°N 114.66874°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3284. Osmia lignaria 40.1°N 105.2°W -- Click to see record BBSL__BBSLID961. Osmia lignaria 37.31600°N 121.87360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID91761. Osmia lignaria 36.55379°N 121.63805°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85310. Osmia lignaria 39.60000°N 123.60000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4584. Osmia lignaria 38.00000°N 120.00000°W -- Click to see record BBSL559732. Osmia lignaria 42.22000°N 121.78000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3235. Osmia lignaria 38.51300°N 122.09550°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4994. Osmia lignaria 39.92943°N 105.33165°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1956. Osmia lignaria 40.01498°N 105.27054°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1462. Osmia lignaria 36.34972°N 118.76799°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2400. Osmia lignaria 33.81620°N 116.67920°W -- Click to see record BBSL__KWC0001083. Osmia lignaria 37.63344°N 108.91563°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1002. Osmia lignaria 40.15498°N 105.46444°W -- Click to see record BBSL193241. Osmia lignaria 38.96955°N 77.17636°W -- Click to see record BBSL796788. Osmia lignaria 34.50285°N 99.14091°W -- Click to see record BBSL193005. Osmia lignaria 42.32787°N 122.86829°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4968. Osmia lignaria 38.98100°N 122.50331°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5111. Osmia lignaria 32.82890°N 114.50390°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3339. Osmia lignaria 41.76640°N 111.66280°W -- Click to see record BBSL184664. Osmia lignaria 47.65620°N 122.30651°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1281. Osmia lignaria 37.26910°N 107.00180°W -- Click to see record BBSL__BBSLID991. Osmia lignaria 38.91619°N 77.46555°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84896. Osmia lignaria 41.73000°N 111.83000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85308. Osmia lignaria 44.56456°N 123.26204°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1194. Osmia lignaria 35.05490°N 119.48790°W -- Click to see record BBSL158601. Osmia lignaria 38.40238°N 108.35676°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1684. Osmia lignaria 40.01150°N 75.01489°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84785. Osmia lignaria 38.57760°N 122.45000°W -- Click to see record BBSL236034. Osmia lignaria 37.00000°N 111.00000°W -- Click to see record BBSL400562. Osmia lignaria 41.48261°N 121.52035°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2813. Osmia lignaria 40.2°N 110.3°W -- Click to see record BBSL193062. Osmia lignaria 41.35361°N 122.28056°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4869. Osmia lignaria 38.29194°N 122.45694°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3371. Osmia lignaria 39.35944°N 120.79806°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4773. Osmia lignaria 39.47639°N 123.37972°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3654. Osmia lignaria 39.00000°N 108.00000°W -- Click to see record BBSL401335. Osmia lignaria 36.46972°N 118.91750°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2437. Osmia lignaria 41.76750°N 111.78110°W -- Click to see record BBSL232342. Osmia lignaria 45.19930°N 109.63520°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1408. Osmia lignaria 51.05350°N 114.04360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83565. Osmia lignaria 35.97180°N 118.50390°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2654. Osmia lignaria 43.90507°N 70.18060°W -- Click to see record BBSL192897. Osmia lignaria 35.79861°N 120.88472°W -- Click to see record BBSL__CAS0030. Osmia lignaria 38.48908°N 122.01231°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5422. Osmia lignaria 37.01188°N 121.88511°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2835. Osmia lignaria 38.53510°N 123.08530°W -- Click to see record BBSL193229. Osmia lignaria 37.09250°N 119.06194°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3592. Osmia lignaria 40.16201°N 79.27392°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1504. Osmia lignaria 40.95470°N 105.34915°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1657. Osmia lignaria 38.4°N 122.8°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4716. Osmia lignaria 36.02056°N 120.90417°W -- Click to see record BBSL__CAS0028. Osmia lignaria 40.7°N 122.1°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3109. Osmia lignaria 37.00000°N 113.00000°W -- Click to see record BBSL__ZION40622. Osmia lignaria 38.49000°N 122.15000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4775. Osmia lignaria 45.22360°N 109.61840°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1436. Osmia lignaria 39.52900°N 108.78210°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1612. Osmia lignaria 39.43430°N 120.25770°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4533. Osmia lignaria 39.56026°N 107.25088°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1001. Osmia lignaria 41.84600°N 113.87860°W -- Click to see record BBSL528624. Osmia lignaria 37.31430°N 122.31360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4509. Osmia lignaria 36.32167°N 121.57917°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4553. Osmia lignaria 40.87571°N 121.57244°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3661. Osmia lignaria 35.30361°N 120.37556°W -- Click to see record BBSL__BERK0367. Osmia lignaria 39.85740°N 123.10290°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2762. Osmia lignaria 37.7°N 122.1°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1991. Osmia lignaria 48.10250°N 123.41130°W -- Click to see record BBSL761117. Osmia lignaria 38.77500°N 122.69190°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5021. Osmia lignaria 35.60870°N 89.54270°W -- Click to see record BBSL693225. Osmia lignaria 45.35734°N 122.60675°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1160. Osmia lignaria 44.97052°N 122.31058°W -- Click to see record BBSL84346. Osmia lignaria 36.6°N 119.9°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2230. Osmia lignaria 41.75560°N 111.71660°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4760. Osmia lignaria 37.33111°N 118.08639°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4733. Osmia lignaria 38.51351°N 122.10407°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4752. Osmia lignaria 39.35510°N 119.76850°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5024. Osmia lignaria 42.37918°N 122.00354°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2036. Osmia lignaria 38.6°N 121.8°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4630. Osmia lignaria 46.09980°N 88.33110°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1932. Osmia lignaria 38.67806°N 121.17500°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2687. Osmia lignaria 40.52470°N 111.86310°W -- Click to see record BBSL193178. Osmia lignaria 42.41791°N 121.95306°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3238. Osmia lignaria 37.23300°N 112.87400°W -- Click to see record BBSL708971. Osmia lignaria 41.51798°N 120.23056°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4918. Osmia lignaria 41.75321°N 121.50665°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2316. Osmia lignaria 40.00490°N 105.28780°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1474. Osmia lignaria 40.64450°N 105.37140°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1526. Osmia lignaria 41.88740°N 111.59620°W -- Click to see record BBSL116320. Osmia lignaria 36.11690°N 121.46330°W -- Click to see record BBSL159106. Osmia lignaria 41.22000°N 111.97000°W -- Click to see record BBSL193193. Osmia lignaria 33.74750°N 116.71390°W -- Click to see record BBSL__KWC0001029. Osmia lignaria 36.83006°N 119.32512°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3099. Osmia lignaria 35.22790°N 111.81260°W -- Click to see record BBSL193078. Osmia lignaria 40.51980°N 121.67780°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4709. Osmia lignaria 38.80990°N 95.18620°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84900. Osmia lignaria 36.47760°N 121.18490°W -- Click to see record BBSL__PINN013. Osmia lignaria 43.01250°N 83.68740°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1938. Osmia lignaria 40.58526°N 105.08442°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1004. Osmia lignaria 35.78789°N 118.42046°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4546. Osmia lignaria 39.43180°N 120.24110°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4605. Osmia lignaria 40.11500°N 121.08250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2346. Osmia lignaria 38.51361°N 122.10278°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5027. Osmia lignaria 46.1°N 118.4°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3210. Osmia lignaria 36.80440°N 109.36830°W -- Click to see record BBSL76138. Osmia lignaria 36.00000°N 116.00000°W -- Click to see record BBSL297028. Osmia lignaria 37.39960°N 121.79970°W -- Click to see record BBSL193142. Osmia lignaria 38.00000°N 112.00000°W -- Click to see record BBSL510439. Osmia lignaria 40.63889°N 122.55861°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2117. Osmia lignaria 38.74770°N 104.81080°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1723. Osmia lignaria 37.67470°N 119.78420°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3608. Osmia lignaria 38.73620°N 117.24040°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1669. Osmia lignaria 39.32530°N 77.73880°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5459. Osmia lignaria 40.65889°N 123.21806°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4798. Osmia lignaria 43.54370°N 114.62460°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5393. Osmia lignaria 42.04437°N 122.60313°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1998. Osmia lignaria 34.52110°N 117.98370°W -- Click to see record BBSL193068. Osmia lignaria 37.25560°N 112.96560°W -- Click to see record BBSL193237. Osmia lignaria 38.58808°N 122.44327°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829257. Osmia lignaria 36.02500°N 116.74830°W -- Click to see record BBSL276739. Osmia lignaria 37.43860°N 121.33690°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2831. Osmia lignaria 38.30047°N 120.70632°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3351. Osmia lignaria 50.67600°N 120.33709°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3187. Osmia lignaria 37.92130°N 122.55270°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829271. Osmia lignaria 38.79970°N 107.71950°W -- Click to see record BBSL__BBSLID986. Osmia lignaria 36.74430°N 121.27900°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4896. Osmia lignaria 34.49053°N 119.67363°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5072. Osmia lignaria 35.27611°N 118.70610°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2907. Osmia lignaria 34.35278°N 119.30417°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5052. Osmia lignaria 40.53444°N 121.56722°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5088. Osmia lignaria 36.14028°N 121.49389°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2372. Osmia lignaria 36.30870°N 115.39680°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3404. Osmia lignaria 38.92950°N 114.16900°W -- Click to see record BBSL236053. Osmia lignaria 34.4°N 117°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3501. Osmia lignaria 37.80444°N 122.26972°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3570. Osmia lignaria 35.28278°N 120.65861°W -- Click to see record BBSL517208. Osmia lignaria 36.18730°N 120.82340°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3597. Osmia lignaria 39.48380°N 119.70720°W -- Click to see record BBSL335861. Osmia lignaria 38.97166°N 95.23525°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3275. Osmia lignaria 42.66090°N 118.56960°W -- Click to see record BBSL__KWC0001089. Osmia lignaria 36.28480°N 115.43670°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3428. Osmia lignaria 36.47968°N 121.73244°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3461. Osmia lignaria 42.03382°N 123.01735°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5361. Osmia lignaria 42.56290°N 114.46080°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5409. Osmia lignaria 38.44270°N 120.63160°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829239. Osmia lignaria 31.37970°N 110.11780°W -- Click to see record BBSL193046. Osmia lignaria 47.03787°N 122.90069°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1172. Osmia lignaria 38.91172°N 122.24450°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4625. Osmia lignaria 40.48480°N 106.76020°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1405. Osmia lignaria 38.54460°N 121.73870°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4954. Osmia lignaria 39.38611°N 120.09306°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5149. Osmia lignaria 36.97420°N 122.03000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85295. Osmia lignaria 38.74460°N 108.25910°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1434. Osmia lignaria 39.93694°N 120.94611°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5008. Osmia lignaria 38.94582°N 105.28943°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1007. Osmia lignaria 37.13000°N 113.65000°W -- Click to see record BBSL193174. Osmia lignaria 39.73010°N 123.64620°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2854. Osmia lignaria 37.42060°N 121.37250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2839. Osmia lignaria 42.09304°N 123.13711°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1218. Osmia lignaria 40.01500°N 120.96000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4766. Osmia lignaria 37.7°N 77.4°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1021. Osmia lignaria 39.47870°N 120.13190°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4471. Osmia lignaria 36.19040°N 120.99890°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3498. Osmia lignaria 37.39000°N 113.50000°W -- Click to see record BBSL184660. Osmia lignaria 42.38036°N 72.52314°W -- Click to see record BBSL192887. Osmia lignaria 37.82167°N 121.99889°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3283. Osmia lignaria 38.97538°N 77.15803°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3457. Osmia lignaria 40.00387°N 105.38193°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1732. Osmia lignaria 39.40722°N 122.95750°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2486. Osmia lignaria 33.18300°N 114.75970°W -- Click to see record BBSL193144. Osmia lignaria 36.43880°N 121.17920°W -- Click to see record BBSL__CAS0055. Osmia lignaria 40.77990°N 105.60390°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1492. Osmia lignaria 41.65278°N 111.98778°W -- Click to see record BBSL528468. Osmia lignaria 37.26700°N 109.67450°W -- Click to see record BBSL193200. Osmia lignaria 39.98050°N 123.79430°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2449. Osmia lignaria 39.93160°N 105.28160°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1962. Osmia lignaria 33.97596°N 117.32490°W -- Click to see record BBSL__KWC0001013. Osmia lignaria 39.87950°N 122.99130°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2783. Osmia lignaria 38.88833°N 122.23639°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5080. Osmia lignaria 46.73000°N 117.17000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID946. Osmia lignaria 37.45143°N 121.28267°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2273. Osmia lignaria 42.00000°N 112.00000°W -- Click to see record BBSL771086. Osmia lignaria 41.38000°N 111.97000°W -- Click to see record BBSL116296. Osmia lignaria 36.80278°N 118.19917°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3209. Osmia lignaria 34.05790°N 118.43060°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3574. Osmia lignaria 48.31129°N 123.56234°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1928. Osmia lignaria 46.88800°N 121.70370°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3208. Osmia lignaria 43.98020°N 113.44710°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5456. Osmia lignaria 46.63536°N 117.37047°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85297. Osmia lignaria 35.14393°N 120.64506°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4831. Osmia lignaria 34.47000°N 118.19583°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3223. Osmia lignaria 46.24686°N 114.16037°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829228. Osmia lignaria 36.71890°N 119.36600°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2018. Osmia lignaria 40.77500°N 121.18889°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3659. Osmia lignaria 37.85114°N 110.66478°W -- Click to see record BBSL193196. Osmia lignaria 38.01897°N 121.83395°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4788. Osmia lignaria 47.76232°N 122.20540°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1292. Osmia lignaria 45.46956°N 122.70731°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4673. Osmia lignaria 41.30200°N 123.53930°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85278. Osmia lignaria 30.44440°N 101.72030°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1359. Osmia lignaria 36.38540°N 121.00530°W -- Click to see record BBSL157147. Osmia lignaria 43.25651°N 122.32114°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1986. Osmia lignaria 40.59944°N 122.49083°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3510. Osmia lignaria 37.88140°N 121.91470°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4872. Osmia lignaria 37.90611°N 122.54389°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4720. Osmia lignaria 41.04676°N 74.02291°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83553. Osmia lignaria 38.76850°N 108.22540°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1594. Osmia lignaria 43.76490°N 110.74110°W -- Click to see record BBSL84355. Osmia lignaria 44.05206°N 123.08675°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3170. Osmia lignaria 36.82919°N 99.77429°W -- Click to see record BBSL846578. Osmia lignaria 40.02230°N 124.05670°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2422. Osmia lignaria 39.54680°N 108.79760°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1613. Osmia lignaria 40.16030°N 79.27180°W -- Click to see record BBSL__BBSLID87088. Osmia lignaria 48.53426°N 123.01712°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1178. Osmia lignaria 40.75080°N 105.43330°W -- Click to see record BBSL__BBSLID973. Osmia lignaria 38.57884°N 121.49803°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3215. Osmia lignaria 38.02270°N 121.82800°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3517. Osmia lignaria 39.49190°N 119.71690°W -- Click to see record BBSL236229. Osmia lignaria 48.21982°N 122.68628°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1803. Osmia lignaria 38.05028°N 122.75833°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3573. Osmia lignaria 41.74240°N 111.81450°W -- Click to see record BBSL193148. Osmia lignaria 38.99066°N 77.02608°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4758. Osmia lignaria 37.35241°N 121.88708°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5378. Osmia lignaria 41.71330°N 111.71690°W -- Click to see record BBSL193165. Osmia lignaria 35.21270°N 112.21220°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1012. Osmia lignaria 40.36060°N 108.97640°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1715. Osmia lignaria 35.97083°N 121.17500°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4820. Osmia lignaria 37.88575°N 122.11802°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2805. Osmia lignaria 41.83740°N 105.22430°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1712. Osmia lignaria 41.94790°N 111.39070°W -- Click to see record BBSL193060. Osmia lignaria 37.95950°N 121.29080°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829286. Osmia lignaria 37.3°N 121.9°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4679. Osmia lignaria 37.87000°N 122.25840°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4920. Osmia lignaria 34.23140°N 118.64330°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4871. Osmia lignaria 35.88028°N 118.67278°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1131. Osmia lignaria 41.68084°N 122.06686°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4858. Osmia lignaria 41.06500°N 122.70306°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3417. Osmia lignaria 34.42583°N 118.54056°W -- Click to see record BBSL__KWC0001044. Osmia lignaria 40.48160°N 106.77450°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1672. Osmia lignaria 40.69130°N 105.22430°W -- Click to see record BBSL__BBSLID983. Osmia lignaria 41.64500°N 112.00350°W -- Click to see record BBSL116302. Osmia lignaria 40.19442°N 105.52555°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1433. Osmia lignaria 36.20240°N 120.43500°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4982. Osmia lignaria 36.46861°N 120.68417°W -- Click to see record BBSL157579. Osmia lignaria 37.2°N 80.4°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5291. Osmia lignaria 46.73000°N 116.99000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5450. Osmia lignaria 39.53990°N 108.79390°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1664. Osmia lignaria 37.30028°N 118.15306°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4736. Osmia lignaria 40.97880°N 122.91350°W -- Click to see record BBSL802804. Osmia lignaria 37.42740°N 122.16980°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3438. Osmia lignaria 40.56950°N 105.34290°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1575. Osmia lignaria 37.37300°N 113.45400°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2085. Osmia lignaria 45.24356°N 123.11262°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1161. Osmia lignaria 44.48818°N 123.56097°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1184. Osmia lignaria 40.01470°N 105.31210°W -- Click to see record BBSL193109. Osmia lignaria 34.97070°N 82.66290°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1141. Osmia lignaria 38.49935°N 121.04549°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5107. Osmia lignaria 40.02110°N 109.17670°W -- Click to see record BBSL193203. Osmia lignaria 37.25111°N 122.20417°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2905. Osmia lignaria 43.04019°N 116.76338°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2458. Osmia lignaria 39.24017°N 121.27023°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2347. Osmia lignaria 36.23410°N 121.54880°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3406. Osmia lignaria 44.94289°N 123.03509°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85291. Osmia lignaria 32.14459°N 106.76546°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4525. Osmia lignaria 38.40889°N 121.37056°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5004. Osmia lignaria 40.11670°N 87.73580°W -- Click to see record BBSL193017. Osmia lignaria 35.03639°N 116.37889°W -- Click to see record BBSL236045. Osmia lignaria 37.00000°N 112.00000°W -- Click to see record BBSL482612. Osmia lignaria 37.42280°N 121.34320°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2748. Osmia lignaria 37.40951°N 121.41894°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4827. Osmia lignaria 37.63993°N 121.60028°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3594. Osmia lignaria 43.36735°N 123.45163°W -- Click to see record BBSL428951. Osmia lignaria 41.68170°N 111.82220°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4742. Osmia lignaria 39.88230°N 123.03800°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2782. Osmia lignaria 35.80667°N 121.08944°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3304. Osmia lignaria 41.89910°N 113.40060°W -- Click to see record BBSL193159. Osmia lignaria 38.23250°N 122.63556°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5044. Osmia lignaria 39.51430°N 119.63850°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5194. Osmia lignaria 37.3°N 119.3°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2241. Osmia lignaria 37.74700°N 119.59820°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3369. Osmia lignaria 37.47670°N 112.24000°W -- Click to see record BBSL__KWC0001061. Osmia lignaria 37.81420°N 122.16250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3675. Osmia lignaria 40.01310°N 105.29730°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1693. Osmia lignaria 48.25538°N 121.60151°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1929. Osmia lignaria 36.13972°N 120.35917°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3334. Osmia lignaria 39.02017°N 120.81798°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829236. Osmia lignaria 37.15540°N 119.34120°W -- Click to see record BBSL193115. Osmia lignaria 35.37333°N 119.01778°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2725. Osmia lignaria 40.7°N 123.1°W -- Click to see record BBSL847953. Osmia lignaria 36.36972°N 121.58917°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3328. Osmia lignaria 40.13830°N 105.97560°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1406. Osmia lignaria 37.16430°N 121.82780°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829252. Osmia lignaria 41.34667°N 120.92028°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2095. Osmia lignaria 40.34780°N 121.61000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2247. Osmia lignaria 40.5°N 105.2°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2459. Osmia lignaria 38.61056°N 122.86806°W -- Click to see record BBSL193228. Osmia lignaria 39.03912°N 108.32269°W -- Click to see record BBSL__BBSLID87094. Osmia lignaria 37.97472°N 122.56056°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3360. Osmia lignaria 38.61230°N 122.86920°W -- Click to see record BBSL193086. Osmia lignaria 34.87110°N 85.29090°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4944. Osmia lignaria 35.75861°N 120.88389°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2729. Osmia lignaria 41.42130°N 111.51650°W -- Click to see record BBSL193158. Osmia lignaria 37.5°N 122.3°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3427. Osmia lignaria 38.00492°N 121.80578°W -- Click to see record BBSL__BBSLID91765. Osmia lignaria 41.66390°N 112.00820°W -- Click to see record BBSL528472. Osmia lignaria 38.37360°N 122.44380°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4947. Osmia lignaria 36.65220°N 114.12680°W -- Click to see record BBSL193243. Osmia lignaria 37.96278°N 120.24028°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3568. Osmia lignaria 42.51940°N 109.04950°W -- Click to see record BBSL706751. Osmia lignaria 39.32980°N 120.18320°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3326. Osmia lignaria 37.96083°N 120.23639°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3271. Osmia lignaria 37.40889°N 121.40750°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4703. Osmia lignaria 40.67528°N 121.42972°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4811. Osmia lignaria 38.50194°N 122.99500°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3185. Osmia lignaria 48.62080°N 113.87178°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3186. Osmia lignaria 33.66819°N 117.26313°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2908. Osmia lignaria 38.53306°N 122.32611°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2151. Osmia lignaria 36.83863°N 102.88240°W -- Click to see record BBSL846581. Osmia lignaria 44.39990°N 92.07540°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2892. Osmia lignaria 41.77500°N 111.61890°W -- Click to see record BBSL116223. Osmia lignaria 38.51460°N 122.05320°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4765. Osmia lignaria 37.53940°N 105.29010°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1721. Osmia lignaria 40.98540°N 111.56440°W -- Click to see record BBSL116232. Osmia lignaria 41.93370°N 122.82513°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2082. Osmia lignaria 36.61667°N 120.85000°W -- Click to see record BBSL__CAS0053. Osmia lignaria 43.22350°N 111.07670°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5414. Osmia lignaria 41.87194°N 120.29083°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2732. Osmia lignaria 39.40006°N 122.52408°W -- Click to see record BBSL193210. Osmia lignaria 43.50870°N 121.96820°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1209. Osmia lignaria 37.88861°N 122.24111°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4707. Osmia lignaria 38.17000°N 112.26000°W -- Click to see record BBSL193175. Osmia lignaria 46.73081°N 117.17974°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85294. Osmia lignaria 38.81660°N 108.60610°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1487. Osmia lignaria 40.62778°N 121.27778°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4505. Osmia lignaria 33.70696°N 117.08447°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84795. Osmia lignaria 42.18907°N 122.69922°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84901. Osmia lignaria 37.18462°N 121.85652°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2737. Osmia lignaria 47.40649°N 122.03872°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5328. Osmia lignaria 44.46321°N 118.70994°W -- Click to see record BBSL84351. Osmia lignaria 38.93530°N 120.02780°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4606. Osmia lignaria 48.91602°N 117.78165°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3667. Osmia lignaria 37.68951°N 120.48403°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2138. Osmia lignaria 41.93400°N 111.42390°W -- Click to see record BBSL116203. Osmia lignaria 47.10240°N 122.58730°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829292. Osmia lignaria 37.32806°N 119.64833°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2607. Osmia lignaria 38.42139°N 123.11194°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4865. Osmia lignaria 46.82067°N 120.93952°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3175. Osmia lignaria 37.91212°N 121.90570°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3426. Osmia lignaria 41.71960°N 111.83340°W -- Click to see record BBSL193065. Osmia lignaria 39.14030°N 123.11280°W -- Click to see record BBSL236056. Osmia lignaria 37.80850°N 122.15820°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4785. Osmia lignaria 42.06058°N 113.08218°W -- Click to see record BBSL72086. Osmia lignaria 32.94611°N 116.57528°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3708. Osmia lignaria 38.88629°N 120.64770°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2425. Osmia lignaria 41.89350°N 111.64510°W -- Click to see record BBSL116315. Osmia lignaria 36.33091°N 115.62810°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3128. Osmia lignaria 31.32110°N 109.25610°W -- Click to see record BBSL__SBV056165. Osmia lignaria 37.34171°N 121.64240°W -- Click to see record BBSL193235. Osmia lignaria 36.61778°N 121.91556°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3134. Osmia lignaria 44.43261°N 121.90950°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5372. Osmia lignaria 38.30955°N 112.41247°W -- Click to see record BBSL193170. Osmia lignaria 37.92330°N 122.59210°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2602. Osmia lignaria 39.11776°N 107.41033°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4953. Osmia lignaria 39.16667°N 120.14333°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2462. Osmia lignaria 34.00000°N 117.00000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829812. Osmia lignaria 48.42914°N 123.36506°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1875. Osmia lignaria 37.93440°N 111.69240°W -- Click to see record BBSL796795. Osmia lignaria 40.14250°N 120.35360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4861. Osmia lignaria 39.30778°N 123.79833°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2262. Osmia lignaria 39.17866°N 105.16649°W -- Click to see record BBSL__BBSLID87089. Osmia lignaria 42.47068°N 122.27234°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2015. Osmia lignaria 39.21917°N 121.06000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4591. Osmia lignaria 45.52170°N 123.12460°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1306. Osmia lignaria 39.18611°N 94.30550°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5364. Osmia lignaria 41.06920°N 106.00760°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1727. Osmia lignaria 39.4°N 82.1°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84797. Osmia lignaria 43.79269°N 123.77778°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1997. Osmia lignaria 38.61722°N 121.32722°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2064. Osmia lignaria 40.29020°N 123.89610°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2672. Osmia lignaria 40.23000°N 111.65000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2706. Osmia lignaria 37.53688°N 119.65626°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829245. Osmia lignaria 40.00276°N 105.28749°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1383. Osmia lignaria 40.47079°N 108.89928°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1338. Osmia lignaria 40.97370°N 122.95420°W -- Click to see record BBSL802806. Osmia lignaria 35.65144°N 117.89258°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3680. Osmia lignaria 50.70203°N 119.27132°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1342. Osmia lignaria 38.93930°N 123.06360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2750. Osmia lignaria 38.85969°N 104.91717°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3161. Osmia lignaria 37.12833°N 119.69333°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2689. Osmia lignaria 40.02387°N 105.49972°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1396. Osmia lignaria 47.25287°N 122.44429°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1263. Osmia lignaria 32.78330°N 96.80000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84791. Osmia lignaria 36.13671°N 118.88133°W -- Click to see record BBSL236044. Osmia lignaria 40.00660°N 105.33370°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1570. Osmia lignaria 40.75870°N 123.99120°W -- Click to see record BBSL847966. Osmia lignaria 40.45560°N 109.52810°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4713. Osmia lignaria 32.00000°N 105.00000°W -- Click to see record BBSL__CAVE41191. Osmia lignaria 39.72667°N 122.87111°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2788. Osmia lignaria 37.88159°N 121.91354°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3603. Osmia lignaria 37.91362°N 121.94881°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2902. Osmia lignaria 49.16042°N 123.77423°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1864. Osmia lignaria 37.49160°N 121.82106°W -- Click to see record BBSL193079. Osmia lignaria 37.25350°N 113.78400°W -- Click to see record BBSL193205. Osmia lignaria 44.39080°N 111.31470°W -- Click to see record BBSL84356. Osmia lignaria 41.20426°N 73.72707°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83549. Osmia lignaria 38.28796°N 122.69177°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2107. Osmia lignaria 35.92583°N 118.49389°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4828. Osmia lignaria 36.12120°N 121.45430°W -- Click to see record BBSL155161. Osmia lignaria 31.97920°N 104.75420°W -- Click to see record BBSL192899. Osmia lignaria 38.50472°N 122.39167°W -- Click to see record BBSL193225. Osmia lignaria 40.98320°N 122.64974°W -- Click to see record BBSL847964. Osmia lignaria 37.84000°N 112.82000°W -- Click to see record BBSL193168. Osmia lignaria 43.31711°N 115.44702°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5386. Osmia lignaria 39.91722°N 105.50050°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1576. Osmia lignaria 34.91220°N 111.72860°W -- Click to see record BBSL227033. Osmia lignaria 37.02250°N 121.92986°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2840. Osmia lignaria 48.27659°N 116.55324°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5016. Osmia lignaria 46.60207°N 120.50589°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85286. Osmia lignaria 41.05944°N 124.14194°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3552. Osmia lignaria 36.33300°N 121.36920°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3259. Osmia lignaria 41.87850°N 111.56300°W -- Click to see record BBSL193190. Osmia lignaria 37.13460°N 119.38794°W -- Click to see record BBSL193129. Osmia lignaria 45.52345°N 122.67620°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829233. Osmia lignaria 40.83293°N 121.51324°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3651. Osmia lignaria 38.96540°N 119.84700°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4985. Osmia lignaria 40.76190°N 111.89000°W -- Click to see record BBSL193188. Osmia lignaria 42.16186°N 112.65386°W -- Click to see record BBSL76494. Osmia lignaria 31.53940°N 110.75560°W -- Click to see record BBSL227028. Osmia lignaria 37.85000°N 119.56780°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4815. Osmia lignaria 38.00000°N 119.00000°W -- Click to see record BBSL615185. Osmia lignaria 46.66570°N 90.04830°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1940. Osmia lignaria 38.91000°N 122.31000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4589. Osmia lignaria 36.05111°N 121.46806°W -- Click to see record BBSL156589. Osmia lignaria 47.44732°N 122.45985°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1253. Osmia lignaria 42.16131°N 111.83772°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4681. Osmia lignaria 35.68610°N 83.50940°W -- Click to see record BBSL693224. Osmia lignaria 37.52972°N 122.03917°W -- Click to see record BBSL__KWC0001047. Osmia lignaria 41.91000°N 111.87000°W -- Click to see record BBSL116331. Osmia lignaria 35.29111°N 118.62694°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2692. Osmia lignaria 46.49843°N 124.03349°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1211. Osmia lignaria 37.92590°N 122.51450°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829266. Osmia lignaria 38.18741°N 122.52080°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2246. Osmia lignaria 41.23610°N 111.92700°W -- Click to see record BBSL__BBSLID947. Osmia lignaria 36.58910°N 117.58562°W -- Click to see record BBSL359450. Osmia lignaria 34.49560°N 85.61880°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3276. Osmia lignaria 38.90122°N 77.26526°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84891. Osmia lignaria 37.91150°N 122.38480°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829264. Osmia lignaria 41.56120°N 120.29380°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5023. Osmia lignaria 37.85028°N 122.03111°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4724. Osmia lignaria 38.69490°N 119.77920°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4824. Osmia lignaria 37.09944°N 119.73917°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2613. Osmia lignaria 37.32510°N 106.24240°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1629. Osmia lignaria 36.5°N 121.5°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2240. Osmia lignaria 36.38272°N 119.02454°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2484. Osmia lignaria 37.60500°N 119.96583°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2145. Osmia lignaria 41.62960°N 111.68840°W -- Click to see record BBSL116224. Osmia lignaria 41.06680°N 122.70420°W -- Click to see record BBSL193147. Osmia lignaria 40.76500°N 111.84780°W -- Click to see record BBSL193063. Osmia lignaria 37.55090°N 108.74080°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1598. Osmia lignaria 44.57726°N 123.28451°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1182. Osmia lignaria 36.33510°N 120.63000°W -- Click to see record BBSL234295. Osmia lignaria 39.65340°N 121.58280°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3398. Osmia lignaria 38.82778°N 122.33944°W -- Click to see record BBSL236029. Osmia lignaria 40.53080°N 112.29750°W -- Click to see record BBSL193164. Osmia lignaria 39.54890°N 108.41460°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1671. Osmia lignaria 37.21000°N 112.98000°W -- Click to see record BBSL193179. Osmia lignaria 37.84330°N 119.83500°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3281. Osmia lignaria 38.73140°N 109.15830°W -- Click to see record BBSL39995. Osmia lignaria 42.32508°N 72.64120°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3274. Osmia lignaria 36.42472°N 121.32528°W -- Click to see record BBSL__BBSLID949. Osmia lignaria 40.34194°N 121.94278°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4660. Osmia lignaria 45.70539°N 121.52146°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3324. Osmia lignaria 39.10083°N 120.95222°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4969. Osmia lignaria 37.89602°N 122.01499°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3469. Osmia lignaria 38.31750°N 119.55028°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2612. Osmia lignaria 30.44740°N 91.18340°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2219. Osmia lignaria 44.19830°N 104.03720°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85303. Osmia lignaria 34.34854°N 117.24100°W -- Click to see record BBSL__KWC0001050. Osmia lignaria 40.51391°N 123.15406°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2771. Osmia lignaria 35.79860°N 120.88570°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3476. Osmia lignaria 42.06010°N 113.08210°W -- Click to see record BBSL72083. Osmia lignaria 39.64737°N 77.47595°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84793. Osmia lignaria 40.32280°N 115.50460°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4971. Osmia lignaria 40.10302°N 123.92522°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2445. Osmia lignaria 38.73435°N 108.62660°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1677. Osmia lignaria 47.32830°N 120.14510°W -- Click to see record BBSL__BBSLID828979. Osmia lignaria 42.73690°N 84.48380°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1934. Osmia lignaria 36.14050°N 121.49500°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4726. Osmia lignaria 40.51025°N 123.15102°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2770. Osmia lignaria 46.13070°N 88.13060°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1945. Osmia lignaria 37.95694°N 121.86333°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1358. Osmia lignaria 37.29778°N 121.72949°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1216. Osmia lignaria 40.44062°N 79.99588°W -- Click to see record BBSL193052. Osmia lignaria 44.55210°N 121.62250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829238. Osmia lignaria 38.66927°N 122.63347°W -- Click to see record BBSL193131. Osmia lignaria 37.96000°N 122.62694°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2326. Osmia lignaria 35.59139°N 106.10755°W -- Click to see record BBSL227031. Osmia lignaria 38.49496°N 120.69282°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4543. Osmia lignaria 37.95333°N 120.42167°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3554. Osmia lignaria 36.70000°N 120.75000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3290. Osmia lignaria 45.27573°N 115.91873°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5411. Osmia lignaria 39.96137°N 105.51083°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1394. Osmia lignaria 37.94103°N 121.93579°W -- Click to see record BBSL193146. Osmia lignaria 41.83750°N 111.82610°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4573. Osmia lignaria 42.32250°N 120.81440°W -- Click to see record BBSL84353. Osmia lignaria 38.01278°N 122.64417°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2611. Osmia lignaria 35.72000°N 118.50240°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2682. Osmia lignaria 40.79676°N 74.48154°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84784. Osmia lignaria 47.57065°N 122.22206°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5379. Osmia lignaria 36.53610°N 121.92810°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3475. Osmia lignaria 39.76639°N 120.61750°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5005. Osmia lignaria 38°N 78°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1020. Osmia lignaria 41.24694°N 122.26000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3147. Osmia lignaria 47.64787°N 121.91400°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1206. Osmia lignaria 42.37509°N 71.10560°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2222. Osmia lignaria 44.63800°N 89.33070°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1930. Osmia lignaria 39.00000°N 123.00000°W -- Click to see record BBSL759560. Osmia lignaria 34.33306°N 117.06833°W -- Click to see record BBSL__KWC0001019. Osmia lignaria 37.54937°N 121.19910°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3696. Osmia lignaria 36.65558°N 120.82172°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3158. Osmia lignaria 38.54480°N 122.29000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5445. Osmia lignaria 39.22500°N 121.80833°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4741. Osmia lignaria 40.53920°N 109.63720°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1599. Osmia lignaria 41.79186°N 122.60906°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2136. Osmia lignaria 39.31000°N 120.54000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3286. Osmia lignaria 40.78878°N 124.01694°W -- Click to see record BBSL__NRIDG0028. Osmia lignaria 40.83043°N 121.51359°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3199. Osmia lignaria 50.14388°N 121.57066°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5099. Osmia lignaria 44.01000°N 107.26000°W -- Click to see record BBSL710118. Osmia lignaria 39.03483°N 76.90747°W -- Click to see record BBSL193012. Osmia lignaria 36.51750°N 118.79889°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3649. Osmia lignaria 40.31310°N 111.65580°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3144. Osmia lignaria 39.55528°N 123.42861°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5026. Osmia lignaria 36.51134°N 118.90130°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3535. Osmia lignaria 45.35431°N 117.22961°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1146. Osmia lignaria 38.36499°N 105.74778°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2249. Osmia lignaria 49.45800°N 120.59487°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5152. Osmia lignaria 38.30500°N 82.42200°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5293. Osmia lignaria 36.72560°N 121.35720°W -- Click to see record BBSL__BERK0132. Osmia lignaria 36.93500°N 118.66889°W -- Click to see record BBSL193084. Osmia lignaria 40.03160°N 105.53360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1343. Osmia lignaria 38.78340°N 79.40010°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1017. Osmia lignaria 37.48500°N 119.96528°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5436. Osmia lignaria 42.39970°N 85.41130°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1946. Osmia lignaria 41.87762°N 120.15593°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2155. Osmia lignaria 36.50250°N 121.13910°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3448. Osmia lignaria 37.08083°N 119.48444°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2239. Osmia lignaria 38.96840°N 122.65110°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3663. Osmia lignaria 37.56430°N 118.56350°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3442. Osmia lignaria 38.32120°N 119.54910°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2245. Osmia lignaria 45.3°N 122.5°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1167. Osmia lignaria 36.60000°N 118.06000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84531. Osmia lignaria 35.70431°N 117.88222°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3559. Osmia lignaria 41.95440°N 111.68860°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4557. Osmia lignaria 39.35970°N 111.58560°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4583. Osmia lignaria 37.77500°N 122.41833°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3288. Osmia lignaria 48.41098°N 119.52755°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1151. Osmia lignaria 39.28216°N 122.93631°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2653. Osmia lignaria 37.39150°N 122.27470°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829284. Osmia lignaria 37.90603°N 122.54497°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829269. Osmia lignaria 41.19389°N 120.94417°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4523. Osmia lignaria 41.63290°N 111.83090°W -- Click to see record BBSL116289. Osmia lignaria 38.42214°N 122.91056°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2483. Osmia lignaria 41.53110°N 111.81250°W -- Click to see record BBSL116291. Osmia lignaria 40.73164°N 106.28363°W -- Click to see record BBSL__BBSLID87106. Osmia lignaria 39.94859°N 105.56388°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1699. Osmia lignaria 37.40080°N 122.24140°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829278. Osmia lignaria 41.30972°N 122.80028°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2148. Osmia lignaria 42.71610°N 84.47160°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1942. Osmia lignaria 45.64850°N 121.37550°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1147. Osmia lignaria 49.16589°N 123.94007°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3384. Osmia lignaria 39°N 122.8°W -- Click to see record BBSL193232. Osmia lignaria 44.63487°N 123.24051°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4484. Osmia lignaria 36.1°N 89.4°W -- Click to see record BBSL192886. Osmia lignaria 37.63917°N 120.99583°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5082. Osmia lignaria 41.91160°N 109.81840°W -- Click to see record BBSL84354. Osmia lignaria 33.70194°N 116.71139°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4690. Osmia lignaria 39.89000°N 87.19500°W -- Click to see record BBSL193014. Osmia lignaria 38.36417°N 122.52306°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2231. Osmia lignaria 39.25130°N 119.97190°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829289. Osmia lignaria 39.38139°N 122.77167°W -- Click to see record BBSL193233. Osmia lignaria 38.37333°N 122.42667°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2752. Osmia lignaria 42.44700°N 76.48290°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84783. Osmia lignaria 38.66972°N 108.96770°W -- Click to see record BBSL__BBSLID87103. Osmia lignaria 37.71465°N 121.55800°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2350. Osmia lignaria 39.21306°N 120.78000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5166. Osmia lignaria 39.99360°N 105.91850°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1722. Osmia lignaria 39.84150°N 120.51310°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829237. Osmia lignaria 42.11650°N 122.15040°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1996. Osmia lignaria 36.37194°N 121.55972°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2647. Osmia lignaria 38.74450°N 120.62330°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3619. Osmia lignaria 40.97220°N 122.89150°W -- Click to see record BBSL802803. Osmia lignaria 37.67680°N 121.91210°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2668. Osmia lignaria 42.06910°N 119.94220°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3385. Osmia lignaria 42.21390°N 121.76110°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2038. Osmia lignaria 41.13203°N 122.32190°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2884. Osmia lignaria 43.56010°N 111.27910°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5413. Osmia lignaria 39.91720°N 105.50110°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1696. Osmia lignaria 41.11053°N 106.01334°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1652. Osmia lignaria 37.62420°N 109.47750°W -- Click to see record BBSL193192. Osmia lignaria 39.45790°N 78.19590°W -- Click to see record BBSL__BBSLID828913. Osmia lignaria 47.6°N 122.6°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84529. Osmia lignaria 35.56470°N 82.48980°W -- Click to see record BBSL__BBSLID827584. Osmia lignaria 39.93248°N 105.27693°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1578. Osmia lignaria 36.83376°N 119.94414°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4799. Osmia lignaria 47.44815°N 122.07317°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1236. Osmia lignaria 40.64349°N 121.46831°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3621. Osmia lignaria 38.43665°N 109.04510°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1400. Osmia lignaria 37.20750°N 121.87972°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4495. Osmia lignaria 42.14492°N 111.57549°W -- Click to see record BBSL184662. Osmia lignaria 39.78111°N 120.61556°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2283. Osmia lignaria 45.51983°N 123.05982°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5395. Osmia lignaria 39.01455°N 77.05470°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84786. Osmia lignaria 41.73910°N 111.77890°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2280. Osmia lignaria 39.92972°N 121.05972°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3681. Osmia lignaria 41.71000°N 111.97690°W -- Click to see record BBSL116293. Osmia lignaria 41.84556°N 123.96833°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2068. Osmia lignaria 40.18523°N 111.65742°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2688. Osmia lignaria 37.90600°N 122.27200°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829263. Osmia lignaria 40.08820°N 105.30200°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1632. Osmia lignaria 37.73290°N 105.51290°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1390. Osmia lignaria 39.72860°N 121.83640°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3494. Osmia lignaria 40.44618°N 80.06755°W -- Click to see record BBSL193001. Osmia lignaria 34.27029°N 117.28999°W -- Click to see record BBSL__KWC0001048. Osmia lignaria 41.97755°N 111.40178°W -- Click to see record BBSL799289. Osmia lignaria 46.07390°N 88.24040°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1936. Osmia lignaria 36.25718°N 115.64279°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3258. Osmia lignaria 48.19148°N 122.51515°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1388. Osmia lignaria 38.99816°N 77.28831°W -- Click to see record BBSL796789. Osmia lignaria 37.18270°N 122.39420°W -- Click to see record BBSL__BBSLID91903. Osmia lignaria 38°N 120.2°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4590. Osmia lignaria 36.80368°N 119.32531°W -- Click to see record BBSL193125. Osmia lignaria 36.73700°N 121.28130°W -- Click to see record BBSL__CAS0058. Osmia lignaria 36.98605°N 120.62657°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4562. Osmia lignaria 38.90660°N 123.23180°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4822. Osmia lignaria 38.79000°N 120.18333°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4935. Osmia lignaria 33.30990°N 114.68830°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5287. Osmia lignaria 40.73664°N 105.57999°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3488. Osmia lignaria 39.82440°N 123.16750°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2774. Osmia lignaria 39.28470°N 123.26050°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2899. Osmia lignaria 41.76750°N 111.80390°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4603. Osmia lignaria 41.70640°N 111.81640°W -- Click to see record BBSL116294. Osmia lignaria 40.35331°N 105.60277°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1350. Osmia lignaria 42.62798°N 121.85556°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1984. Osmia lignaria 41.97828°N 123.51663°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2710. Osmia lignaria 41.26251°N 111.76319°W -- Click to see record BBSL193185. Osmia lignaria 36.55294°N 121.65706°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85305. Osmia lignaria 37.87090°N 122.24540°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3673. Osmia lignaria 40.13387°N 105.28276°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1655. Osmia lignaria 40.41100°N 106.74930°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1586. Osmia lignaria 39.87950°N 122.97870°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2780. Osmia lignaria 41.27040°N 121.94470°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2803. Osmia lignaria 37.77580°N 111.41750°W -- Click to see record BBSL193207. Osmia lignaria 36.56417°N 118.77278°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3418. Osmia lignaria 37.66243°N 121.87467°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3642. Osmia lignaria 40.02722°N 122.12222°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3504. Osmia lignaria 40.47190°N 106.80800°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1647. Osmia lignaria 42.10930°N 111.61260°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4622. Osmia lignaria 39.83510°N 123.63200°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3294. Osmia lignaria 36.8°N 81.6°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1023. Osmia lignaria 38.40480°N 81.66370°W -- Click to see record BBSL__BBSLID828911. Osmia lignaria 38.09950°N 122.87810°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2290. Osmia lignaria 42.19187°N 111.40131°W -- Click to see record BBSL812793. Osmia lignaria 40.48497°N 106.83171°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3188. Osmia lignaria 37.26945°N 107.00976°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5285. Osmia lignaria 36.16722°N 121.49472°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2806. Osmia lignaria 37.88222°N 119.85472°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4593. Osmia lignaria 37.95583°N 122.57417°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4512. Osmia lignaria 38.57823°N 122.48363°W -- Click to see record BBSL193088. Osmia lignaria 36.40640°N 115.55640°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4988. Osmia lignaria 38.01420°N 105.37480°W -- Click to see record BBSL__BBSLID989. Osmia lignaria 38.41167°N 122.04917°W -- Click to see record BBSL193143. Osmia lignaria 41.27970°N 106.54510°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829227. Osmia lignaria 40.00620°N 105.91860°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1588. Osmia lignaria 38.13470°N 112.95800°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4599. Osmia lignaria 39.00280°N 108.71040°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1402. Osmia lignaria 40.96570°N 124.03590°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829244. Osmia lignaria 41.82681°N 122.00528°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2332. Osmia lignaria 33.53778°N 116.46056°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4697. Osmia lignaria 36.18780°N 118.45020°W -- Click to see record BBSL155264. Osmia lignaria 41.45720°N 117.68250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5108. Osmia lignaria 34.08834°N 116.92030°W -- Click to see record BBSL__BBSLID87102. Osmia lignaria 44.50500°N 73.48010°W -- Click to see record BBSL796787. Osmia lignaria 36.93220°N 119.36410°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2022. Osmia lignaria 37.97714°N 122.29524°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2898. Osmia lignaria 48.42878°N 118.17027°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5457. Osmia lignaria 37.68187°N 121.76800°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83551. Osmia lignaria 37.92520°N 80.38450°W -- Click to see record BBSL__BBSLID828910. Osmia lignaria 42.11770°N 122.36615°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1307. Osmia lignaria 41.91530°N 111.82390°W -- Click to see record BBSL116206. Osmia lignaria 41.00000°N 112.00000°W -- Click to see record BBSL759191. Osmia lignaria 37.08417°N 121.79362°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4492. Osmia lignaria 40.56222°N 121.28861°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3612. Osmia lignaria 45.43580°N 116.66070°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4678. Osmia lignaria 37.71639°N 119.66417°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3367. Osmia lignaria 39.49140°N 123.79250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2866. Osmia lignaria 35.78474°N 120.87991°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4780. Osmia lignaria 40.11056°N 121.08361°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2284. Osmia lignaria 36.41356°N 119.09871°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3657. Osmia lignaria 46.13340°N 88.09770°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1935. Osmia lignaria 41.75310°N 111.72360°W -- Click to see record BBSL116180. Osmia lignaria 40.54730°N 120.79400°W -- Click to see record BBSL428840. Osmia lignaria 37.45990°N 122.13990°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829280. Osmia lignaria 39.27205°N 76.73191°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84789. Osmia lignaria 36.58780°N 118.22700°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1154. Osmia lignaria 36.84380°N 100.51554°W -- Click to see record BBSL846584. Osmia lignaria 39.36206°N 121.31930°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2685. Osmia lignaria 41.88722°N 121.35917°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2040. Osmia lignaria 34.75405°N 77.43024°W -- Click to see record BBSL193013. Osmia lignaria 35.62070°N 83.11710°W -- Click to see record BBSL462505. Osmia lignaria 41.74470°N 111.82940°W -- Click to see record BBSL193206. Osmia lignaria 38.98066°N 77.10025°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84788. Osmia lignaria 39.36050°N 105.16670°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1636. Osmia lignaria 38.64472°N 121.27111°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5429. Osmia lignaria 41.83830°N 111.83190°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4730. Osmia lignaria 37.56306°N 122.32444°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2599. Osmia lignaria 37.39679°N 121.44591°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3540. Osmia lignaria 39.21139°N 120.08056°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2078. Osmia lignaria 36.59180°N 119.06920°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5265. Osmia lignaria 46.79440°N 116.91320°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3515. Osmia lignaria 46.23659°N 112.12083°W -- Click to see record BBSL193097. Osmia lignaria 37.00400°N 106.90660°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1625. Osmia lignaria 48.79150°N 122.39516°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2900. Osmia lignaria 37.48521°N 122.23635°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4560. Osmia lignaria 41.73860°N 112.04470°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3425. Osmia lignaria 35.85376°N 78.74278°W -- Click to see record BBSL__KWC0001011. Osmia lignaria 37.66247°N 119.87379°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5434. Osmia lignaria 40.13500°N 123.35580°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2371. Osmia lignaria 46.10010°N 123.75763°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3421. Osmia lignaria 38.88840°N 82.90291°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5292. Osmia lignaria 40.56194°N 123.32750°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2757. Osmia lignaria 35.87990°N 118.68320°W -- Click to see record BBSL155343. Osmia lignaria 40.13056°N 121.24972°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2341. Osmia lignaria 38.01519°N 121.79384°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2452. Osmia lignaria 33.45030°N 88.81830°W -- Click to see record BBSL193004. Osmia lignaria 32.46463°N 106.90311°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83556. Osmia lignaria 46.10700°N 88.10850°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1944. Osmia lignaria 41.73010°N 122.52780°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1982. Osmia lignaria 40.2°N 111.7°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3302. Osmia lignaria 38.99410°N 122.52730°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5106. Osmia lignaria 36.14444°N 120.55444°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2050. Osmia lignaria 41.74210°N 111.78980°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4759. Osmia lignaria 35.30180°N 119.69040°W -- Click to see record BBSL528476. Osmia lignaria 37.95870°N 122.59400°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2257. Osmia lignaria 39.27520°N 121.29290°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4650. Osmia lignaria 41.04090°N 105.56350°W -- Click to see record BBSL193096. Osmia lignaria 42.68550°N 108.66690°W -- Click to see record BBSL709920. Osmia lignaria 42.48813°N 77.12453°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83554. Osmia lignaria 38.89774°N 122.25269°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4626. Osmia lignaria 38.33128°N 122.51131°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3378. Osmia lignaria 34.44806°N 119.24194°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2144. Osmia lignaria 44.55484°N 123.27815°W -- Click to see record BBSL84342. Osmia lignaria 38.54547°N 119.81112°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4834. Osmia lignaria 37.87000°N 122.24880°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3677. Osmia lignaria 37.81046°N 120.30354°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2024. Osmia lignaria 41.09390°N 106.07370°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1650. Osmia lignaria 43.13397°N 70.92644°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4608. Osmia lignaria 36.59420°N 118.09680°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1174. Osmia lignaria 38.89733°N 120.98934°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4514. Osmia lignaria 36.26291°N 115.61169°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4989. Osmia lignaria 36.55255°N 121.64996°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85296. Osmia lignaria 46.28650°N 89.33070°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1931. Osmia lignaria 39.81045°N 120.46910°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4917. Osmia lignaria 38.69110°N 108.98140°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1673. Osmia lignaria 37.44750°N 121.80360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2464. Osmia lignaria 37.87473°N 122.26106°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4684. Osmia lignaria 33.39390°N 114.72231°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3645. Osmia lignaria 38.88100°N 120.06990°W -- Click to see record BBSL__BBSLID87093. Osmia lignaria 41.73940°N 111.49250°W -- Click to see record BBSL116292. Osmia lignaria 33.96090°N 83.37790°W -- Click to see record BBSL193015. Osmia lignaria 37.59444°N 121.88750°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2025. Osmia lignaria 36.79444°N 118.68333°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2152. Osmia lignaria 38.72067°N 77.05775°W -- Click to see record BBSL796790. Osmia lignaria 36.31740°N 121.03600°W -- Click to see record BBSL__BERK0131. Osmia lignaria 33.79389°N 118.12444°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83555. Osmia lignaria 47.27380°N 122.47490°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1262. Osmia lignaria 39.09972°N 94.57856°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84796. Osmia lignaria 39.76137°N 105.68444°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3440. Osmia lignaria 43.60250°N 116.90180°W -- Click to see record BBSL84325. Osmia lignaria 42.07076°N 111.61160°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4817. Osmia lignaria 38.3°N 80°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1018. Osmia lignaria 41.50332°N 111.99960°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4558. Osmia lignaria 38.97971°N 105.35749°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2608. Osmia lignaria 38.83492°N 110.79642°W -- Click to see record BBSL193209. Osmia lignaria 46.61405°N 116.64654°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5454. Osmia lignaria 40.50420°N 112.07690°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5075. Osmia lignaria 38.84695°N 105.02722°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1384. Osmia lignaria 41.66760°N 112.00110°W -- Click to see record BBSL528469. Osmia lignaria 45.69770°N 122.84080°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829291. Osmia lignaria 34.10667°N 117.80583°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2468. Osmia lignaria 42.44060°N 76.49660°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84894. Osmia lignaria 39.17111°N 123.01111°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4963. Osmia lignaria 39.72694°N 122.84167°W -- Click to see record BBSL236051. Osmia lignaria 40.76360°N 111.83110°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3163. Osmia lignaria 40.04748°N 105.44155°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1680. Osmia lignaria 37.10400°N 113.57000°W -- Click to see record BBSL193236. Osmia lignaria 39.00010°N 123.08360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4476. Osmia lignaria 39.91940°N 105.26860°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1695. Osmia lignaria 43.70026°N 103.43797°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5284. Osmia lignaria 38.38139°N 122.03722°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4722. Osmia lignaria 39.01399°N 76.99192°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4621. Osmia lignaria 42.94025°N 123.02686°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1985. Osmia lignaria 41.89350°N 111.64440°W -- Click to see record BBSL116190. Osmia lignaria 37.11628°N 119.44701°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3089. Osmia lignaria 38.83259°N 120.03182°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2146. Osmia lignaria 40.49920°N 106.74240°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1591. Osmia lignaria 33.51610°N 111.69060°W -- Click to see record BBSL193050. Osmia lignaria 35.50720°N 118.23810°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2751. Osmia lignaria 38.75733°N 121.04552°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2071. Osmia lignaria 37.51936°N 107.21963°W -- Click to see record BBSL__BBSLID86493. Osmia lignaria 37.40220°N 113.39910°W -- Click to see record BBSL193056. Osmia lignaria 40.37720°N 105.52166°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1393. Osmia lignaria 46.52300°N 116.73050°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5407. Osmia lignaria 38.96722°N 77.17222°W -- Click to see record BBSL796784. Osmia lignaria 39.53832°N 105.18693°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1687. Osmia lignaria 38.95170°N 92.33407°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4544. Osmia lignaria 39.02785°N 76.79897°W -- Click to see record BBSL429255. Osmia lignaria 32.89490°N 109.47910°W -- Click to see record BBSL347293. Osmia lignaria 37.37890°N 121.81060°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4792. Osmia lignaria 43.60025°N 122.03817°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5374. Osmia lignaria 37.27806°N 122.07111°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4655. Osmia lignaria 38.89920°N 120.95473°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5094. Osmia lignaria 37.14470°N 119.38330°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3091. Osmia lignaria 43.33180°N 115.35150°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1153. Osmia lignaria 39.26214°N 120.98863°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3131. Osmia lignaria 38.71987°N 120.57504°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4524. Osmia lignaria 37.10700°N 113.64700°W -- Click to see record BBSL193059. Osmia lignaria 36.13327°N 118.43897°W -- Click to see record BBSL158899. Osmia lignaria 37.76520°N 122.24163°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83566. Osmia lignaria 49.20003°N 124.01340°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3179. Osmia lignaria 37.91000°N 122.48472°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84537. Osmia lignaria 46.65650°N 121.12952°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1144. Osmia lignaria 39.85460°N 105.31600°W -- Click to see record BBSL__BBSLID985. Osmia lignaria 33.43830°N 91.86680°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2888. Osmia lignaria 46.90260°N 121.64120°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5338. Osmia lignaria 41.51000°N 112.01000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4556. Osmia lignaria 37.86670°N 122.25580°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4803. Osmia lignaria 47.62310°N 117.51330°W -- Click to see record BBSL734748. Osmia lignaria 38.97806°N 122.83833°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5001. Osmia lignaria 41.98331°N 93.88689°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5290. Osmia lignaria 42.29676°N 71.10366°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3278. Osmia lignaria 35.00000°N 120.00000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829708. Osmia lignaria 45.3°N 69°W -- Click to see record BBSL193016. Osmia lignaria 37.91250°N 121.90361°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3167. Osmia lignaria 40.72558°N 91.85378°W -- Click to see record BBSL193041. Osmia lignaria 42.8°N 75.8°W -- Click to see record BBSL__BBSLID83552. Osmia lignaria 44.58920°N 104.69610°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5283. Osmia lignaria 37.83492°N 122.12968°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829262. Osmia lignaria 34.30472°N 117.31250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1947. Osmia lignaria 39.15249°N 105.16360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1648. Osmia lignaria 43.20349°N 124.13086°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5344. Osmia lignaria 37.25000°N 113.36000°W -- Click to see record BBSL193183. Osmia lignaria 40.30795°N 79.56928°W -- Click to see record BBSL__KWC0001010. Osmia lignaria 38.92598°N 120.02978°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2135. Osmia lignaria 40.00000°N 120.00000°W -- Click to see record BBSL657388. Osmia lignaria 38.89000°N 122.25000°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4774. Osmia lignaria 37.23859°N 113.35911°W -- Click to see record BBSL193171. Osmia lignaria 45.34611°N 113.48028°W -- Click to see record BBSL__BBSLID85299. Osmia lignaria 34.33806°N 117.26917°W -- Click to see record BBSL__KWC0001046. Osmia lignaria 42.09460°N 111.95440°W -- Click to see record BBSL193247. Osmia lignaria 37.20010°N 80.56390°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1019. Osmia lignaria 42.23750°N 120.29583°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3377. Osmia lignaria 43.72200°N 121.22900°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5416. Osmia lignaria 43.31290°N 110.80310°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2889. Osmia lignaria 35.64180°N 83.68940°W -- Click to see record BBSL465343. Osmia lignaria 41.30060°N 111.81100°W -- Click to see record BBSL193184. Osmia lignaria 39.70170°N 121.52110°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3391. Osmia lignaria 47.60458°N 119.34753°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1150. Osmia lignaria 37.79576°N 121.86356°W -- Click to see record BBSL193067. Osmia lignaria 42.26570°N 121.39880°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2002. Osmia lignaria 43.00964°N 118.85338°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1145. Osmia lignaria 42.18824°N 114.28558°W -- Click to see record BBSL193099. Osmia lignaria 45.18577°N 109.24682°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1633. Osmia lignaria 38.27035°N 81.65774°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84790. Osmia lignaria 38.35657°N 121.98774°W -- Click to see record BBSL193222. Osmia lignaria 39.92554°N 105.39499°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1404. Osmia lignaria 32.6°N 89.9°W -- Click to see record BBSL193051. Osmia lignaria 41.83030°N 111.76960°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5266. Osmia lignaria 40.62278°N 121.04028°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2633. Osmia lignaria 39.04295°N 122.91582°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5114. Osmia lignaria 41.36769°N 121.78302°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2818. Osmia lignaria 40.66690°N 111.88720°W -- Click to see record BBSL193058. Osmia lignaria 38.59610°N 110.70280°W -- Click to see record BBSL193055. Osmia lignaria 38.51430°N 122.50320°W -- Click to see record BBSL236041. Osmia lignaria 38.56557°N 122.38495°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4627. Osmia lignaria 35.33430°N 119.78430°W -- Click to see record BBSL193234. Osmia lignaria 36.93946°N 102.73241°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5286. Osmia lignaria 44°N 121.3°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829242. Osmia lignaria 48.75955°N 122.48822°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2901. Osmia lignaria 40.7°N 111.9°W -- Click to see record BBSL193169. Osmia lignaria 36.11662°N 121.46299°W -- Click to see record BBSL260976. Osmia lignaria 38.10103°N 122.85693°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3116. Osmia lignaria 36.33028°N 119.29111°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2066. Osmia lignaria 37.38533°N 121.45583°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2802. Osmia lignaria 38.66760°N 122.63220°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3401. Osmia lignaria 41.84530°N 111.33890°W -- Click to see record BBSL193156. Osmia lignaria 37.19450°N 119.69470°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2632. Osmia lignaria 40.61917°N 120.91389°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3590. Osmia lignaria 38.89511°N 77.03636°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3273. Osmia lignaria 37.35921°N 121.75240°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4784. Osmia lignaria 37.81247°N 122.27215°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4859. Osmia lignaria 40.04020°N 106.37400°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1489. Osmia lignaria 41.25360°N 111.84150°W -- Click to see record BBSL760070. Osmia lignaria 31.48230°N 110.81690°W -- Click to see record BBSL193049. Osmia lignaria 38.89806°N 123.21333°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3297. Osmia lignaria 39.24030°N 121.27030°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2442. Osmia lignaria 34.17972°N 117.76722°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4883. Osmia lignaria 37.04870°N 106.44340°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1385. Osmia lignaria 46.75488°N 116.91071°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5408. Osmia lignaria 41.16940°N 121.68340°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3580. Osmia lignaria 34.84805°N 114.61413°W -- Click to see record BBSL193091. Osmia lignaria 33.80930°N 116.72986°W -- Click to see record BBSL__KWC0001034. Osmia lignaria 41.33759°N 72.96427°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1495. Osmia lignaria 39.33520°N 104.75830°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1689. Osmia lignaria 38.61528°N 122.42667°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5417. Osmia lignaria 37.99196°N 122.13058°W -- Click to see record BBSL459173. Osmia lignaria 38.49910°N 121.94560°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4776. Osmia lignaria 35.66050°N 118.03480°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4662. Osmia lignaria 38.33680°N 122.22700°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2227. Osmia lignaria 41.80222°N 120.20583°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4783. Osmia lignaria 36.60860°N 120.91160°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4793. Osmia lignaria 40.73333°N 123.05250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2149. Osmia lignaria 39.12540°N 123.10980°W -- Click to see record BBSL236055. Osmia lignaria 45.34150°N 123.18732°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3154. Osmia lignaria 37.58170°N 110.01110°W -- Click to see record BBSL193238. Osmia lignaria 34.09000°N 118.36083°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3600. Osmia lignaria 36.32083°N 117.52361°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4653. Osmia lignaria 42.11936°N 112.11468°W -- Click to see record BBSL469985. Osmia lignaria 40.33238°N 121.51764°W -- Click to see record BBSL157023. Osmia lignaria 38.01730°N 107.66570°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1733. Osmia lignaria 38.8°N 120.6°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2143. Osmia lignaria 41.75060°N 111.71560°W -- Click to see record BBSL116188. Osmia lignaria 38.43150°N 103.04720°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1432. Osmia lignaria 34.85260°N 82.39400°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1496. Osmia lignaria 42.68491°N 122.32423°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5345. Osmia lignaria 38.77480°N 122.75530°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3177. Osmia lignaria 40.90970°N 105.47971°W -- Click to see record BBSL__BBSLID979. Osmia lignaria 45.47720°N 122.65530°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829232. Osmia lignaria 34.28806°N 117.21194°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5022. Osmia lignaria 47.16315°N 122.02677°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5318. Osmia lignaria 39.00000°N 112.00000°W -- Click to see record BBSL761456. Osmia lignaria 38.88182°N 120.70091°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2832. Osmia lignaria 39.09927°N 76.84830°W -- Click to see record BBSL796783. Osmia lignaria 46.73250°N 116.99917°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1152. Osmia lignaria 48.29260°N 122.67628°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1169. Osmia lignaria 40.98850°N 106.63300°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1679. Osmia lignaria 39.48750°N 121.22250°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3439. Osmia lignaria 43.76510°N 110.74110°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3463. Osmia lignaria 37.46122°N 120.77619°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2017. Osmia lignaria 48.19870°N 122.12510°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1850. Osmia lignaria 40.44597°N 123.99282°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829243. Osmia lignaria 38.56270°N 119.80450°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2709. Osmia lignaria 47.97898°N 122.20207°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1841. Osmia lignaria 40.70608°N 106.91921°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1663. Osmia lignaria 42.16670°N 83.78160°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1510. Osmia lignaria 38.45280°N 121.82390°W -- Click to see record BBSL847962. Osmia lignaria 37.34000°N 113.27000°W -- Click to see record BBSL193172. Osmia lignaria 36.27361°N 120.95167°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4837. Osmia lignaria 34.32580°N 117.42750°W -- Click to see record BBSL193075. Osmia lignaria 37.93920°N 119.31350°W -- Click to see record BBSL193230. Osmia lignaria 40.47480°N 111.85020°W -- Click to see record BBSL734571. Osmia lignaria 41.6°N 122.5°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2807. Osmia lignaria 36.05440°N 112.13860°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4830. Osmia lignaria 36.38028°N 121.00167°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3662. Osmia lignaria 45.48070°N 122.63440°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829231. Osmia lignaria 37.14020°N 106.91360°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1676. Osmia lignaria 37.43300°N 113.16400°W -- Click to see record BBSL__KWC0001049. Osmia lignaria 42.87130°N 112.44553°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5410. Osmia lignaria 47.67176°N 122.30734°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1718. Osmia lignaria 41.92105°N 111.47077°W -- Click to see record BBSL205964. Osmia lignaria 38.51351°N 122.10386°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4610. Osmia lignaria 43.49980°N 114.73560°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5412. Osmia lignaria 40.41639°N 120.65194°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2093. Osmia lignaria 41.45833°N 112.28944°W -- Click to see record BBSL796793. Osmia lignaria 40.72230°N 122.93030°W -- Click to see record BBSL847952. Osmia lignaria 39.05430°N 76.81567°W -- Click to see record BBSL__BBSLID84787. Osmia lignaria 38.28551°N 111.23997°W -- Click to see record BBSL528775. Osmia lignaria 40.11421°N 105.30286°W -- Click to see record BBSL__BBSLID87104. Osmia lignaria 36.90100°N 119.27930°W -- Click to see record BBSL193126. Osmia lignaria 40.98820°N 122.70190°W -- Click to see record BBSL802805. Osmia lignaria 38.89305°N 119.17888°W -- Click to see record BBSL193244. Osmia lignaria 33.70190°N 116.71140°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829240. Osmia lignaria 40.60784°N 123.15636°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2800. Osmia lignaria 31.87200°N 116.60940°W -- Click to see record BBSL__BBSLID2897. Osmia lignaria 36.21278°N 121.12500°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4761. Osmia lignaria 38.52992°N 122.11339°W -- Click to see record BBSL__BBSLID4725. Osmia lignaria 40.35110°N 113.25040°W -- Click to see record BBSL608629. Osmia lignaria 45.12340°N 116.95930°W -- Click to see record BBSL193250. Osmia lignaria 34.6°N 120.1°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829248. Osmia lignaria 31.44080°N 110.44970°W -- Click to see record BBSL__BBSLID1016. Osmia lignaria 36.05000°N 119.82361°W -- Click to see record BBSL193128. Osmia lignaria 36.43830°N 118.90390°W -- Click to see record BBSL__BBSLID5086. Osmia lignaria 37.42877°N 121.33799°W -- Click to see record BBSL193251. Osmia lignaria 39.51200°N 121.55530°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3419. Osmia lignaria 38.69990°N 109.69430°W -- Click to see record BBSL193176. Osmia lignaria 38.9°N 95.3°W -- Click to see record BBSL__BBSLID3724. Osmia lignaria 31.321°N 109.256°W -- Click to see record BOLD__BOWGF780_09. Osmia lignaria 45.07°N 64.48°W -- Click to see record BOLD__HCBNS184_03. Osmia lignaria 45.087°N 64.667°W -- Click to see record BOLD__HCBNS185_03. Osmia lignaria 36.74873°N 78.73880°W -- Click to see record B_VDCR2527. Osmia lignaria 36.7°N 78.9°W -- Click to see record B_VDCR2526. Osmia lignaria 38.71038°N 79.05757°W -- Click to see record B_VDCR14857. Osmia lignaria 42.44056°N 76.49694°W -- Click to see record CUIC_ENT00000885. Osmia lignaria 35.67666°N 83.43083°W -- Click to see record CUIC_ENT00032990. Osmia lignaria 38.70778°N 77.08640°W -- Click to see record CUIC_ENT00033286. Osmia lignaria 40.33600°N 76.90400°W -- Click to see record CUIC_ENT00033308. Osmia lignaria 39.96111°N 82.99889°W -- Click to see record CUIC_ENT00033160. Osmia lignaria 40.79333°N 77.86028°W -- Click to see record CUIC_ENT00035684. Osmia lignaria 37.87167°N 122.27167°W -- Click to see record CUIC_ENT00033430. Osmia lignaria 35.77194°N 78.63889°W -- Click to see record CUIC_ENT00033075. Osmia lignaria 32.78333°N 96.80000°W -- Click to see record CUIC_ENT00033217. Osmia lignaria 33.91860°N 84.84080°W -- Click to see record CUIC_ENT00000954. Osmia lignaria 37.32000°N 80.63900°W -- Click to see record CUIC_ENT00033475. Osmia lignaria 42.38030°N 72.52360°W -- Click to see record CUIC_ENT00033212. Osmia lignaria 38.91620°N 77.46556°W -- Click to see record CUIC_ENT00033274. Osmia lignaria 40.23231°N 76.88469°W -- Click to see record CUIC_ENT00033236. Osmia lignaria 46.73139°N 117.17861°W -- Click to see record CUIC_ENT00033395. Osmia lignaria 40.86300°N 76.78900°W -- Click to see record CUIC_ENT00000936. Osmia lignaria 38.90111°N 77.26556°W -- Click to see record CUIC_ENT00033261. Osmia lignaria 35.22710°N 80.84310°W -- Click to see record CUIC_ENT00033041. Osmia lignaria 47.00000°N 110.00000°W -- Click to see record CUIC_ENT00035651. Osmia lignaria 38.65741°N 119.66434°W -- Click to see record CUIC_ENT00033343. Osmia lignaria 34.09667°N 117.71889°W -- Click to see record CUIC_ENT00033402. Osmia lignaria 40.34700°N 74.06400°W -- Click to see record CUIC_ENT00000932. Osmia lignaria 38.14900°N 79.07200°W -- Click to see record CUIC_ENT00033281. Osmia lignaria 35.82300°N 118.67000°W -- Click to see record CUIC_ENT00033344. Osmia lignaria 40.80000°N 96.66666°W -- Click to see record CUIC_ENT00034327. Osmia lignaria 42.40000°N 76.50000°W -- Click to see record CUIC_ENT00000930. Osmia lignaria 38.77760°N 95.18742°W -- Click to see record CUIC_ENT00034568. Osmia lignaria 34.2°N 111.9°W -- Click to see record CUIC_ENT00035661. Osmia lignaria 41.11472°N 74.15000°W -- Click to see record CUIC_ENT00000947. Osmia lignaria 49.90934°N 116.90869°W -- Click to see record CUIC_ENT00034315. Osmia lignaria 38.98000°N 77.00222°W -- Click to see record CUIC_ENT00033353. Osmia lignaria 37.29700°N 78.39583°W -- Click to see record CUIC_ENT00000957. Osmia lignaria 42.39346°N 72.52569°W -- Click to see record CUIC_ENT00033147. Osmia lignaria 46.80360°N 116.86780°W -- Click to see record CUIC_ENT00034309. Osmia lignaria 37.23055°N 107.59944°W -- Click to see record CUIC_ENT00033397. Osmia lignaria 44.56472°N 123.26083°W -- Click to see record CUIC_ENT00033238. Osmia lignaria 42.54185°N 76.29894°W -- Click to see record CUIC_ENT00000911. Osmia lignaria 39.29889°N 96.83084°W -- Click to see record CUIC_ENT00033452. Osmia lignaria 35.96056°N 83.92083°W -- Click to see record CUIC_ENT00033301. Osmia lignaria 38.86694°N 76.98364°W -- Click to see record CUIC_ENT00033253. Osmia lignaria 49.20000°N 124.02000°W -- Click to see record CUIC_ENT00033406. Osmia lignaria 40.9°N 77.8°W -- Click to see record CUIC_ENT00035698. Osmia lignaria 40.64720°N 73.95770°W -- Click to see record CUIC_ENT00033330. Osmia lignaria 39°N 105.5°W -- Click to see record CUIC_ENT00035667. Osmia lignaria 38.89178°N 77.00831°W -- Click to see record CUIC_ENT00033461. Osmia lignaria 37.79000°N 78.88000°W -- Click to see record CUIC_ENT00033309. Osmia lignaria 40.01140°N 75.01530°W -- Click to see record CUIC_ENT00033321. Osmia lignaria 38.97000°N 77.17800°W -- Click to see record CUIC_ENT00033064. Osmia lignaria 44.20472°N 74.32778°W -- Click to see record CUIC_ENT00000934. Osmia lignaria 40.33694°N 76.79083°W -- Click to see record CUIC_ENT00033255. Osmia lignaria 35.70800°N 79.81400°W -- Click to see record CUIC_ENT00033006. Osmia lignaria 40.20750°N 76.78472°W -- Click to see record CUIC_ENT00033241. Osmia lignaria 51.04600°N 114.05800°W -- Click to see record CUIC_ENT00003314. Osmia lignaria 41.9°N 93.4°W -- Click to see record CUIC_ENT00034340. Osmia lignaria 40.85890°N 77.87630°W -- Click to see record CUIC_ENT00035716. Osmia lignaria 35.91400°N 81.53900°W -- Click to see record CUIC_ENT00033004. Osmia lignaria 33.66083°N 95.55555°W -- Click to see record CUIC_ENT00033207. Osmia lignaria 34.73500°N 77.99500°W -- Click to see record CUIC_ENT00033002. Osmia lignaria 38.5°N 98.3°W -- Click to see record CUIC_ENT00035664. Osmia lignaria 35.87400°N 78.75700°W -- Click to see record CUIC_ENT00033000. Osmia lignaria 40.29027°N 76.93361°W -- Click to see record CUIC_ENT00033235. Osmia lignaria 38.01282°N 123.00883°W -- Click to see record CUIC_ENT00035670. Osmia lignaria 47.47799°N 122.19676°W -- Click to see record CUIC_ENT00033336. Osmia lignaria 35.2°N 79.9°W -- Click to see record CUIC_ENT00000955. Osmia lignaria 35.83269°N 78.72941°W -- Click to see record CUIC_ENT00032956. Osmia lignaria 38.91666°N 78.81666°W -- Click to see record CUIC_ENT00033358. Osmia lignaria 36.08700°N 81.92800°W -- Click to see record CUIC_ENT00032970. Osmia lignaria 38.89027°N 77.08416°W -- Click to see record CUIC_ENT00033084. Osmia lignaria 46.50084°N 81.00659°W -- Click to see record CUIC_ENT00033386. Osmia lignaria 39.09845°N 77.21971°W -- Click to see record CUIC_ENT00035679. Osmia lignaria 38.96900°N 77.14248°W -- Click to see record CUIC_ENT00033292. Osmia lignaria 47.60639°N 122.33083°W -- Click to see record CUIC_ENT00033392. Osmia lignaria 37.25380°N 122.10130°W -- Click to see record CUIC_ENT00034291. Osmia lignaria 38.88222°N 77.17138°W -- Click to see record CUIC_ENT00033293. Osmia lignaria 38.97300°N 77.14800°W -- Click to see record CUIC_ENT00033275. Osmia lignaria 40.95867°N 77.70475°W -- Click to see record CUIC_ENT00035671. Osmia lignaria 40.01472°N 105.27055°W -- Click to see record CUIC_ENT00034307. Osmia lignaria 42.43300°N 76.48400°W -- Click to see record CUIC_ENT00000861. Osmia lignaria 34.05556°N 117.18167°W -- Click to see record CUIC_ENT00033256. Osmia lignaria 33.52500°N 86.81300°W -- Click to see record CUIC_ENT00035743. Osmia lignaria 40.36347°N 77.89884°W -- Click to see record CUIC_ENT00035708. Osmia lignaria 35.58083°N 105.67861°W -- Click to see record CUIC_ENT00034299. Osmia lignaria 38.86167°N 77.12944°W -- Click to see record CUIC_ENT00034283. Osmia lignaria 39.11110°N 77.83420°W -- Click to see record CUIC_ENT00033257. Osmia lignaria 41.19759°N 73.96458°W -- Click to see record CUIC_ENT00000962. Osmia lignaria 40.77457°N 112.09670°W -- Click to see record CUIC_ENT00034290. Osmia lignaria 41.39868°N 90.89891°W -- Click to see record CUIC_ENT00000959. Osmia lignaria 40.43300°N 77.20400°W -- Click to see record CUIC_ENT00033348. Osmia lignaria 34.62951°N 78.60526°W -- Click to see record CUIC_ENT00033117. Osmia lignaria 36.11556°N 97.05806°W -- Click to see record CUIC_ENT00000950. Osmia lignaria 37.49470°N 120.84660°W -- Click to see record CUIC_ENT00033373. Osmia lignaria 38.97049°N 77.17630°W -- Click to see record CUIC_ENT00033059. Osmia lignaria 46.54361°N 87.39528°W -- Click to see record CUIC_ENT00033383. Osmia lignaria 40.12860°N 74.50790°W -- Click to see record CUIC_ENT00033367. Osmia lignaria 42.71935°N 84.47512°W -- Click to see record CUIC_ENT00034339. Osmia lignaria 34.17430°N 97.14360°W -- Click to see record CUIC_ENT00033231. Osmia lignaria 55°N 97°W -- Click to see record CUIC_ENT00034300. Osmia lignaria 32.99540°N 94.96580°W -- Click to see record CUIC_ENT00033210. Osmia lignaria 53.55000°N 113.50000°W -- Click to see record CUIC_ENT00033316. Osmia lignaria 36.77600°N 81.41300°W -- Click to see record CUIC_ENT00033158. Osmia lignaria 38.99861°N 77.25472°W -- Click to see record CUIC_ENT00033277. Osmia lignaria 42.15500°N 74.16800°W -- Click to see record CUIC_ENT00000956. Osmia lignaria 40.4°N 78°W -- Click to see record CUIC_ENT00035689. Osmia lignaria 34.69928°N 76.74010°W -- Click to see record CUIC_ENT00032972. Osmia lignaria 42.8°N 75.8°W -- Click to see record CUIC_ENT00000935. Osmia lignaria 42.57200°N 76.59400°W -- Click to see record CUIC_ENT00029262. Osmia lignaria 39.97527°N 75.44055°W -- Click to see record CUIC_ENT00033230. Osmia lignaria 54°N 72°W -- Click to see record CUIC_ENT00035660. Osmia lignaria 40.00000°N 111.00000°W -- Click to see record CUIC_ENT00034321. Osmia lignaria 38.93926°N 76.93416°W -- Click to see record CUIC_ENT00033288. Osmia lignaria 37.86883°N 122.50935°W -- Click to see record CUIC_ENT00033417. Osmia lignaria 36.09600°N 80.24400°W -- Click to see record CUIC_ENT00033007. Osmia lignaria 39.72182°N 75.76193°W -- Click to see record CUIC_ENT00035747. Osmia lignaria 39.8°N 89.5°W -- Click to see record CUIC_ENT00035663. Osmia lignaria 38.84940°N 104.95890°W -- Click to see record CUIC_ENT00033376. Osmia lignaria 38.85770°N 104.92660°W -- Click to see record CUIC_ENT00033412. Osmia lignaria 36.91135°N 80.32004°W -- Click to see record CUIC_ENT00033474. Osmia lignaria 46.70249°N 117.46971°W -- Click to see record CUIC_ENT00033148. Osmia lignaria 32.7°N 83.2°W -- Click to see record CUIC_ENT00035662. Osmia lignaria 39.03300°N 76.78800°W -- Click to see record CUIC_ENT00033347. Osmia lignaria 35.51440°N 76.44500°W -- Click to see record CUIC_ENT00033057. Osmia lignaria 38.51000°N 122.93000°W -- Click to see record CUIC_ENT00035650. Osmia lignaria 43.03889°N 87.90639°W -- Click to see record CUIC_ENT00033224. Osmia lignaria 38.95594°N 76.94553°W -- Click to see record CUIC_ENT00033279. Osmia lignaria 47.76250°N 122.20417°W -- Click to see record CUIC_ENT00033372. Osmia lignaria 42.44694°N 76.48333°W -- Click to see record CUIC_ENT00026966. Osmia lignaria 49.25000°N 123.13333°W -- Click to see record CUIC_ENT00033403. Osmia lignaria 40.27509°N 76.91553°W -- Click to see record CUIC_ENT00033239. Osmia lignaria 38.80893°N 77.16307°W -- Click to see record CUIC_ENT00033289. Osmia lignaria 42.73480°N 84.48080°W -- Click to see record CUIC_ENT00035742. Osmia lignaria 36.2°N 81.2°W -- Click to see record CUIC_ENT00032996. Osmia lignaria 45.34733°N 71.93698°W -- Click to see record CUIC_ENT00034333. Osmia lignaria 39.28000°N 89.88000°W -- Click to see record CUIC_ENT00034337. Osmia lignaria 41.09056°N 73.91833°W -- Click to see record CUIC_ENT00033140. Osmia lignaria 41°N 77.6°W -- Click to see record CUIC_ENT00035704. Osmia lignaria 40.28969°N 76.93339°W -- Click to see record CUIC_ENT00033254. Osmia lignaria 37.87275°N 122.28403°W -- Click to see record CUIC_ENT00033426. Osmia lignaria 36.09680°N 81.18231°W -- Click to see record CUIC_ENT00032994. Osmia lignaria 35.78260°N 80.88730°W -- Click to see record CUIC_ENT00033052. Osmia lignaria 38.97167°N 95.23500°W -- Click to see record CUIC_ENT00000960. Osmia lignaria 48.27507°N 119.51706°W -- Click to see record CUIC_ENT00033375. Osmia lignaria 47.02160°N 122.54030°W -- Click to see record CUIC_ENT00033391. Osmia lignaria 39.57000°N 75.95000°W -- Click to see record CUIC_ENT00035675. Osmia lignaria 40.7°N 124°W -- Click to see record CUIC_ENT00033251. Osmia lignaria 39.10511°N 75.55211°W -- Click to see record CUIC_ENT00035744. Osmia lignaria 39.09134°N 77.01278°W -- Click to see record CUIC_ENT00033355. Osmia lignaria 51.08333°N 114.08333°W -- Click to see record CUIC_ENT00033421. Osmia lignaria 36.79167°N 82.53917°W -- Click to see record CUIC_ENT00033280. Osmia lignaria 38.61479°N 90.21500°W -- Click to see record CUIC_ENT00034341. Osmia lignaria 39.93372°N 75.42099°W -- Click to see record CUIC_ENT00035738. Osmia lignaria 35.62775°N 82.99338°W -- Click to see record CUIC_ENT00033087. Osmia lignaria 44.8°N 89.8°W -- Click to see record CUIC_ENT00035648. Osmia lignaria 33.74888°N 84.38805°W -- Click to see record CUIC_ENT00000953. Osmia lignaria 40.37533°N 77.91136°W -- Click to see record CUIC_ENT00035707. Osmia lignaria 37.42722°N 122.16917°W -- Click to see record CUIC_ENT00034316. Osmia lignaria 40.02833°N 75.17500°W -- Click to see record CUIC_ENT00033245. Osmia lignaria 35.38309°N 118.55518°W -- Click to see record CUIC_ENT00033345. Osmia lignaria 42.34068°N 82.96690°W -- Click to see record CUIC_ENT00034338. Osmia lignaria 40.84944°N 73.65233°W -- Click to see record CUIC_ENT00034336. Osmia lignaria 39.93002°N 77.24746°W -- Click to see record CUIC_ENT00035699. Osmia lignaria 35.68888°N 83.79611°W -- Click to see record CUIC_ENT00033302. Osmia lignaria 39.74732°N 105.23803°W -- Click to see record CUIC_ENT00033394. Osmia lignaria 44.50429°N 123.55126°W -- Click to see record CUIC_ENT00033244. Osmia lignaria 39.7°N 105.1°W -- Click to see record CUIC_ENT00035739. Osmia lignaria 39.99501°N 120.80291°W -- Click to see record CUIC_ENT00033378. Osmia lignaria 35.41490°N 82.01310°W -- Click to see record CUIC_ENT00032957. Osmia lignaria 39.68381°N 75.75079°W -- Click to see record CUIC_ENT00035745. Osmia lignaria 35.8°N 78.7°W -- Click to see record CUIC_ENT00033001. Osmia lignaria 40.90390°N 78.06502°W -- Click to see record CUIC_ENT00035688. Osmia lignaria 41.22306°N 111.97306°W -- Click to see record CUIC_ENT00033377. Osmia lignaria 38.90472°N 77.01639°W -- Click to see record CUIC_ENT00033272. Osmia lignaria 39.74417°N 75.55944°W -- Click to see record CUIC_ENT00035748. Osmia lignaria 35.13140°N 79.42970°W -- Click to see record CUIC_ENT00033055. Osmia lignaria 39.80388°N 105.02666°W -- Click to see record CUIC_ENT00034295. Osmia lignaria 34.69628°N 76.74023°W -- Click to see record CUIC_ENT00032974. Osmia lignaria 38.59250°N 90.35722°W -- Click to see record CUIC_ENT00003325. Osmia lignaria 39.66416°N 75.74305°W -- Click to see record CUIC_ENT00035750. Osmia lignaria 36.29229°N 84.75082°W -- Click to see record CUIC_ENT00000961. Osmia lignaria 32.35126°N 95.30106°W -- Click to see record CUIC_ENT00032991. Osmia lignaria 44.7°N 117.8°W -- Click to see record CUIC_ENT00035740. Osmia lignaria 46.73112°N 117.00216°W -- Click to see record CUIC_ENT00033419. Osmia lignaria 35.53300°N 82.83700°W -- Click to see record CUIC_ENT00033003. Osmia lignaria 36.06922°N 79.40043°W -- Click to see record CUIC_ENT00032979. Osmia lignaria 40.32060°N 78.69803°W -- Click to see record CUIC_ENT00035681. Osmia lignaria 40.41330°N 76.98107°W -- Click to see record CUIC_ENT00033290. Osmia lignaria 42.14861°N 72.60833°W -- Click to see record CUIC_ENT00033146. Osmia lignaria 39.8°N 86.4°W -- Click to see record CUIC_ENT00035668. Osmia lignaria 33.37060°N 96.06900°W -- Click to see record CUIC_ENT00033223. Osmia lignaria 30.42493°N 95.47994°W -- Click to see record CUIC_ENT00033205. Osmia lignaria 39.54400°N 79.13900°W -- Click to see record CUIC_ENT00033284. Osmia lignaria 38.93333°N 76.91666°W -- Click to see record CUIC_ENT00033357. Osmia lignaria 34.69000°N 77.98000°W -- Click to see record CUIC_ENT00032966. Osmia lignaria 39.69761°N 75.62187°W -- Click to see record CUIC_ENT00035677. Osmia lignaria 47.12750°N 118.37889°W -- Click to see record CUIC_ENT00033297. Osmia lignaria 38.97194°N 77.04667°W -- Click to see record CUIC_ENT00033234. Osmia lignaria 46.91806°N 104.00389°W -- Click to see record CUIC_ENT00033303. Osmia lignaria 38.9°N 104.7°W -- Click to see record CUIC_ENT00034310. Osmia lignaria 43.16000°N 77.61000°W -- Click to see record CUIC_ENT00000949. Osmia lignaria 35.8°N 86°W -- Click to see record CUIC_ENT00035672. Osmia lignaria 39.63722°N 75.75625°W -- Click to see record CUIC_ENT00035749. Osmia lignaria 46.36694°N 104.28472°W -- Click to see record CUIC_ENT00033304. Osmia lignaria 37.11192°N 119.29287°W -- Click to see record CUIC_ENT00033066. Osmia lignaria 37.38346°N 80.82144°W -- Click to see record CUIC_ENT00033473. Osmia lignaria 47.05235°N 122.91210°W -- Click to see record CUIC_ENT00033141. Osmia lignaria 37.30500°N 93.42833°W -- Click to see record CUIC_ENT00000958. Osmia lignaria 33°N 115.5°W -- Click to see record CUIC_ENT00033413. Osmia lignaria 37.4261111111111111°N 121.3411111111111111°W -- Click to see record EMEC568072. Osmia lignaria 37.8716666666666667°N 122.2727777777777778°W -- Click to see record EMEC568067. Osmia lignaria 39.6819444444444444°N 123.6586111111111111°W -- Click to see record EMEC568060. Osmia lignaria 37.8786111111111111°N 122.2311111111111111°W -- Click to see record EMEC568066. Osmia lignaria 39.7183333333333333°N 123.5602777777777778°W -- Click to see record EMEC568056. Osmia lignaria 39.5263888888888889°N 123.7744444444444444°W -- Click to see record EMEC568062. Osmia lignaria 37.8241666666666667°N 122.2313888888888889°W -- Click to see record EMEC568065. Osmia lignaria 40.7808333333333333°N 124.0055555555555556°W -- Click to see record EMEC568063. Osmia lignaria 37.6°N 121°W -- Click to see record GBIF783669542. Osmia lignaria 40.0150000000°N 105.2700000000°W -- Click to see record GBIF783668966. Osmia lignaria 41.8°N 111.8°W -- Click to see record GBIF658370083. Osmia lignaria 38.9°N 95.3°W -- Click to see record GBIF657662839. Osmia lignaria 37.4908000000°N 107.8014000000°W -- Click to see record GBIF783668941. Osmia lignaria 39.2153000000°N 95.3125000000°W -- Click to see record GBIF783668850. Osmia lignaria 38.1028000000°N 118.9444000000°W -- Click to see record GBIF658224328. Osmia lignaria 41.7356000000°N 111.8336000000°W -- Click to see record GBIF783669522. Osmia lignaria 39.27972°N 89.88167°W -- Click to see record GBIF436180631. Osmia lignaria 32.43°N 110.705°W -- Click to see record GBIF436180805. Osmia lignaria 39.0402800000°N 95.1986100000°W -- Click to see record GBIF657682102. Osmia lignaria 38.6411000000°N 96.1028000000°W -- Click to see record GBIF783668839. Osmia lignaria 55°N 125°W -- Click to see record GBIF658264599. Osmia lignaria 41.2833000000°N 110.7667000000°W -- Click to see record GBIF783669484. Osmia lignaria 31.6033000000°N 94.6553000000°W -- Click to see record GBIF783668978. Osmia lignaria 41.5003000000°N 121.0003000000°W -- Click to see record GBIF783669493. Osmia lignaria 37.7014000000°N 97.2797000000°W -- Click to see record GBIF783668841. Osmia lignaria 40.1550000000°N 105.4639000000°W -- Click to see record GBIF783669438. Osmia lignaria 39.8°N 89.5°W -- Click to see record GBIF227278304. Osmia lignaria 38.9717000000°N 95.2350000000°W -- Click to see record GBIF783668747. Osmia lignaria 38.8639000000°N 95.2692000000°W -- Click to see record GBIF658265363. Osmia lignaria 49.2333000000°N 121.7667000000°W -- Click to see record GBIF783669509. Osmia lignaria 38.4117000000°N 122.1045000000°W -- Click to see record GBIF657820998. Osmia lignaria 40.5181000000°N 121.7147000000°W -- Click to see record GBIF657702936. Osmia lignaria 39.9°N 76.7°W -- Click to see record GBIF783668828. Osmia lignaria 39.4100000000°N 105.3233000000°W -- Click to see record GBIF783668944. Osmia lignaria 39.1836000000°N 96.5714000000°W -- Click to see record GBIF783668815. Osmia lignaria 39.99392°N 88.64748°W -- Click to see record GBIF436180637. Osmia lignaria 37.4947000000°N 120.8456000000°W -- Click to see record GBIF783669558. Osmia lignaria 39.411°N 88.1423°W -- Click to see record GBIF436180624. Osmia lignaria 46.7314000000°N 117.1786000000°W -- Click to see record GBIF658364576. Osmia lignaria 49.128056°N 122.418056°W -- Click to see record GBIF126217944. Osmia lignaria 35.1000000000°N 107.9333000000°W -- Click to see record GBIF783669530. Osmia lignaria 40.3°N 83°W -- Click to see record GBIF783668788. Osmia lignaria 40.5181000000°N 121.6767000000°W -- Click to see record GBIF783669506. Osmia lignaria 36.3697200000°N 121.5892000000°W -- Click to see record GBIF783668890. Osmia lignaria 48.4°N 117.8°W -- Click to see record GBIF783668947. Osmia lignaria 40.8305000000°N 121.5089000000°W -- Click to see record GBIF657668568. Osmia lignaria 39.3°N 96.3°W -- Click to see record GBIF783668857. Osmia lignaria 38.4117000000°N 122.0861000000°W -- Click to see record GBIF657780867. Osmia lignaria 53.83°N 113.42°W -- Click to see record GBIF436180771. Osmia lignaria 39.8108000000°N 121.9772000000°W -- Click to see record GBIF658385180. Osmia lignaria 40.1°N 82.5°W -- Click to see record GBIF311376416. Osmia lignaria 41.93083°N 88.95402°W -- Click to see record GBIF436180698. Osmia lignaria 37.53139°N 89.25333°W -- Click to see record GBIF436180757. Osmia lignaria 40.11167°N 88.04167°W -- Click to see record GBIF436180636. Osmia lignaria 38.8849000000°N 95.2350000000°W -- Click to see record GBIF657851463. Osmia lignaria 45.333°N 117.001°W -- Click to see record GBIF436180814. Osmia lignaria 50.0333000000°N 110.6833000000°W -- Click to see record GBIF783669494. Osmia lignaria 39.5°N 111.5°W -- Click to see record GBIF440998899. Osmia lignaria 49.25°N 123.13333°W -- Click to see record GBIF436180788. Osmia lignaria 39.0330000000°N 95.1560000000°W -- Click to see record GBIF783668773. Osmia lignaria 40.5852800000°N 105.0839000000°W -- Click to see record GBIF783668964. Osmia lignaria 49.2000000000°N 117.2833000000°W -- Click to see record GBIF783669422. Osmia lignaria 40.5089000000°N 121.4647000000°W -- Click to see record GBIF658252653. Osmia lignaria 39.4619000000°N 95.1214000000°W -- Click to see record GBIF783668812. Osmia lignaria 38.7750000000°N 95.1861000000°W -- Click to see record GBIF657839298. Osmia lignaria 35.7719000000°N 78.6389000000°W -- Click to see record GBIF783668833. Osmia lignaria 57.0000000000°N 92.2500000000°W -- Click to see record GBIF783669440. Osmia lignaria 37.88917°N 88.21306°W -- Click to see record GBIF436180762. Osmia lignaria 39.3°N 104.3°W -- Click to see record GBIF783668931. Osmia lignaria 38.0022000000°N 120.1361000000°W -- Click to see record GBIF657727407. Osmia lignaria 35.8°N 78.7°W -- Click to see record GBIF783668794. Osmia lignaria 48.5°N 122.2°W -- Click to see record GBIF783669486. Osmia lignaria 37.9°N 122.1°W -- Click to see record GBIF658233109. Osmia lignaria 37.8717000000°N 122.2717000000°W -- Click to see record GBIF657726506. Osmia lignaria 39.4590000000°N 78.5120000000°W -- Click to see record GBIF658159692. Osmia lignaria 38.73083°N 88.08528°W -- Click to see record GBIF436180676. Osmia lignaria 41.5°N 120.8°W -- Click to see record GBIF783668825. Osmia lignaria 43.81483°N 79.97683°W -- Click to see record GBIF126199007. Osmia lignaria 49.1000000000°N 116.5167000000°W -- Click to see record GBIF657687434. Osmia lignaria 41.5922000000°N 80.3597000000°W -- Click to see record GBIF658083155. Osmia lignaria 40.1432°N 88.1657°W -- Click to see record GBIF436180711. Osmia lignaria 47.5°N 122.2°W -- Click to see record GBIF658263979. Osmia lignaria 50.2667000000°N 119.2667000000°W -- Click to see record GBIF783669482. Osmia lignaria 41.30806°N 72.92861°W -- Click to see record GBIF227278309. Osmia lignaria 37.4066000000°N 121.4081000000°W -- Click to see record GBIF783669412. Osmia lignaria 47.1915°N 95.177°W -- Click to see record GBIF436180635. Osmia lignaria 34.1500000000°N 114.2883000000°W -- Click to see record GBIF657835562. Osmia lignaria 49.078333°N 122.387778°W -- Click to see record GBIF126217953. Osmia lignaria 39.7592000000°N 94.9494000000°W -- Click to see record GBIF783668778. Osmia lignaria 39.9611°N 82.9989°W -- Click to see record GBIF311376424. Osmia lignaria 31.5922000000°N 109.2400000000°W -- Click to see record GBIF658296897. Osmia lignaria 38.8000000000°N 95.1861000000°W -- Click to see record GBIF657634998. Osmia lignaria 40.4753000000°N 122.6169000000°W -- Click to see record GBIF783669423. Osmia lignaria 39°N 119.7°W -- Click to see record GBIF658279914. Osmia lignaria 40.11056°N 88.20722°W -- Click to see record GBIF436180679. Osmia lignaria 49.5000000000°N 119.5833000000°W -- Click to see record GBIF783669436. Osmia lignaria 35.6667000000°N 118.0333000000°W -- Click to see record GBIF783669488. Osmia lignaria 38.9°N 104.7°W -- Click to see record GBIF783668822. Osmia lignaria 40.4°N 80°W -- Click to see record GBIF657714499. Osmia lignaria 45.2667000000°N 66.0667000000°W -- Click to see record GBIF783668800. Osmia lignaria 39.1097000000°N 95.0875000000°W -- Click to see record GBIF783668859. Osmia lignaria 39.2°N 110.9°W -- Click to see record GBIF783669417. Osmia lignaria 37.3°N 119.3°W -- Click to see record GBIF657827998. Osmia lignaria 40.6°N 120.7°W -- Click to see record GBIF658300083. Osmia lignaria 39.9378000000°N 121.0606000000°W -- Click to see record GBIF657701100. Osmia lignaria 36.4919000000°N 118.8306000000°W -- Click to see record GBIF658350159. Osmia lignaria 38.61722°N 89.05222°W -- Click to see record GBIF436180674. Osmia lignaria 49.1833000000°N 119.5500000000°W -- Click to see record GBIF657659284. Osmia lignaria 42.17°N 88.29°W -- Click to see record GBIF436180761. Osmia lignaria 38.9°N 101.8°W -- Click to see record GBIF657675752. Osmia lignaria 44.5647000000°N 123.2608000000°W -- Click to see record GBIF658328095. Osmia lignaria 43.7°N 103.5°W -- Click to see record GBIF657733688. Osmia lignaria 34.1°N 97.9°W -- Click to see record GBIF658253301. Osmia lignaria 34.1167000000°N 107.2433000000°W -- Click to see record GBIF657823437. Osmia lignaria 37.2806000000°N 91.4111000000°W -- Click to see record GBIF658194931. Osmia lignaria 37.7817000000°N 122.8967000000°W -- Click to see record GBIF657781182. Osmia lignaria 34.2322000000°N 96.2139000000°W -- Click to see record GBIF658249060. Osmia lignaria 37.7°N 122.1°W -- Click to see record GBIF658141255. Osmia lignaria 38.5373°N 90.5429°W -- Click to see record GBIF436180823. Osmia lignaria 37.22667°N 121.97361°W -- Click to see record GBIF436180812. Osmia lignaria 39.9614000000°N 105.5103000000°W -- Click to see record GBIF783668938. Osmia lignaria 37.5°N 122.3°W -- Click to see record GBIF658162448. Osmia lignaria 38.4117000000°N 122.1414000000°W -- Click to see record GBIF658207882. Osmia lignaria 40.114°N 88.053°W -- Click to see record GBIF436180684. Osmia lignaria 41.27944°N 72.81556°W -- Click to see record GBIF349878595. Osmia lignaria 41.08028°N 105.50694°W -- Click to see record GBIF436180824. Osmia lignaria 44.87944°N 68.67556°W -- Click to see record GBIF436180701. Osmia lignaria 40.3050000000°N 79.7756000000°W -- Click to see record GBIF658083161. Osmia lignaria 46.9°N 117.4°W -- Click to see record GBIF658383807. Osmia lignaria 36.32694°N 121.27694°W -- Click to see record GBIF436180811. Osmia lignaria 40.0175°N 74.99528°W -- Click to see record GBIF436180699. Osmia lignaria 39.73917°N 104.98417°W -- Click to see record GBIF436180807. Osmia lignaria 46.6367000000°N 117.3783000000°W -- Click to see record GBIF658189436. Osmia lignaria 38.97°N 90.43139°W -- Click to see record GBIF436180760. Osmia lignaria 40.3936000000°N 105.4942000000°W -- Click to see record GBIF657759825. Osmia lignaria 41.1249°N 89.2654°W -- Click to see record GBIF227278307. Osmia lignaria 40°N 94.8°W -- Click to see record GBIF783668797. Osmia lignaria 40.5°N 105.2°W -- Click to see record GBIF657763265. Osmia lignaria 37.3178000000°N 112.5964000000°W -- Click to see record GBIF657714922. Osmia lignaria 39.4°N 87.1°W -- Click to see record GBIF658379171. Osmia lignaria 40.8°N 96.67°W -- Click to see record GBIF436180639. Osmia lignaria 38.59722°N 89.75167°W -- Click to see record GBIF436180672. Osmia lignaria 39.8861000000°N 94.8917000000°W -- Click to see record GBIF783668799. Osmia lignaria 37.0511000000°N 122.0575000000°W -- Click to see record GBIF658378522. Osmia lignaria 38.97167°N 95.235°W -- Click to see record GBIF436180640. Osmia lignaria 49.088333°N 123.163889°W -- Click to see record GBIF126217253. Osmia lignaria 36.6°N 119.9°W -- Click to see record GBIF783669416. Osmia lignaria 39.0943000000°N 95.3931000000°W -- Click to see record GBIF658223450. Osmia lignaria 37.33944°N 121.89389°W -- Click to see record GBIF436180800. Osmia lignaria 39.0432000000°N 95.1429000000°W -- Click to see record GBIF657729963. Osmia lignaria 49.144722°N 123.073333°W -- Click to see record GBIF126217965. Osmia lignaria 40.3°N 79.6°W -- Click to see record GBIF783668829. Osmia lignaria 41.73556°N 111.83361°W -- Click to see record GBIF436180815. Osmia lignaria 41.9242000000°N 112.0872000000°W -- Click to see record GBIF658320113. Osmia lignaria 46.73139°N 117.17861°W -- Click to see record GBIF436180785. Osmia lignaria 40.0150000000°N 105.3266000000°W -- Click to see record GBIF658252285. Osmia lignaria 39.4°N 123.4°W -- Click to see record GBIF657824871. Osmia lignaria 36.0081000000°N 93.1864000000°W -- Click to see record GBIF657594724. Osmia lignaria 38.3°N 88.92°W -- Click to see record GBIF436180696. Osmia lignaria 36.9614000000°N 120.0597000000°W -- Click to see record GBIF657784572. Osmia lignaria 40.015°N 105.27°W -- Click to see record GBIF436180808. Osmia lignaria 44.5647°N 123.2608°W -- Click to see record GBIF311376420. Osmia lignaria 44.1°N 114.7°W -- Click to see record GBIF440998898. Osmia lignaria 38.9979°N 105.551°W -- Click to see record GBIF436180806. Osmia lignaria 40.4042000000°N 110.7644000000°W -- Click to see record GBIF783669421. Osmia lignaria 39.8864°N 83.4483°W -- Click to see record GBIF311376419. Osmia lignaria 40.79333°N 77.86028°W -- Click to see record GBIF436180703. Osmia lignaria 37.94111°N 121.93472°W -- Click to see record GBIF436180809. Osmia lignaria 44.2266233167°N 69.7778800875°W -- Click to see record INAT35670880. Osmia lignaria 44.9290283333°N 123.0317305°W -- Click to see record INAT21483604. Osmia lignaria 48.920445°N 123.450565°W -- Click to see record INAT5381276. Osmia lignaria 46.7427787672°N 116.9857263565°W -- Click to see record INAT12058876. Osmia lignaria 43.6359313234°N 79.773925678°W -- Click to see record INAT25334814. Osmia lignaria 43.6764618869°N 79.3871752628°W -- Click to see record INAT26905582. Osmia lignaria 46.71488°N 117.01731°W -- Click to see record INAT21810159. Osmia lignaria 45.7080560661°N 121.5124235306°W -- Click to see record INAT34898364. Osmia lignaria 47.3842333333°N 91.2070283333°W -- Click to see record INAT12685034. Osmia lignaria 44.79451°N 118.4789966667°W -- Click to see record INAT18409003. Osmia lignaria 44.9352833333°N 123.0148861167°W -- Click to see record INAT10481320. Osmia lignaria 48.8924435°N 123.3894132°W -- Click to see record INAT24679102. Osmia lignaria 48.8690590327°N 123.3789341168°W -- Click to see record INAT29010505. Osmia lignaria 47.3853366667°N 91.2447466667°W -- Click to see record INAT3074535. Osmia lignaria 32.8838°N 116.8218033333°W -- Click to see record INAT5495776. Osmia lignaria 43.2219520094°N 85.0669187307°W -- Click to see record INAT4520294. Osmia lignaria 40.357304068°N 91.4188241959°W -- Click to see record INAT4986396. Osmia lignaria 40.2098518931°N 75.2792771906°W -- Click to see record INAT22791126. Osmia lignaria 44.935325°N 123.0146333333°W -- Click to see record INAT20733165. Osmia lignaria 48.4458803462°N 123.3133468497°W -- Click to see record INAT7099768. Osmia lignaria 38.7038108°N 77.3561204°W -- Click to see record INAT95134. Osmia lignaria 33.0938283333°N 96.6414497222°W -- Click to see record INAT2720717. Osmia lignaria 44.3495254517°N 89.7593383789°W -- Click to see record INAT6546898. Osmia lignaria 45.2435029°N 72.454758°W -- Click to see record INAT22914553. Osmia lignaria 44.5668067932°N 123.2822265625°W -- Click to see record INAT22694899. Osmia lignaria 44.9354166667°N 123.0149527833°W -- Click to see record INAT21404996. Osmia lignaria 38.9055093726°N 120.840395987°W -- Click to see record INAT6041967. Osmia lignaria 45.4800239244°N 122.6048254967°W -- Click to see record INAT5705980. Osmia lignaria 49.2376690465°N 123.1265443191°W -- Click to see record INAT11668918. Osmia lignaria 50.022124°N 119.406251°W -- Click to see record INAT9757548. Osmia lignaria 45.4174406°N 75.081876°W -- Click to see record INAT22264437. Osmia lignaria 47.1938763475°N 95.1749089525°W -- Click to see record INAT26527868. Osmia lignaria 39.1748504639°N 84.5272445679°W -- Click to see record INAT25324774. Osmia lignaria 49.2827675005°N 123.0610391231°W -- Click to see record INAT11044598. Osmia lignaria 41.4661533532°N 87.2105166192°W -- Click to see record INAT22848655. Osmia lignaria 47.7927894592°N 122.277961731°W -- Click to see record INAT23039372. Osmia lignaria 46.7992861984°N 96.1208868009°W -- Click to see record INAT11391865. Osmia lignaria 42.7205127967°N 84.4742524624°W -- Click to see record INAT4159004. Osmia lignaria 46.0174166667°N 80.5854716667°W -- Click to see record INAT24270759. Osmia lignaria 47.7871670494°N 122.3238318828°W -- Click to see record INAT12321696. Osmia lignaria 49.2436037621°N 124.0919387341°W -- Click to see record INAT9717862. Osmia lignaria 32.8838133333°N 116.8216916667°W -- Click to see record INAT5495781. Osmia lignaria 45.9955805374°N 66.7565263818°W -- Click to see record INAT8642121. Osmia lignaria 44.9353816483°N 123.0297543203°W -- Click to see record INAT21407128. Osmia lignaria 43.4213438°N 91.00901836°W -- Click to see record INAT11819351. Osmia lignaria 44.9350787418°N 123.0297938628°W -- Click to see record INAT21407248. Osmia lignaria 46.7426204636°N 116.9858302056°W -- Click to see record INAT22041807. Osmia lignaria 46.7426567205°N 116.9858819246°W -- Click to see record INAT11574215. Osmia lignaria 44.88717°N 93.2991866667°W -- Click to see record INAT26369567. Osmia lignaria 44.9351916667°N 123.0148611167°W -- Click to see record INAT10424673. Osmia lignaria 53.5427874612°N 113.4660834074°W -- Click to see record INAT4397239. Osmia lignaria 47.390545°N 122.489901°W -- Click to see record INAT24493745. Osmia lignaria 46.7426581438°N 116.9858838497°W -- Click to see record INAT22789823. Osmia lignaria 49.9491583°N 125.0025397°W -- Click to see record INAT26613765. Osmia lignaria 47.9021233196°N 117.5475874543°W -- Click to see record INAT12812764. Osmia lignaria 44.8983631704°N 93.362808153°W -- Click to see record INAT5045566. Osmia lignaria 42.1586444269°N 122.4853879691°W -- Click to see record INAT36161421. Osmia lignaria 47.618215°N 122.302601°W -- Click to see record INAT245173. Osmia lignaria 44.6463417524°N 78.391552269°W -- Click to see record INAT34434913. Osmia lignaria 44.47223°N 77.31406°W -- Click to see record INAT24721114. Osmia lignaria 37.8808670044°N 122.2077789307°W -- Click to see record INAT22535688. Osmia lignaria 36.286616°N 95.32225°W -- Click to see record INAT36261077. Osmia lignaria 44.93528°N 123.01486945°W -- Click to see record INAT10212042. Osmia lignaria 47.5658098813°N 122.2615115376°W -- Click to see record INAT5693519. Osmia lignaria 48.4309768228°N 123.4485809226°W -- Click to see record INAT21454637. Osmia lignaria 44.93198°N 123.233495°W -- Click to see record INAT26782643. Osmia lignaria 37.8808467345°N 122.2076585853°W -- Click to see record INAT10879161. Osmia lignaria 46.7152363889°N 117.0171397222°W -- Click to see record INAT22977458. Osmia lignaria 37.312854°N 122.188032°W -- Click to see record INAT1455469. Osmia lignaria 44.5668487549°N 123.2823791504°W -- Click to see record INAT21955200. Osmia lignaria 48.4181640602°N 123.3725353387°W -- Click to see record INAT22503435. Osmia lignaria 49.6836483°N 125.01464°W -- Click to see record INAT20405109. Osmia lignaria 48.4337752144°N 123.4528778453°W -- Click to see record INAT24849332. Osmia lignaria 46.87618852°N 96.756533344°W -- Click to see record INAT25106203. Osmia lignaria 39.9272007629°N 83.1512726287°W -- Click to see record INAT7309507. Osmia lignaria 48.4633846482°N 123.3790269278°W -- Click to see record INAT36230396. Osmia lignaria 47.584275°N 122.5199583333°W -- Click to see record INAT10663088. Osmia lignaria 44.9352833333°N 123.01496945°W -- Click to see record INAT10669663. Osmia lignaria 42.7205°N 84.4742°W -- Click to see record INAT5791501. Osmia lignaria 40.5375716667°N 124.0421445°W -- Click to see record INAT2891748. Osmia lignaria 47.0468333333°N 122.8884972222°W -- Click to see record INAT34501595. Osmia lignaria 44.930405°N 123.0358195°W -- Click to see record INAT11405590. Osmia lignaria 35.7858666667°N 78.6760716667°W -- Click to see record INAT22241498. Osmia lignaria 46.742773253°N 116.985739767°W -- Click to see record INAT6133487. Osmia lignaria 42.2986°N 85.8377°W -- Click to see record INAT5193047. Osmia lignaria 48.5035081859°N 123.3036086184°W -- Click to see record INAT13060727. Osmia lignaria 45.2566204251°N 122.9595942659°W -- Click to see record INAT22866892. Osmia lignaria 44.93522°N 123.014825°W -- Click to see record INAT10668631. Osmia lignaria 46.7429278948°N 116.9857913136°W -- Click to see record INAT24286079. Osmia lignaria 47.3855433333°N 91.2441816667°W -- Click to see record INAT12129874. Osmia lignaria 37.5747358831°N 89.4397616386°W -- Click to see record INAT9891886. Osmia lignaria 46.44991°N 116.81831°W -- Click to see record INAT10538084. Osmia lignaria 48.88796°N 123.37874°W -- Click to see record INAT7258451. Osmia lignaria 49.1529842°N 125.9066184°W -- Click to see record INAT12178607. Osmia lignaria 38.8063101026°N 121.3366188093°W -- Click to see record INAT23705472. Osmia lignaria 35.8981152146°N 96.9858717014°W -- Click to see record INAT10588989. Osmia lignaria 49.2597634846°N 123.0999143226°W -- Click to see record INAT21682353. Osmia lignaria 46.742624°N 116.985869°W -- Click to see record INAT12521856. Osmia lignaria 46.1367250741°N 64.8328202967°W -- Click to see record INAT6021692. Osmia lignaria 45.8068354615°N 123.9643363283°W -- Click to see record INAT22573214. Osmia lignaria 44.46293°N 93.171347°W -- Click to see record INAT12186196. Osmia lignaria 48.0252852778°N 122.6796°W -- Click to see record INAT21919308. Osmia lignaria 48.0252234782°N 122.6801588931°W -- Click to see record INAT21724318. Osmia lignaria 48.861435°N 123.368758°W -- Click to see record INAT10771251. Osmia lignaria 44.22664019°N 69.77775761°W -- Click to see record INAT35308388. Osmia lignaria 40.6°N 74°W -- Click to see record I_JSA1418. Osmia lignaria 38.5783°N 78.3652°W -- Click to see record JRYB__SHEN62592. Osmia lignaria 38.7667°N 78.2335°W -- Click to see record JRYB__SHEN62590. Osmia lignaria 38.5791°N 78.3722°W -- Click to see record JRYB__SHEN62593. Osmia lignaria 39.1836°N 96.5714°W -- Click to see record KSEM464912. Osmia lignaria 34.1500°N 114.2883°W -- Click to see record KSEM464891. Osmia lignaria 38.7750°N 95.1861°W -- Click to see record KSEM464947. Osmia lignaria 31.6033°N 94.6553°W -- Click to see record KSEM465134. Osmia lignaria 39.9378°N 121.0606°W -- Click to see record KSEM466608. Osmia lignaria 37.3°N 119.3°W -- Click to see record KSEM465059. Osmia lignaria 35.3°N 118.7°W -- Click to see record KSEM466606. Osmia lignaria 37.8717°N 122.2717°W -- Click to see record KSEM465061. Osmia lignaria 38.9°N 95.3°W -- Click to see record KSEM464828. Osmia lignaria 40.0150°N 105.2700°W -- Click to see record KSEM447715. Osmia lignaria 38.4117°N 122.1045°W -- Click to see record KSEM465149. Osmia lignaria 38.8849°N 95.2350°W -- Click to see record KSEM466609. Osmia lignaria 37.6°N 121°W -- Click to see record KSEM466662. Osmia lignaria 39°N 105.6°W -- Click to see record KSEM465082. Osmia lignaria 39.0330°N 95.1560°W -- Click to see record KSEM464829. Osmia lignaria 40.1550°N 105.4639°W -- Click to see record KSEM464884. Osmia lignaria 36.9614°N 120.0597°W -- Click to see record KSEM465039. Osmia lignaria 49.1000°N 116.5167°W -- Click to see record KSEM447696. Osmia lignaria 40.5181°N 121.6767°W -- Click to see record KSEM466624. Osmia lignaria 39.4100°N 105.3233°W -- Click to see record KSEM465081. Osmia lignaria 39°N 119.7°W -- Click to see record KSEM447691. Osmia lignaria 40.6°N 120.7°W -- Click to see record KSEM465050. Osmia lignaria 44.5647°N 123.2608°W -- Click to see record KSEM464840. Osmia lignaria 43.7°N 103.5°W -- Click to see record KSEM464839. Osmia lignaria 40.5181°N 121.7147°W -- Click to see record KSEM465056. Osmia lignaria 38.9717°N 95.2350°W -- Click to see record KSEM464800. Osmia lignaria 41.5922°N 80.3597°W -- Click to see record KSEM466653. Osmia lignaria 39.5°N 111.5°W -- Click to see record KSEM447706. Osmia lignaria 36.3697°N 121.5892°W -- Click to see record KSEM465041. Osmia lignaria 40.5089°N 121.4647°W -- Click to see record KSEM465064. Osmia lignaria 39.4°N 87.1°W -- Click to see record KSEM464855. Osmia lignaria 46.6367°N 117.3783°W -- Click to see record KSEM465071. Osmia lignaria 36.4919°N 118.8306°W -- Click to see record KSEM447697. Osmia lignaria 49.2000°N 117.2833°W -- Click to see record KSEM447711. Osmia lignaria 41.7356°N 111.8336°W -- Click to see record KSEM466614. Osmia lignaria 35.8°N 78.7°W -- Click to see record KSEM464848. Osmia lignaria 39.8108°N 121.9772°W -- Click to see record KSEM465054. Osmia lignaria 39.4°N 123.4°W -- Click to see record KSEM465046. Osmia lignaria 46.7314°N 117.1786°W -- Click to see record KSEM465078. Osmia lignaria 35.1000°N 107.9333°W -- Click to see record KSEM466650. Osmia lignaria 55°N 125°W -- Click to see record KSEM464876. Osmia lignaria 50.2667°N 119.2667°W -- Click to see record KSEM466599. Osmia lignaria 34.1167°N 107.2433°W -- Click to see record KSEM464883. Osmia lignaria 50.0333°N 110.6833°W -- Click to see record KSEM466612. Osmia lignaria 38.8639°N 95.2692°W -- Click to see record KSEM464860. Osmia lignaria 37.7014°N 97.2797°W -- Click to see record KSEM464908. Osmia lignaria 38.6411°N 96.1028°W -- Click to see record KSEM464907. Osmia lignaria 37.7817°N 122.8967°W -- Click to see record KSEM447714. Osmia lignaria 38.5°N 98.3°W -- Click to see record KSEM464833. Osmia lignaria 40.5°N 105.2°W -- Click to see record KSEM465111. Osmia lignaria 37.9°N 122.1°W -- Click to see record KSEM447703. Osmia lignaria 37.4908°N 107.8014°W -- Click to see record KSEM465092. Osmia lignaria 49.2333°N 121.7667°W -- Click to see record KSEM466628. Osmia lignaria 41°N 77.6°W -- Click to see record KSEM464896. Osmia lignaria 38.8000°N 95.1861°W -- Click to see record KSEM464818. Osmia lignaria 37°N 122°W -- Click to see record KSEM447709. Osmia lignaria 39.3°N 96.3°W -- Click to see record KSEM464926. Osmia lignaria 40.8305°N 121.5089°W -- Click to see record KSEM465048. Osmia lignaria 41.5003°N 121.0003°W -- Click to see record KSEM466611. Osmia lignaria 37.4947°N 120.8456°W -- Click to see record KSEM466657. Osmia lignaria 39.9°N 76.7°W -- Click to see record KSEM464895. Osmia lignaria 47.3°N 120.8°W -- Click to see record KSEM465074. Osmia lignaria 40.0150°N 105.3266°W -- Click to see record KSEM465114. Osmia lignaria 36.6°N 119.9°W -- Click to see record KSEM447705. Osmia lignaria 41.9242°N 112.0872°W -- Click to see record KSEM447713. Osmia lignaria 39.8861°N 94.8917°W -- Click to see record KSEM464852. Osmia lignaria 38.9°N 101.8°W -- Click to see record KSEM464826. Osmia lignaria 38.4117°N 122.1414°W -- Click to see record KSEM465162. Osmia lignaria 49.1833°N 119.5500°W -- Click to see record KSEM464887. Osmia lignaria 40.3936°N 105.4942°W -- Click to see record KSEM465124. Osmia lignaria 39.2153°N 95.3125°W -- Click to see record KSEM464914. Osmia lignaria 40°N 94.8°W -- Click to see record KSEM464851. Osmia lignaria 37.4066°N 121.4081°W -- Click to see record KSEM447701. Osmia lignaria 37.2806°N 91.4111°W -- Click to see record KSEM464850. Osmia lignaria 39.0943°N 95.3931°W -- Click to see record KSEM464809. Osmia lignaria 37.3178°N 112.5964°W -- Click to see record KSEM466654. Osmia lignaria 47.5°N 122.2°W -- Click to see record KSEM466597. Osmia lignaria 39.4619°N 95.1214°W -- Click to see record KSEM464866. Osmia lignaria 39.9614°N 105.5103°W -- Click to see record KSEM465089. Osmia lignaria 40.3050°N 79.7756°W -- Click to see record KSEM211033. Osmia lignaria 35.7719°N 78.6389°W -- Click to see record KSEM464900. Osmia lignaria 39.1097°N 95.0875°W -- Click to see record KSEM464927. Osmia lignaria 38.1028°N 118.9444°W -- Click to see record KSEM465043. Osmia lignaria 39.7592°N 94.9494°W -- Click to see record KSEM464832. Osmia lignaria 45.2667°N 66.0667°W -- Click to see record KSEM464854. Osmia lignaria 36°N 93.2°W -- Click to see record KSEM464858. Osmia lignaria 35.3°N 98.7°W -- Click to see record KSEM464857. Osmia lignaria 38.4117°N 122.0861°W -- Click to see record KSEM465157. Osmia lignaria 49.5000°N 119.5833°W -- Click to see record KSEM464877. Osmia lignaria 31.8°N 109.9°W -- Click to see record KSEM464899. Osmia lignaria 40.5853°N 105.0839°W -- Click to see record KSEM465116. Osmia lignaria 49.219°N 122.315°W -- Click to see record KSEM464882. Osmia lignaria 40.3°N 83°W -- Click to see record KSEM464842. Osmia lignaria 37.6°N 120°W -- Click to see record KSEM465141. Osmia lignaria 40.4042°N 110.7644°W -- Click to see record KSEM447710. Osmia lignaria 39.4590°N 78.5120°W -- Click to see record KSEM662257. Osmia lignaria 38.0361111111111111°N 120.4011111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6580. Osmia lignaria 41.5°N 120.8°W -- Click to see record LACM_ENTB6591. Osmia lignaria 39.4991666666666667°N 120.26°W -- Click to see record LACM_ENTB6569. Osmia lignaria 36.7436111111111111°N 118.1555555555555556°W -- Click to see record LACM_ENTB6572. Osmia lignaria 37.5847222222222222°N 120.2708333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6584. Osmia lignaria 37.5033333333333333°N 120.8541666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6707. Osmia lignaria 33.9555555555555556°N 117.3722222222222222°W -- Click to see record LACM_ENTB6630. Osmia lignaria 34.1477777777777778°N 118.1444444444444444°W -- Click to see record LACM_ENTB6637. Osmia lignaria 38.5755555555555556°N 122.4497222222222222°W -- Click to see record LACM_ENTB6616. Osmia lignaria 47.1552777777777778°N 122.4338888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6695. Osmia lignaria 34.4°N 117°W -- Click to see record LACM_ENTB6646. Osmia lignaria 37.4261111111111111°N 121.3411111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6559. Osmia lignaria 34.0816666666666667°N 118.8022222222222222°W -- Click to see record LACM_ENTB6631. Osmia lignaria 37.7261111111111111°N 119.6255555555555556°W -- Click to see record LACM_ENTB6721. Osmia lignaria 37.6402777777777778°N 121.5936111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6617. Osmia lignaria 34.5016666666666667°N 118.5388888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6634. Osmia lignaria 35.9888888888888889°N 119.4758333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6542. Osmia lignaria 36.5411111111111111°N 117.5188888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6574. Osmia lignaria 37.5008333333333333°N 120.8316666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6703. Osmia lignaria 42.5672222222222222°N 121.6986111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6687. Osmia lignaria 39.3261111111111111°N 120.7858333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6613. Osmia lignaria 35.5308333333333333°N 118.6391666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6595. Osmia lignaria 37.8716666666666667°N 122.2727777777777778°W -- Click to see record LACM_ENTB6623. Osmia lignaria 36.6°N 119.9°W -- Click to see record LACM_ENTB6605. Osmia lignaria 37.6°N 121°W -- Click to see record LACM_ENTB6709. Osmia lignaria 37.7919444444444444°N 122.1416666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6619. Osmia lignaria 37.3677777777777778°N 120.8541666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6564. Osmia lignaria 42.4488888888888889°N 76.4958333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6737. Osmia lignaria 36.7336111111111111°N 119.4963888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6600. Osmia lignaria 37.4594444444444444°N 120.8066666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6712. Osmia lignaria 40.3769444444444444°N 105.5213888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6729. Osmia lignaria 34.1°N 118.2°W -- Click to see record LACM_ENTB6639. Osmia lignaria 39.8330555555555556°N 123.6441666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6570. Osmia lignaria 39.4316666666666667°N 120.2408333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6608. Osmia lignaria 40.2336111111111111°N 111.6583333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6688. Osmia lignaria 37.8213888888888889°N 81.195°W -- Click to see record LACM_ENTB6732. Osmia lignaria 37.8041666666666667°N 122.2694444444444444°W -- Click to see record LACM_ENTB6620. Osmia lignaria 47.1472222222222222°N 122.4397222222222222°W -- Click to see record LACM_ENTB6696. Osmia lignaria 38.5122222222222222°N 122.1038888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6615. Osmia lignaria 43.5961111111111111°N 121.0508333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6698. Osmia lignaria 38.7775°N 119.8216666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6543. Osmia lignaria 36.4680555555555556°N 118.8569444444444444°W -- Click to see record LACM_ENTB6539. Osmia lignaria 43.04°N 116.6786111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6728. Osmia lignaria 38.4397222222222222°N 105.2258333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6685. Osmia lignaria 37.9411111111111111°N 122.3475°W -- Click to see record LACM_ENTB6723. Osmia lignaria 37.6616666666666667°N 120.48°W -- Click to see record LACM_ENTB6562. Osmia lignaria 34.3230555555555556°N 118.0169444444444444°W -- Click to see record LACM_ENTB6725. Osmia lignaria 43.5944444444444444°N 83.8886111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6734. Osmia lignaria 42.1502777777777778°N 122.8772222222222222°W -- Click to see record LACM_ENTB6686. Osmia lignaria 36.5983333333333333°N 120.8330555555555556°W -- Click to see record LACM_ENTB6601. Osmia lignaria 34.6783333333333333°N 120.4327777777777778°W -- Click to see record LACM_ENTB6599. Osmia lignaria 37.9827777777777778°N 121.8986111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6627. Osmia lignaria 32.2986111111111111°N 90.1847222222222222°W -- Click to see record LACM_ENTB6733. Osmia lignaria 38.2916666666666667°N 122.4577777777777778°W -- Click to see record LACM_ENTB6594. Osmia lignaria 35.0147222222222222°N 83.0561111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6736. Osmia lignaria 34.7419444444444444°N 118.7977777777777778°W -- Click to see record LACM_ENTB6598. Osmia lignaria 37.4847222222222222°N 119.9661111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6583. Osmia lignaria 38.6705555555555556°N 119.8466666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6726. Osmia lignaria 44.5644444444444444°N 123.2619444444444444°W -- Click to see record LACM_ENTB6699. Osmia lignaria 37.0805555555555556°N 121.8°W -- Click to see record LACM_ENTB6628. Osmia lignaria 38.9591666666666667°N 95.2633333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6682. Osmia lignaria 37.3038888888888889°N 120.9347222222222222°W -- Click to see record LACM_ENTB6568. Osmia lignaria 34.15°N 117.7666666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6641. Osmia lignaria 41.5541666666666667°N 120.2594444444444444°W -- Click to see record LACM_ENTB6593. Osmia lignaria 33.465°N 82.0091666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6731. Osmia lignaria 38.6444444444444444°N 121.2719444444444444°W -- Click to see record LACM_ENTB6597. Osmia lignaria 37.5694444444444444°N 120.3202777777777778°W -- Click to see record LACM_ENTB6586. Osmia lignaria 38°N 120.2°W -- Click to see record LACM_ENTB6575. Osmia lignaria 37.6633333333333333°N 120.4633333333333333°W -- Click to see record LACM_ENTB6561. Osmia lignaria 41.2302777777777778°N 120.5038888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6587. Osmia lignaria 37.4933333333333333°N 120.5011111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6566. Osmia lignaria 34.1952777777777778°N 118.0238888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6633. Osmia lignaria 42.0791666666666667°N 123.6941666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6689. Osmia lignaria 34.2361111111111111°N 117.6591666666666667°W -- Click to see record LACM_ENTB6680. Osmia lignaria 34.0522222222222222°N 118.2436111111111111°W -- Click to see record LACM_ENTB6642. Osmia lignaria 48.9294444444444444°N 123.7363888888888889°W -- Click to see record LACM_ENTB6735. Osmia lignaria 37.40877°N 80.33037°W -- Click to see record NLA4322. Osmia lignaria 37.10846°N 80.19102°W -- Click to see record NLA4111. Osmia lignaria 37.32932°N 80.57872°W -- Click to see record NLA5850. Osmia lignaria 36.76877°N 80.52763°W -- Click to see record NLA4217. Osmia lignaria 37.20026°N 80.59357°W -- Click to see record NLA5951. Osmia lignaria 36.91805°N 80.33608°W -- Click to see record NLA4528. Osmia lignaria 37.42077°N 80.84425°W -- Click to see record NLA3978. Osmia lignaria 37.27326°N 80.54886°W -- Click to see record NLA4429. Osmia lignaria 38.86083°N 106.91944°W -- Click to see record RMBL_ENT00000332. Osmia lignaria 31.321°N 109.256°W -- Click to see record RMY4298. Osmia lignaria 40.10305°N 75.15083°W -- Click to see record RUAC_ENT00003192. Osmia lignaria 42.37630°N 71.23610°W -- Click to see record RUAC_ENT00003215. Osmia lignaria 42.41537°N 71.15644°W -- Click to see record RUAC_ENT00003198. Osmia lignaria 39.68300°N 80.62900°W -- Click to see record RUAC_ENT00003206. Osmia lignaria 42.15000°N 123.14000°W -- Click to see record RUAC_ENT00003397. Osmia lignaria 39.92111°N 75.26388°W -- Click to see record RUAC_ENT00003197. Osmia lignaria 40.02833°N 75.17500°W -- Click to see record RUAC_ENT00003195. Osmia lignaria 38.97167°N 95.23500°W -- Click to see record RUAC_ENT00003185. Osmia lignaria 37.55360°N 77.46060°W -- Click to see record RUAC_ENT00003212. Osmia lignaria 40.04361°N 75.13888°W -- Click to see record RUAC_ENT00003211. Osmia lignaria 42.51902°N 123.41766°W -- Click to see record RUAC_ENT00003391. Osmia lignaria 44.56472°N 123.26083°W -- Click to see record RUAC_ENT00003390. Osmia lignaria 42.07308°N 122.68901°W -- Click to see record RUAC_ENT00003392. Osmia lignaria 36.55091°N 93.75641°W -- Click to see record RUAC_ENT00003182. Osmia lignaria 42.23889°N 71.37028°W -- Click to see record RUAC_ENT00003199. Osmia lignaria 39.06°N 78.06°W -- Click to see record TAI152. Osmia lignaria 39.062°N 78.062°W -- Click to see record TAI316. Osmia lignaria 37.9611111111111111°N 122.6288888888888889°W -- Click to see record UCIS183039. Osmia lignaria 39.6819444444444444°N 123.6586111111111111°W -- Click to see record UCIS206583. Osmia lignaria 42.65250°N 73.75670°W -- Click to see record UCMS_ENT00046620. Osmia lignaria 42.71666°N 78.13333°W -- Click to see record UCMS_ENT00055307. Osmia lignaria 41.28166°N 72.81083°W -- Click to see record UCMS_ENT00029179. Osmia lignaria 42.74777°N 73.79861°W -- Click to see record UCMS_ENT00046627. Osmia lignaria 43.12611°N 70.96777°W -- Click to see record UCMS_ENT00038612. Osmia lignaria 43.75833°N 74.17055°W -- Click to see record UCMS_ENT00046625. Osmia lignaria 35.69111°N 83.03666°W -- Click to see record UCMS_ENT00038611. Osmia lignaria 44.01638°N 70.98055°W -- Click to see record UCMS_ENT00038605. Osmia lignaria 43.05812°N 75.61213°W -- Click to see record UCMS_ENT00046613. Osmia lignaria 43.13389°N 70.92694°W -- Click to see record UCMS_ENT00038610. Osmia lignaria 44.22694°N 71.74833°W -- Click to see record UCMS_ENT00038606. Osmia lignaria 41.26944°N 72.66138°W -- Click to see record UCMS_ENT00045108. Osmia lignaria 43.63111°N 72.51194°W -- Click to see record UCMS_ENT00040951. Osmia lignaria 41.04000°N 73.61300°W -- Click to see record UCMS_ENT00032825. Osmia lignaria 44.21111°N 122.25583°W -- Click to see record UCMS_ENT00004558. Osmia lignaria 41.30806°N 72.92861°W -- Click to see record UCMS_ENT00029194. Osmia lignaria 42.33694°N 77.31805°W -- Click to see record UCMS_ENT00046614. Osmia lignaria 42.55638°N 78.15277°W -- Click to see record UCMS_ENT00051430. Osmia lignaria 44.24760°N 71.64000°W -- Click to see record UCMS_ENT00038645. Osmia lignaria 41.26639°N 72.65917°W -- Click to see record UCMS_ENT00045151. Osmia lignaria 43.08805°N 70.73611°W -- Click to see record UCMS_ENT00038604. Osmia lignaria 41.16694°N 73.20472°W -- Click to see record UCMS_ENT00029196. Osmia lignaria 42.79590°N 77.81690°W -- Click to see record UCMS_ENT00055344. Osmia lignaria 42.59166°N 73.97805°W -- Click to see record UCMS_ENT00046624. Osmia lignaria 37.41361°N 79.14250°W -- Click to see record UCMS_ENT00040952. Osmia lignaria 43.89916°N 71.14833°W -- Click to see record UCMS_ENT00038644. Osmia lignaria 39.6447222222222222°N 77.4633333333333333°W -- Click to see record UCRC_ENT229497. Osmia lignaria 40.9644444444444444°N 91.5447222222222222°W -- Click to see record UCRC_ENT229480. Osmia lignaria 39.4052777777777778°N 88.1516666666666667°W -- Click to see record UCRC_ENT229475. Osmia lignaria 38.6861111111111111°N 76.5347222222222222°W -- Click to see record UCRC_ENT229487. Osmia lignaria 40.7605555555555556°N 111.8908333333333333°W -- Click to see record UCRC_ENT229498. Osmia lignaria 41.0647222222222222°N 122.7038888888888889°W -- Click to see record UCRC_ENT229506. Osmia lignaria 34.5319444444444444°N 117.9969444444444444°W -- Click to see record UCRC_ENT229502. Osmia lignaria 35.3033333333333333°N 120.3763888888888889°W -- Click to see record UCRC_ENT229510. Osmia lignaria 39.0363888888888889°N 95.1975°W -- Click to see record UCRC_ENT229477. Osmia lignaria 37.4763888888888889°N 119.6377777777777778°W -- Click to see record UCRC_ENT229508. Osmia lignaria 40.0102777777777778°N 105.2769444444444444°W -- Click to see record UCRC_ENT229507. Osmia lignaria 34.7330555555555556°N 119.0958333333333333°W -- Click to see record UCRC_ENT229499. Osmia lignaria 42.4875°N 72.1869444444444444°W -- Click to see record UCRC_ENT229473. Osmia lignaria 48.9127777777777778°N 117.7847222222222222°W -- Click to see record UCRC_ENT229509. Osmia lignaria 38.9975°N 77.2997222222222222°W -- Click to see record UCRC_ENT229494. Osmia lignaria 39.5617°N 75.9142°W -- Click to see record USGS_DRO424257. Osmia lignaria 38.6897°N 77.0777°W -- Click to see record USGS_DRO010395. Osmia lignaria 39.868°N 79.2773°W -- Click to see record USGS_DRO129067. Osmia lignaria 38.6916°N 77.0573°W -- Click to see record USGS_DRO016272. Osmia lignaria 38.2632°N 76.5186°W -- Click to see record USGS_DRO438042. Osmia lignaria 38.948°N 77.0805°W -- Click to see record USGS_DRO127753. Osmia lignaria 38.8594°N 76.689°W -- Click to see record USGS_DRO006624. Osmia lignaria 38.8995°N 76.6778°W -- Click to see record USGS_DRO046110. Osmia lignaria 38.1347°N 78.6101°W -- Click to see record USGS_DRO021758. Osmia lignaria 35.7081°N 83.3809°W -- Click to see record USGS_DRO000923. Osmia lignaria 39.3873°N 77.3183°W -- Click to see record USGS_DRO372746. Osmia lignaria 38.964°N 77.1573°W -- Click to see record USGS_DRO052063. Osmia lignaria 38.86°N 79.4613333°W -- Click to see record USGS_DRO127841. Osmia lignaria 38.0992°N 79.8193°W -- Click to see record USGS_DRO149982. Osmia lignaria 44.3927°N 74.0866°W -- Click to see record USGS_DRO379128. Osmia lignaria 38.8°N 76.2833333°W -- Click to see record USGS_DRO048294. Osmia lignaria 38.9964°N 79.2162°W -- Click to see record USGS_DRO294716. Osmia lignaria 38.9941°N 76.9419°W -- Click to see record USGS_DRO573381. Osmia lignaria 38.9373°N 77.2645°W -- Click to see record USGS_DRO390426. Osmia lignaria 39.3304°N 78.4538°W -- Click to see record USGS_DRO018549. Osmia lignaria 39.0321°N 77.5945°W -- Click to see record USGS_DRO215851. Osmia lignaria 38.7071°N 77.0302°W -- Click to see record USGS_DRO020661. Osmia lignaria 38.8994°N 76.678°W -- Click to see record USGS_DRO011218. Osmia lignaria 38.2893333°N 82.196°W -- Click to see record USGS_DRO105260. Osmia lignaria 38.9614°N 77.1472°W -- Click to see record USGS_DRO050921. Osmia lignaria 38.8999°N 76.6774°W -- Click to see record USGS_DRO203364. Osmia lignaria 38.691°N 77.0152°W -- Click to see record USGS_DRO013816. Osmia lignaria 38.9946°N 76.9416°W -- Click to see record USGS_DRO573336. Osmia lignaria 39.0322°N 77.6035°W -- Click to see record USGS_DRO219701. Osmia lignaria 39.2805°N 77.379°W -- Click to see record USGS_DRO372497. Osmia lignaria 38.3986°N 75.2263°W -- Click to see record USGS_DRO398201. Osmia lignaria 38.694°N 77.0681°W -- Click to see record USGS_DRO007677. Osmia lignaria 38.881°N 77.6894°W -- Click to see record USGS_DRO519156. Osmia lignaria 39.2167°N 75.9758°W -- Click to see record USGS_DRO373549. Osmia lignaria 39.0979°N 77.4697°W -- Click to see record USGS_DRO400815. Osmia lignaria 39.417°N 81.4187°W -- Click to see record USGS_DRO291674. Osmia lignaria 38.6859°N 77.0568°W -- Click to see record USGS_DRO021183. Osmia lignaria 38.6891°N 77.0245°W -- Click to see record USGS_DRO014106. Osmia lignaria 38.3035°N 75.7399°W -- Click to see record USGS_DRO372925. Osmia lignaria 38.8993°N 76.678°W -- Click to see record USGS_DRO144737. Osmia lignaria 38.9333333°N 76.9166667°W -- Click to see record USGS_DRO045347. Osmia lignaria 33.9123°N 84.4479°W -- Click to see record USGS_DRO212306. Osmia lignaria 38.025°N 78.505°W -- Click to see record USGS_DRO022842. Osmia lignaria 38.9094°N 76.9643°W -- Click to see record USGS_DRO375898. Osmia lignaria 39.2644°N 75.862°W -- Click to see record USGS_DRO291489. Osmia lignaria 38.6819°N 77.0956°W -- Click to see record USGS_DRO015820. Osmia lignaria 39.0544°N 76.817°W -- Click to see record USGS_DRO001794. Osmia lignaria 39.0494°N 76.8198°W -- Click to see record USGS_DRO001824. Osmia lignaria 38.1371°N 81.2112°W -- Click to see record USGS_DRO333524. Osmia lignaria 38.3864°N 76.3868°W -- Click to see record USGS_DRO129314. Osmia lignaria 39.0281°N 77.6041°W -- Click to see record USGS_DRO413772. Osmia lignaria 39.1053°N 77.4711°W -- Click to see record USGS_DRO404051. Osmia lignaria 38.9963°N 76.9452°W -- Click to see record USGS_DRO427502. Osmia lignaria 38.3011°N 76.3794°W -- Click to see record USGS_DRO441949. Osmia lignaria 38.858°N 76.6866°W -- Click to see record USGS_DRO006812. Osmia lignaria 39.32484°N 78.43526°W -- Click to see record USGS_DRO018586. Osmia lignaria 38.9875°N 76.94°W -- Click to see record USGS_DRO573471. Osmia lignaria 39.1171°N 79.4956°W -- Click to see record USGS_DRO210917. Osmia lignaria 36.6515°N 76.0211°W -- Click to see record USGS_DRO489744. Osmia lignaria 38.693°N 77.07°W -- Click to see record USGS_DRO005383. Osmia lignaria 44.205°N 73.3999°W -- Click to see record USGS_DRO380356. Osmia lignaria 39.0942°N 78.5615°W -- Click to see record USGS_DRO293084. Osmia lignaria 35.6114°N 83.5429°W -- Click to see record USGS_DRO000441. Osmia lignaria 39.333°N 78.4585°W -- Click to see record USGS_DRO004333. Osmia lignaria 39.049°N 76.812°W -- Click to see record USGS_DRO001766. Osmia lignaria 39.32744°N 78.43344°W -- Click to see record USGS_DRO018659. Osmia lignaria 39.2442°N 75.7183°W -- Click to see record USGS_DRO449441. Osmia lignaria 38.6786°N 77.0601°W -- Click to see record USGS_DRO015147. Osmia lignaria 38.9397°N 77.2628°W -- Click to see record USGS_DRO448837. Osmia lignaria 34.5666°N 80.1827°W -- Click to see record USGS_DRO124322. Osmia lignaria 34.6842°N 77.9436°W -- Click to see record USGS_DRO208054. Osmia lignaria 38.9595°N 77.0504°W -- Click to see record USGS_DRO404529. Osmia lignaria 38.6923°N 77.0559°W -- Click to see record USGS_DRO010134. Osmia lignaria 38.6933°N 77.0539°W -- Click to see record USGS_DRO011100. Osmia lignaria 33.9177°N 84.4439°W -- Click to see record USGS_DRO212443. Osmia lignaria 38.8596°N 79.4654°W -- Click to see record USGS_DRO212845. Osmia lignaria 38.0108°N 78.5098°W -- Click to see record USGS_DRO017034. Osmia lignaria 44.3931°N 74.0566°W -- Click to see record USGS_DRO383311. Osmia lignaria 35.5917°N 83.0602°W -- Click to see record USGS_DRO000969. Osmia lignaria 39.2118°N 76.8776°W -- Click to see record USGS_DRO055142. Osmia lignaria 39.0307°N 76.8703°W -- Click to see record USGS_DRO122926. Osmia lignaria 35.6058°N 82.4547°W -- Click to see record USGS_DRO111263. Osmia lignaria 38.8719°N 76.673°W -- Click to see record USGS_DRO442580. Osmia lignaria 38.6897°N 77.0758°W -- Click to see record USGS_DRO010235. Osmia lignaria 37.9066667°N 82.015°W -- Click to see record USGS_DRO128023. Osmia lignaria 38.6806°N 77.0992°W -- Click to see record USGS_DRO015656. Osmia lignaria 39.071°N 76.7758°W -- Click to see record USGS_DRO001872. Osmia lignaria 39.0601°N 76.8095°W -- Click to see record USGS_DRO003456. Osmia lignaria 39.0539°N 76.817°W -- Click to see record USGS_DRO010107. Osmia lignaria 39.028°N 77.6°W -- Click to see record USGS_DRO213745. Osmia lignaria 35.617°N 82.445°W -- Click to see record USGS_DRO170622. Osmia lignaria 39.0321°N 77.6036°W -- Click to see record USGS_DRO219674. Osmia lignaria 43.7919°N 73.9843°W -- Click to see record USGS_DRO383095. Osmia lignaria 39.4026°N 77.2784°W -- Click to see record USGS_DRO436084. Osmia lignaria 39.3924°N 76.608°W -- Click to see record USGS_DRO359193. Osmia lignaria 38.8998°N 76.6762°W -- Click to see record USGS_DRO160095. Osmia lignaria 42.6687°N 101.5155°W -- Click to see record USGS_DRO178282. Osmia lignaria 37.9336°N 78.7056°W -- Click to see record USGS_DRO017645. Osmia lignaria 39.2054°N 76.8665°W -- Click to see record USGS_DRO055011. Osmia lignaria 34.5759°N 80.1771°W -- Click to see record USGS_DRO125645. Osmia lignaria 38.9166667°N 78.8166667°W -- Click to see record USGS_DRO074016. Osmia lignaria 38.9166°N 78.8166°W -- Click to see record USGS_DRO399653. Osmia lignaria 38.9138°N 76.94027°W -- Click to see record USGS_DRO053041. Osmia lignaria 38.711°N 77.0362°W -- Click to see record USGS_DRO014994. Osmia lignaria 37.546°N 77.5107°W -- Click to see record USGS_DRO523734. Osmia lignaria 38.4926°N 75.3168°W -- Click to see record USGS_DRO404638. Osmia lignaria 38.6989°N 77.0478°W -- Click to see record USGS_DRO016088. Osmia lignaria 38.6807°N 77.0804°W -- Click to see record USGS_DRO015425. Osmia lignaria 38.8246°N 77.7052°W -- Click to see record USGS_DRO489906. Osmia lignaria 38.7025°N 77.0092°W -- Click to see record USGS_DRO015477. Osmia lignaria 35.6862°N 83.4997°W -- Click to see record USGS_DRO000640. Osmia lignaria 39.3348°N 78.4576°W -- Click to see record USGS_DRO020144. Osmia lignaria 39.0445°N 76.0728°W -- Click to see record USGS_DRO440453. Osmia lignaria 38.2453°N 78.5002°W -- Click to see record USGS_DRO016943. Osmia lignaria 38.8818°N 77.1014°W -- Click to see record USGS_DRO438941. Osmia lignaria 39.2518°N 76.3741°W -- Click to see record USGS_DRO203724. Osmia lignaria 39.1909°N 76.8948°W -- Click to see record USGS_DRO432840. Osmia lignaria 39.2753°N 78.4499°W -- Click to see record USGS_DRO044341. Osmia lignaria 39.047°N 76.7979°W -- Click to see record USGS_DRO284310. Osmia lignaria 39.01299°N 76.83452°W -- Click to see record USGS_DRO055345. Osmia lignaria 38.8777°N 76.6739°W -- Click to see record USGS_DRO208155. Osmia lignaria 38.8528°N 79.5293°W -- Click to see record USGS_DRO212607. Osmia lignaria 39.0283°N 77.595°W -- Click to see record USGS_DRO421174. Osmia lignaria 38.9114°N 76.9695°W -- Click to see record USGS_DRO560141. Osmia lignaria 38.5461°N 77.2025°W -- Click to see record USGS_DRO395119. Osmia lignaria 38.9573°N 77.9889°W -- Click to see record USGS_DRO144385. Osmia lignaria 39.32582°N 78.43441°W -- Click to see record USGS_DRO018417. Osmia lignaria 39.4631°N 76.3886°W -- Click to see record USGS_DRO364138. Osmia lignaria 38.9631°N 77.1498°W -- Click to see record USGS_DRO051759. Osmia lignaria 39.3675°N 78.0042°W -- Click to see record USGS_DRO373914. Osmia lignaria 39.0247°N 75.7823°W -- Click to see record USGS_DRO442791. Osmia lignaria 38.536°N 76.5175°W -- Click to see record USGS_DRO057859. Osmia lignaria 39.0326°N 77.5941°W -- Click to see record USGS_DRO172313. Osmia lignaria 39.0622°N 79.6079°W -- Click to see record USGS_DRO150140. Osmia lignaria 39.2321°N 78.4642°W -- Click to see record USGS_DRO092748. Osmia lignaria 34.6015°N 80.2532°W -- Click to see record USGS_DRO125910. Osmia lignaria 38.7857°N 76.2378°W -- Click to see record USGS_DRO464086. Osmia lignaria 39.32293°N 78.43761°W -- Click to see record USGS_DRO018623. Osmia lignaria 36.1116°N 82.0911°W -- Click to see record USGS_DRO467619. Osmia lignaria 38.4136°N 81.5865°W -- Click to see record USGS_DRO333506. Osmia lignaria 39.3932°N 76.6081°W -- Click to see record USGS_DRO364312. Osmia lignaria 38.9372°N 77.2663°W -- Click to see record USGS_DRO447578. Osmia lignaria 38.9397°N 77.2608°W -- Click to see record USGS_DRO448929. Osmia lignaria 38.3886°N 76.4176°W -- Click to see record USGS_DRO116711. Osmia lignaria 39.1144°N 79.4895°W -- Click to see record USGS_DRO150125. Osmia lignaria 39.0212°N 77.5993°W -- Click to see record USGS_DRO418710. Osmia lignaria 39.05606°N 76.81994°W -- Click to see record USGS_DRO036474. Osmia lignaria 43.7902°N 102.0297°W -- Click to see record USGS_DRO149856. Osmia lignaria 38.1463°N 81.2127°W -- Click to see record USGS_DRO333294. Osmia lignaria 38.4571°N 77.1561°W -- Click to see record USGS_DRO386368. Osmia cornifrons 41.41703°N 74.00910°W -- Click to see record AMNH_BEE00187126. Osmia cornifrons 41.38296°N 74.03877°W -- Click to see record AMNH_BEE00187093. Osmia cornifrons 40.70440°N 77.94783°W -- Click to see record AMNH_BEE00126436. Osmia cornifrons 41.41127°N 74.00742°W -- Click to see record AMNH_BEE00187137. Osmia cornifrons 42.39328°N 72.52957°W -- Click to see record AMNH_BEE00205702. Osmia cornifrons 41.40806°N 74.02194°W -- Click to see record AMNH_BEE00187102. Osmia cornifrons 41.40572°N 74.01398°W -- Click to see record AMNH_BEE00187090. Osmia cornifrons 41.40842°N 74.02627°W -- Click to see record AMNH_BEE00187086. Osmia cornifrons 41.38825°N 74.04121°W -- Click to see record AMNH_BEE00140867. Osmia cornifrons 41.41103°N 74.00700°W -- Click to see record AMNH_BEE00187109. Osmia cornifrons 41.38825°N 74.04030°W -- Click to see record AMNH_BEE00187134. Osmia cornifrons 41.39582°N 74.02262°W -- Click to see record AMNH_BEE00187121. Osmia cornifrons 41.40109°N 74.02477°W -- Click to see record AMNH_BEE00187094. Osmia cornifrons 40.66250°N 73.96940°W -- Click to see record AMNH_BEE00132925. Osmia cornifrons 41.39487°N 74.03642°W -- Click to see record AMNH_BEE00187141. Osmia cornifrons 40.65540°N 73.97300°W -- Click to see record AMNH_BEE00016335. Osmia cornifrons 41.26669°N 73.58861°W -- Click to see record AMNH_BEE00252211. Osmia cornifrons 40.88829°N 73.87088°W -- Click to see record AMNH_BEE00106277. Osmia cornifrons 40.65694°N 73.97027°W -- Click to see record AMNH_BEE00106521. Osmia cornifrons 41.41432°N 74.01247°W -- Click to see record AMNH_BEE00187140. Osmia cornifrons 40.72943°N 74.86205°W -- Click to see record AMNH_BEE00165236. Osmia cornifrons 42.56516°N 72.51689°W -- Click to see record AMNH_BEE00247982. Osmia cornifrons 40.65763°N 73.97172°W -- Click to see record AMNH_BEE00266641. Osmia cornifrons 41.39783°N 73.99162°W -- Click to see record AMNH_BEE00187139. Osmia cornifrons 42.51930°N 74.14520°W -- Click to see record AMNH_BEE00215329. Osmia cornifrons 40.70025°N 77.95785°W -- Click to see record AMNH_BEE00126438. Osmia cornifrons 41.40001°N 74.00879°W -- Click to see record AMNH_BEE00187144. Osmia cornifrons 41.25083°N 73.07888°W -- Click to see record AMNH_BEE00108635. Osmia cornifrons 40.65690°N 73.96910°W -- Click to see record AMNH_BEE00500024. Osmia cornifrons 40.85204°N 74.20593°W -- Click to see record AMNH_BEE00257985. Osmia cornifrons 42.65250°N 73.75670°W -- Click to see record AMNH_BEE00250237. Osmia cornifrons 41.41748°N 74.01149°W -- Click to see record AMNH_BEE00187108. Osmia cornifrons 41.40199°N 74.02357°W -- Click to see record AMNH_BEE00187107. Osmia cornifrons 40.87382°N 73.81250°W -- Click to see record AMNH_BEE00131739. Osmia cornifrons 42.44923°N 76.48226°W -- Click to see record AMNH_BEE00187101. Osmia cornifrons 42.57205°N 72.52270°W -- Click to see record AMNH_BEE00247981. Osmia cornifrons 41.39907°N 74.02932°W -- Click to see record AMNH_BEE00187100. Osmia cornifrons 41.37111°N 73.41388°W -- Click to see record AMNH_BEE00016337. Osmia cornifrons 39.90928°N 75.03182°W -- Click to see record AMNH_BEE00257986. Osmia cornifrons 40.86055°N 73.88696°W -- Click to see record AMNH_BEE00085975. Osmia cornifrons 40.66892°N 73.96728°W -- Click to see record AMNH_BEE00149611. Osmia cornifrons 40.79006°N 73.96470°W -- Click to see record AMNH_BEE00016336. Osmia cornifrons 42.8°N 75.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20310. Osmia cornifrons 42.1°N 71.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20303. Osmia cornifrons 38.9°N 77°W -- Click to see record AMNH_BEES20316. Osmia cornifrons 39°N 105.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20320. Osmia cornifrons 44°N 71.6°W -- Click to see record AMNH_BEES20301. Osmia cornifrons 38.8°N 76.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20313. Osmia cornifrons 40.2°N 82.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20309. Osmia cornifrons 35.2°N 79.9°W -- Click to see record AMNH_BEES20317. Osmia cornifrons 43.9°N 72.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20302. Osmia cornifrons 41°N 77.6°W -- Click to see record AMNH_BEES20312. Osmia cornifrons 38.9°N 80.2°W -- Click to see record AMNH_BEES20314. Osmia cornifrons 32.7°N 83.2°W -- Click to see record AMNH_BEES20318. Osmia cornifrons 47.3°N 120.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20321. Osmia cornifrons 41.5°N 72.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20305. Osmia cornifrons 43.8°N 84.6°W -- Click to see record AMNH_BEES20307. Osmia cornifrons 45.3°N 69°W -- Click to see record AMNH_BEES20300. Osmia cornifrons 44.1°N 120.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20322. Osmia cornifrons 41.9°N 93.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20319. Osmia cornifrons 39.8°N 89.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20308. Osmia cornifrons 40.1°N 74.4°W -- Click to see record AMNH_BEES20311. Osmia cornifrons 38°N 79.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20315. Osmia cornifrons 41.6°N 71.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20304. Osmia cornifrons 44.8°N 89.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20306. Osmia cornifrons 39.06371°N 78.06444°W -- Click to see record BBSL__ERR74. Osmia cornifrons 41.76020°N 111.79460°W -- Click to see record BBSL__FDP749441. Osmia cornifrons 39.09927°N 76.84830°W -- Click to see record BBSL796523. Osmia cornifrons 40.34970°N 74.65980°W -- Click to see record BBSL__BBSLID829405. Osmia cornifrons 37.93896°N 79.00817°W -- Click to see record B_VDCR13251. Osmia cornifrons 38.75444°N 77.10919°W -- Click to see record B_VDCR12970. Osmia cornifrons 38.64110°N 79.02646°W -- Click to see record B_VDCR14591. Osmia cornifrons 37.94625°N 78.99863°W -- Click to see record B_VDCR3860. Osmia cornifrons 38.64431°N 79.02699°W -- Click to see record B_VDCR14517. Osmia cornifrons 36.91030°N 81.83090°W -- Click to see record B_VDCR11293. Osmia cornifrons 38.87900°N 77.69000°W -- Click to see record B_VDCR9435. Osmia cornifrons 38.82600°N 77.70100°W -- Click to see record B_VDCR9645. Osmia cornifrons 38.66591°N 79.03680°W -- Click to see record B_VDCR14001. Osmia cornifrons 38.11609°N 79.02642°W -- Click to see record B_VDCR14111. Osmia cornifrons 38.82500°N 77.70500°W -- Click to see record B_VDCR10156. Osmia cornifrons 38.66579°N 79.03877°W -- Click to see record B_VDCR14087. Osmia cornifrons 38.71038°N 79.05757°W -- Click to see record B_VDCR14837. Osmia cornifrons 38.67364°N 79.04247°W -- Click to see record B_VDCR14133. Osmia cornifrons 38.86700°N 77.70400°W -- Click to see record B_VDCR11451. Osmia cornifrons 38.74754°N 77.10031°W -- Click to see record B_VDCR13064. Osmia cornifrons 38.80700°N 77.72300°W -- Click to see record B_VDCR2433. Osmia cornifrons 38.80700°N 77.72200°W -- Click to see record B_VDCR10037. Osmia cornifrons 38.86700°N 77.70300°W -- Click to see record B_VDCR10095. Osmia cornifrons 38.87900°N 77.68900°W -- Click to see record B_VDCR9543. Osmia cornifrons 37.95348°N 78.98941°W -- Click to see record B_VDCR13095. Osmia cornifrons 38.75599°N 77.11432°W -- Click to see record B_VDCR12912. Osmia cornifrons 38.74713°N 77.10581°W -- Click to see record B_VDCR13100. Osmia cornifrons 42.44700°N 76.47300°W -- Click to see record CUIC_ENT00020937. Osmia cornifrons 42.44694°N 76.48333°W -- Click to see record CUIC_ENT00026979. Osmia cornifrons 39.93002°N 77.24746°W -- Click to see record CUIC_ENT00035737. Osmia cornifrons 40.37533°N 77.91136°W -- Click to see record CUIC_ENT00035723. Osmia cornifrons 39.67528°N 75.77944°W -- Click to see record CUIC_ENT00037111. Osmia cornifrons 39.64111°N 75.76111°W -- Click to see record CUIC_ENT00035555. Osmia cornifrons 39.66028°N 75.75472°W -- Click to see record CUIC_ENT00035548. Osmia cornifrons 39.67028°N 75.75917°W -- Click to see record CUIC_ENT00037109. Osmia cornifrons 39.67028°N 75.75861°W -- Click to see record CUIC_ENT00035537. Osmia cornifrons 39.62778°N 75.73083°W -- Click to see record CUIC_ENT00035544. Osmia cornifrons 39.70806°N 75.76500°W -- Click to see record CUIC_ENT00035534. Osmia cornifrons 40.36347°N 77.89884°W -- Click to see record CUIC_ENT00035732. Osmia cornifrons 42.45100°N 76.47360°W -- Click to see record CUIC_ENT00021401. Osmia cornifrons 39.65278°N 75.75944°W -- Click to see record CUIC_ENT00037115. Osmia cornifrons 42.39328°N 72.52957°W -- Click to see record CUIC_ENT00022391. Osmia cornifrons 39.69861°N 75.74472°W -- Click to see record CUIC_ENT00035673. Osmia cornifrons 37.14111°N 80.11917°W -- Click to see record CUIC_ENT00035656. Osmia cornifrons 42.44923°N 76.48226°W -- Click to see record CUIC_ENT00019570. Osmia cornifrons 39.63972°N 75.76028°W -- Click to see record CUIC_ENT00037114. Osmia cornifrons 35.43069°N 82.50123°W -- Click to see record CUIC_ENT00033139. Osmia cornifrons 39.62750°N 75.72917°W -- Click to see record CUIC_ENT00035545. Osmia cornifrons 41.39722°N 73.61750°W -- Click to see record CUIC_ENT00021410. Osmia cornifrons 37.50000°N 80.11110°W -- Click to see record CUIC_ENT00035657. Osmia cornifrons 42.43490°N 76.48180°W -- Click to see record CUIC_ENT00026685. Osmia cornifrons 39.67278°N 75.73306°W -- Click to see record CUIC_ENT00035547. Osmia cornifrons 39.79167°N 75.64333°W -- Click to see record CUIC_ENT00035553. Osmia cornifrons 36.91135°N 80.32004°W -- Click to see record CUIC_ENT00035655. Osmia cornifrons 42.45055°N 76.46958°W -- Click to see record CUIC_ENT00020946. Osmia cornifrons 39.70833°N 75.76667°W -- Click to see record CUIC_ENT00035533. Osmia cornifrons 39.70361°N 75.76611°W -- Click to see record CUIC_ENT00035535. Osmia cornifrons 39.63861°N 75.75222°W -- Click to see record CUIC_ENT00035554. Osmia cornifrons 39.67694°N 75.73861°W -- Click to see record CUIC_ENT00035541. Osmia cornifrons 38.80226°N 76.87271°W -- Click to see record CUIC_ENT00033366. Osmia cornifrons 39.68806°N 75.73528°W -- Click to see record CUIC_ENT00035540. Osmia cornifrons 42.4954702693°N 76.4840815197°W -- Click to see record INAT23028519. Osmia cornifrons 41.4086578646°N 81.8831134547°W -- Click to see record INAT24990719. Osmia cornifrons 41.8341085668°N 88.0879638305°W -- Click to see record INAT5448184. Osmia cornifrons 40.49423°N 79.95015°W -- Click to see record INAT24115400. Osmia cornifrons 40.5313482073°N 80.0337606932°W -- Click to see record INAT5700972. Osmia cornifrons 41.3257006°N 81.5623527°W -- Click to see record INAT22918710. Osmia cornifrons 41.1515107223°N 73.7834757206°W -- Click to see record INAT5507752. Osmia cornifrons 45.0213528926°N 123.1487203655°W -- Click to see record INAT25600427. Osmia cornifrons 40.495938°N 74.424318°W -- Click to see record INAT2933310. Osmia cornifrons 42.469355836°N 71.0089161824°W -- Click to see record INAT24004024. Osmia cornifrons 38.9211204857°N 77.1232558788°W -- Click to see record INAT5848330. Osmia cornifrons 43.033740382°N 76.1388787686°W -- Click to see record INAT24456344. Osmia cornifrons 41.4980545044°N 81.5575027466°W -- Click to see record INAT12085742. Osmia cornifrons 42.4444583333°N 76.4775166667°W -- Click to see record INAT22675815. Osmia cornifrons 39.969165802°N 75.182258606°W -- Click to see record INAT23087729. Osmia cornifrons 41.1038536°N 81.5446578°W -- Click to see record INAT5879419. Osmia cornifrons 40.0915611667°N 82.48285°W -- Click to see record INAT5824720. Osmia cornifrons 42.30323°N 71.0880666667°W -- Click to see record INAT23017431. Osmia cornifrons 42.7363014221°N 73.6533508301°W -- Click to see record INAT25184621. Osmia cornifrons 44.2266233167°N 69.7778800875°W -- Click to see record INAT35680549. Osmia cornifrons 41.981960592°N 87.7455255389°W -- Click to see record INAT5750890. Osmia cornifrons 40.8069093376°N 77.9145895179°W -- Click to see record INAT66357. Osmia cornifrons 40.4294433594°N 79.9527740479°W -- Click to see record INAT22946174. Osmia cornifrons 38.911453024°N 79.7645187378°W -- Click to see record INAT11555734. Osmia cornifrons 39.0321611667°N 76.7930833333°W -- Click to see record INAT5542757. Osmia cornifrons 41.1536674°N 81.3578859°W -- Click to see record INAT6075056. Osmia cornifrons 42.7701983666°N 73.8789593321°W -- Click to see record INAT30140917. Osmia cornifrons 40.8220662349°N 81.0962462425°W -- Click to see record INAT11683192. Osmia cornifrons 41.1586112976°N 81.442779541°W -- Click to see record INAT11928140. Osmia cornifrons 40.5572917238°N 74.6510042022°W -- Click to see record INAT13968153. Osmia cornifrons 42.2071°N 86.0822°W -- Click to see record INAT5193037. Osmia cornifrons 40.82314158°N 73.94731281°W -- Click to see record INAT12276732. Osmia cornifrons 41.101445°N 81.441779°W -- Click to see record INAT12149842. Osmia cornifrons 42.3032716667°N 71.08825°W -- Click to see record INAT23017745. Osmia cornifrons 41.9105152311°N 88.0694862315°W -- Click to see record INAT5649038. Osmia cornifrons 43.3163166667°N 79.8606716667°W -- Click to see record INAT23130669. Osmia cornifrons 42.2764208736°N 83.7451945114°W -- Click to see record INAT25328028. Osmia cornifrons 35.796708°N 82.959735°W -- Click to see record INAT6025000. Osmia cornifrons 42.593595°N 71.5846166667°W -- Click to see record INAT24730697. Osmia cornifrons 43.0337404241°N 76.1323904475°W -- Click to see record INAT22197138. Osmia cornifrons 42.6529083252°N 73.7548599243°W -- Click to see record INAT22916830. Osmia cornifrons 40.3356483°N 75.9268747°W -- Click to see record INAT22668157. Osmia cornifrons 42.3826348673°N 79.0289478185°W -- Click to see record INAT25380554. Osmia cornifrons 42.30415°N 78.0090416667°W -- Click to see record INAT22829524. Osmia cornifrons 45.3589841691°N 122.6831691647°W -- Click to see record INAT20948427. Osmia cornifrons 41.7837116667°N 76.790445°W -- Click to see record INAT22819611. Osmia cornifrons 41.9545129365°N 88.1983190946°W -- Click to see record INAT3535395. Osmia cornifrons 41.016275°N 81.939283°W -- Click to see record INAT22586116. Osmia cornifrons 40.1117754°N 83.1050143°W -- Click to see record INAT22616288. Osmia cornifrons 43.2056283333°N 79.25927°W -- Click to see record INAT6554126. Osmia cornifrons 40.8200779608°N 81.0886366561°W -- Click to see record INAT23536050. Osmia cornifrons 42.7401412394°N 84.4870185855°W -- Click to see record INAT4164752. Osmia cornifrons 44.9433°N 85.6417°W -- Click to see record INAT5193029. Osmia cornifrons 44.4720166667°N 73.1954416667°W -- Click to see record INAT24689842. Osmia cornifrons 42.4692162894°N 71.0061329083°W -- Click to see record INAT24786662. Osmia cornifrons 41.2673772649°N 80.446269745°W -- Click to see record INAT22252847. Osmia cornifrons 42.3828042626°N 71.1163171346°W -- Click to see record INAT17910235. Osmia cornifrons 43.0349166667°N 76.1382361667°W -- Click to see record INAT23076992. Osmia cornifrons 40.3933956°N 82.4857181°W -- Click to see record INAT5033088. Osmia cornifrons 39.1071892986°N 84.3508320969°W -- Click to see record INAT14994850. Osmia cornifrons 39.8029216667°N 83.89052°W -- Click to see record INAT23021311. Osmia cornifrons 40.30184°N 75.035696°W -- Click to see record INAT2735164. Osmia cornifrons 42.2305152753°N 71.049056711°W -- Click to see record INAT22780400. Osmia cornifrons 41.8337356584°N 87.9459941081°W -- Click to see record INAT12195121. Osmia cornifrons 42.5936355504°N 71.5843843965°W -- Click to see record INAT24711450. Osmia cornifrons 41.0162722167°N 81.9405216667°W -- Click to see record INAT24323791. Osmia cornifrons 38.288134°N 79.3034216°W -- Click to see record INAT23708380. Osmia cornifrons 38.8°N 77.2°W -- Click to see record I_DAC125. Osmia cornifrons 38.8°N 77.2°W -- Click to see record I_SD10647. Osmia cornifrons 38°N 79.5°W -- Click to see record I_SD5585. Osmia cornifrons 38.5127°N 78.4366°W -- Click to see record JRYB__SHEN62613. Osmia cornifrons 38.2466°N 78.6944°W -- Click to see record JRYB__SHEN62608. Osmia cornifrons 38.5791°N 78.3693°W -- Click to see record JRYB__SHEN62618. Osmia cornifrons 38.0731°N 78.7954°W -- Click to see record JRYB__SHEN62610. Osmia cornifrons 38.5791°N 78.3722°W -- Click to see record JRYB__SHEN62627. Osmia cornifrons 38.5476°N 78.4148°W -- Click to see record JRYB__SHEN62625. Osmia cornifrons 38.557°N 78.3789°W -- Click to see record JRYB__SHEN62632. Osmia cornifrons 38.7667°N 78.2335°W -- Click to see record JRYB__SHEN62616. Osmia cornifrons 38.4998°N 78.441°W -- Click to see record JRYB__SHEN62615. Osmia cornifrons 38.5783°N 78.3652°W -- Click to see record JRYB__SHEN62630. Osmia cornifrons 38.6057°N 78.3664°W -- Click to see record JRYB__SHEN62614. Osmia cornifrons 38.836°N 78.2044°W -- Click to see record JRYB__SHEN62612. Osmia cornifrons 39.426189°N 81.502585°W -- Click to see record MLSC146. Osmia cornifrons 39.431851°N 81.502004°W -- Click to see record MLSC137. Osmia cornifrons 39.414703°N 81.448264°W -- Click to see record MLSC124. Osmia cornifrons 37.10846°N 80.19102°W -- Click to see record NLA5899. Osmia cornifrons 37.21681°N 80.49014°W -- Click to see record NLA4550. Osmia cornifrons 37.40877°N 80.33037°W -- Click to see record NLA4315. Osmia cornifrons 36.96346°N 80.47641°W -- Click to see record NLA4460. Osmia cornifrons 37.27326°N 80.54886°W -- Click to see record NLA4428. Osmia cornifrons 36.76877°N 80.52763°W -- Click to see record NLA4214. Osmia cornifrons 37.20026°N 80.59357°W -- Click to see record NLA4055. Osmia cornifrons 37.32932°N 80.57872°W -- Click to see record NLA5847. Osmia cornifrons 36.91867°N 80.33540°W -- Click to see record NLA4394. Osmia cornifrons 36.91805°N 80.33608°W -- Click to see record NLA4526. Osmia cornifrons 39.06°N 78.06°W -- Click to see record TAI23. Osmia cornifrons 39.062°N 78.062°W -- Click to see record TAI320. Osmia cornifrons 41.10194°N 73.66916°W -- Click to see record UCMS_ENT00036512. Osmia cornifrons 41.33083°N 72.91972°W -- Click to see record UCMS_ENT00039456. Osmia cornifrons 41.46083°N 72.27055°W -- Click to see record UCMS_ENT00049528. Osmia cornifrons 41.47050°N 73.16380°W -- Click to see record UCMS_ENT00028377. Osmia cornifrons 41.83583°N 72.72028°W -- Click to see record UCMS_ENT00048275. Osmia cornifrons 41.40583°N 72.90472°W -- Click to see record UCMS_ENT00042396. Osmia cornifrons 41.51133°N 72.18026°W -- Click to see record UCMS_ENT00023136. Osmia cornifrons 41.49070°N 72.17985°W -- Click to see record UCMS_ENT00023415. Osmia cornifrons 41.26639°N 72.65917°W -- Click to see record UCMS_ENT00045152. Osmia cornifrons 41.72053°N 73.21095°W -- Click to see record UCMS_ENT00053524. Osmia cornifrons 41.32306°N 73.38500°W -- Click to see record UCMS_ENT00046032. Osmia cornifrons 41.46111°N 72.26944°W -- Click to see record UCMS_ENT00049514. Osmia cornifrons 41.26944°N 72.66138°W -- Click to see record UCMS_ENT00045223. Osmia cornifrons 39.6145°N 79.1149°W -- Click to see record USGS_DRO387702. Osmia cornifrons 39.3811°N 77.7501°W -- Click to see record USGS_DRO403080. Osmia cornifrons 39.5763°N 75.9138°W -- Click to see record USGS_DRO424416. Osmia cornifrons 38.9963°N 76.9452°W -- Click to see record USGS_DRO427573. Osmia cornifrons 39.6473°N 79.0173°W -- Click to see record USGS_DRO396262. Osmia cornifrons 38.4136°N 81.5865°W -- Click to see record USGS_DRO333470. Osmia cornifrons 38.3993°N 81.669°W -- Click to see record USGS_DRO333391. Osmia cornifrons 39.3932°N 76.6081°W -- Click to see record USGS_DRO359810. Osmia cornifrons 39.0494°N 76.8198°W -- Click to see record USGS_DRO004169. Osmia cornifrons 39.0418°N 76.8641°W -- Click to see record USGS_DRO046490. Osmia cornifrons 39.0517°N 76.8185°W -- Click to see record USGS_DRO007844. Osmia cornifrons 38.1866°N 76.3741°W -- Click to see record USGS_DRO439798. Osmia cornifrons 39.6271°N 79.1287°W -- Click to see record USGS_DRO211051. Osmia cornifrons 39.0216°N 77.5981°W -- Click to see record USGS_DRO213788. Osmia cornifrons 38.8515°N 79.4858°W -- Click to see record USGS_DRO210820. Osmia cornifrons 39.2852°N 76.8631°W -- Click to see record USGS_DRO055134. Osmia cornifrons 39.3456°N 77.7482°W -- Click to see record USGS_DRO384389. Osmia cornifrons 38.9954°N 76.9464°W -- Click to see record USGS_DRO572900. Osmia cornifrons 39.3937°N 76.6074°W -- Click to see record USGS_DRO321215. Osmia cornifrons 38.948°N 77.0805°W -- Click to see record USGS_DRO147890. Osmia cornifrons 39.3658°N 77.152°W -- Click to see record USGS_DRO340018. Osmia cornifrons 36.063°N 82.1202°W -- Click to see record USGS_DRO467257. Osmia cornifrons 38.7094°N 77.0309°W -- Click to see record USGS_DRO016470. Osmia cornifrons 39.0321°N 77.5945°W -- Click to see record USGS_DRO421610. Osmia cornifrons 36.1116°N 82.0911°W -- Click to see record USGS_DRO467613. Osmia cornifrons 39.0373°N 76.8193°W -- Click to see record USGS_DRO211384. Osmia cornifrons 38.967°N 77.1687°W -- Click to see record USGS_DRO051254. Osmia cornifrons 39.2842°N 77.5507°W -- Click to see record USGS_DRO396035. Osmia cornifrons 38.9689°N 77.0709°W -- Click to see record USGS_DRO212947. Osmia cornifrons 35.5087°N 83.9846°W -- Click to see record USGS_DRO318160. Osmia cornifrons 38.8635°N 79.4547°W -- Click to see record USGS_DRO149400. Osmia cornifrons 39.2442°N 75.7183°W -- Click to see record USGS_DRO449460. Osmia cornifrons 39.285°N 76.8625°W -- Click to see record USGS_DRO055047. Osmia cornifrons 38.8246°N 77.7052°W -- Click to see record USGS_DRO489908. Osmia cornifrons 38.9242°N 76.9144°W -- Click to see record USGS_DRO425175. Osmia cornifrons 35.5857°N 83.0713°W -- Click to see record USGS_DRO274750. Osmia cornifrons 39.02277°N 76.85864°W -- Click to see record USGS_DRO052479. Osmia cornifrons 39.3115°N 76.1768°W -- Click to see record USGS_DRO391587. Osmia cornifrons 39.03793°N 76.8784°W -- Click to see record USGS_DRO055294. Osmia cornifrons 39.3524°N 75.9904°W -- Click to see record USGS_DRO382100. Osmia cornifrons 39.296°N 77.7928333°W -- Click to see record USGS_DRO105147. Osmia cornifrons 38.9595°N 77.0504°W -- Click to see record USGS_DRO403649. Osmia cornifrons 38.9631°N 77.1498°W -- Click to see record USGS_DRO051770. Osmia cornifrons 39.5214°N 76.1071°W -- Click to see record USGS_DRO396733. Osmia cornifrons 38.9393°N 77.2628°W -- Click to see record USGS_DRO391732. Osmia cornifrons 39.0326°N 77.5941°W -- Click to see record USGS_DRO215321. Osmia cornifrons 39.037°N 76.7894°W -- Click to see record USGS_DRO523843. Osmia cornifrons 38.8528°N 79.5293°W -- Click to see record USGS_DRO293028. Osmia cornifrons 39.3924°N 76.608°W -- Click to see record USGS_DRO359328. Osmia cornifrons 40.7156°N 74.5199°W -- Click to see record USGS_DRO201230. Osmia cornifrons 39.3781°N 77.7486°W -- Click to see record USGS_DRO400488. Osmia cornifrons 39.4481°N 77.7285°W -- Click to see record USGS_DRO385827. Osmia cornifrons 39.7009°N 78.9461°W -- Click to see record USGS_DRO391288. Osmia cornifrons 39.0571°N 76.819°W -- Click to see record USGS_DRO019245. Osmia cornifrons 39.2518°N 76.3741°W -- Click to see record USGS_DRO203720. Osmia cornifrons 39.4481°N 77.2059°W -- Click to see record USGS_DRO384074. Osmia cornifrons 39.1295°N 78.9122°W -- Click to see record USGS_DRO147938. Osmia cornifrons 37.546°N 77.5107°W -- Click to see record USGS_DRO523715. Osmia cornifrons 39.0234°N 77.5891°W -- Click to see record USGS_DRO215539. Osmia cornifrons 38.9767°N 76.9837°W -- Click to see record USGS_DRO366928. Osmia cornifrons 38.9373°N 77.2645°W -- Click to see record USGS_DRO390518. Osmia cornifrons 39.4301°N 77.859°W -- Click to see record USGS_DRO149195. Osmia cornifrons 39.035°N 76.8574°W -- Click to see record USGS_DRO209992. Osmia cornifrons 39.7877°N 75.6497°W -- Click to see record USGS_DRO576608. Osmia cornifrons 35.617°N 82.445°W -- Click to see record USGS_DRO170796. Osmia cornifrons 38.7877°N 76.235°W -- Click to see record USGS_DRO464024. Osmia cornifrons 38.964°N 77.1573°W -- Click to see record USGS_DRO052068. Osmia cornifrons 39.0126°N 76.84617°W -- Click to see record USGS_DRO052402. Osmia cornifrons 39.0321°N 76.416°W -- Click to see record USGS_DRO433211. Osmia cornifrons 39.2644°N 75.862°W -- Click to see record USGS_DRO291491. Osmia cornifrons 39.4759°N 77.7502°W -- Click to see record USGS_DRO386027. Osmia cornifrons 39.03098°N 76.9276°W -- Click to see record USGS_DRO045750. Osmia cornifrons 38.913°N 77.0981°W -- Click to see record USGS_DRO400670. Osmia cornifrons 39.2851°N 77.5488°W -- Click to see record USGS_DRO400564. Osmia cornifrons 39.0942°N 78.5615°W -- Click to see record USGS_DRO293109. Osmia cornifrons 38.7193°N 76.6455°W -- Click to see record USGS_DRO449246. Osmia cornifrons 39.5731667°N 77.4868333°W -- Click to see record USGS_DRO105386. Osmia cornifrons 39.2993333°N 77.7833333°W -- Click to see record USGS_DRO105187. Osmia cornifrons 36.1608°N 82.1027°W -- Click to see record USGS_DRO477423. Osmia cornifrons 39.3923°N 76.608°W -- Click to see record USGS_DRO209938. Osmia cornifrons 40.1432°N 80.5895°W -- Click to see record USGS_DRO293179. Osmia cornifrons 39.3441°N 77.7534°W -- Click to see record USGS_DRO377092. Osmia cornifrons 39.0283°N 77.595°W -- Click to see record USGS_DRO421152. Osmia cornifrons 39.4511°N 76.2673°W -- Click to see record USGS_DRO396720. Osmia cornifrons 39.0506°N 76.8207°W -- Click to see record USGS_DRO208004. Osmia cornifrons 39.4499°N 76.2682°W -- Click to see record USGS_DRO358966. Osmia cornifrons 39.1171°N 79.4956°W -- Click to see record USGS_DRO210921. Osmia cornifrons 39.7794°N 75.6374°W -- Click to see record USGS_DRO575368. Osmia cornifrons 39.0055°N 76.953°W -- Click to see record USGS_DRO427621. Osmia cornifrons 38.9519°N 77.0042°W -- Click to see record USGS_DRO383833. Osmia cornifrons 38.9946°N 76.9416°W -- Click to see record USGS_DRO571478. Osmia cornifrons 39.4827°N 76.3412°W -- Click to see record USGS_DRO390698. Osmia cornifrons 39.0542°N 76.81924°W -- Click to see record USGS_DRO021407. Osmia cornifrons 38.7013°N 76.126°W -- Click to see record USGS_DRO371092. Osmia cornifrons 38.86°N 79.4613333°W -- Click to see record USGS_DRO128706. Osmia cornifrons 39.0493°N 76.8191°W -- Click to see record USGS_DRO009308. Osmia cornifrons 39.4476°N 76.9277°W -- Click to see record USGS_DRO381865. Osmia cornifrons 41.4765°N 71.5148°W -- Click to see record USGS_DRO474621. Osmia cornifrons 39.0307°N 76.8703°W -- Click to see record USGS_DRO135182. Osmia cornifrons 38.8596°N 79.4654°W -- Click to see record USGS_DRO212827. Osmia cornifrons 39.02951°N 76.92729°W -- Click to see record USGS_DRO055333. Osmia cornifrons 38.9366°N 77.2652°W -- Click to see record USGS_DRO390299. Osmia cornifrons 41.2529°N 74.5401°W -- Click to see record USGS_DRO201402. Osmia cornifrons 38.9783°N 76.6214°W -- Click to see record USGS_DRO235962. Osmia cornifrons 39.0402°N 76.8732°W -- Click to see record USGS_DRO208186. Osmia cornifrons 39.4004°N 76.3495°W -- Click to see record USGS_DRO359074. Osmia cornifrons 39.0679°N 78.6388°W -- Click to see record USGS_DRO293145. Osmia cornifrons 39.0758°N 76.6075°W -- Click to see record USGS_DRO387762. Osmia cornifrons 39.3488°N 77.744°W -- Click to see record USGS_DRO383348. Osmia cornifrons 39.0953333°N 79.4963333°W -- Click to see record USGS_DRO129039. Osmia cornifrons 39.7771°N 75.6404°W -- Click to see record USGS_DRO576683. Osmia cornifrons 38.9952°N 76.9458°W -- Click to see record USGS_DRO427552. Osmia cornifrons 38.9838°N 77.0029°W -- Click to see record USGS_DRO383743. Osmia cornifrons 38.7039°N 77.0151°W -- Click to see record USGS_DRO030312. Osmia cornifrons 39.333°N 78.4585°W -- Click to see record USGS_DRO005875. Osmia cornifrons 39.05975°N 76.81436°W -- Click to see record USGS_DRO036418. Osmia cornifrons 41.3689°N 75.3°W -- Click to see record USGS_DRO463608. Osmia cornifrons 39.2215°N 75.9777°W -- Click to see record USGS_DRO391992. Osmia cornifrons 39.6736°N 75.9314°W -- Click to see record USGS_DRO391307. Osmia cornifrons 38.9614°N 77.1472°W -- Click to see record USGS_DRO051886. Osmia cornifrons 39.5617°N 75.9142°W -- Click to see record USGS_DRO424294. Osmia cornifrons 39.3922°N 77.5647°W -- Click to see record USGS_DRO424919. Osmia cornifrons 38.7857°N 76.2378°W -- Click to see record USGS_DRO464073. Osmia cornifrons 39.01276°N 76.83417°W -- Click to see record USGS_DRO052841. Osmia cornifrons 38.728°N 76.7156°W -- Click to see record USGS_DRO403205. Osmia cornifrons 40.5619°N 75.7656°W -- Click to see record USGS_DRO463851. Osmia cornifrons 38.3058°N 76.4988°W -- Click to see record USGS_DRO437702. Osmia cornifrons 38.9869°N 76.9308°W -- Click to see record USGS_DRO572686. Osmia cornifrons 39.021°N 76.8736°W -- Click to see record USGS_DRO030563. Osmia cornifrons 39.2501°N 76.3749°W -- Click to see record USGS_DRO203927. Osmia cornifrons 39.3215°N 76.8124°W -- Click to see record USGS_DRO396016. Osmia cornifrons 39.5187°N 77.8412°W -- Click to see record USGS_DRO046903. Osmia cornifrons 38.9913°N 76.4553°W -- Click to see record USGS_DRO449089. Osmia cornifrons 38.787°N 76.235°W -- Click to see record USGS_DRO467811. Osmia cornifrons 38.9668333°N 77.0534167°W -- Click to see record USGS_DRO119611. Osmia cornifrons 39.2468°N 76.3805°W -- Click to see record USGS_DRO203658. Osmia cornifrons 38.9962°N 76.9463°W -- Click to see record USGS_DRO572910. Osmia cornifrons 39.0331°N 76.42°W -- Click to see record USGS_DRO433242. Osmia cornifrons 39.0408°N 76.8112°W -- Click to see record USGS_DRO265229. Osmia cornifrons 38.7179°N 77.0288°W -- Click to see record USGS_DRO015113. Osmia cornifrons 39.0599°N 76.8055°W -- Click to see record USGS_DRO211314. Osmia cornifrons 39.0277°N 76.7715°W -- Click to see record USGS_DRO020324. Osmia cornifrons 39.028°N 77.6°W -- Click to see record USGS_DRO213747. Osmia cornifrons 39.6731°N 75.9311°W -- Click to see record USGS_DRO426359. Osmia cornifrons 38.3001°N 76.4227°W -- Click to see record USGS_DRO437791. Osmia cornifrons 39.0601°N 76.8095°W -- Click to see record USGS_DRO003453. Osmia cornifrons 39.3302°N 78.4619°W -- Click to see record USGS_DRO048096. Osmia cornifrons 38.7819°N 76.7976°W -- Click to see record USGS_DRO464058. Osmia cornifrons 39.0014°N 77.007°W -- Click to see record USGS_DRO148189. Osmia cornifrons 39.645°N 76.0876°W -- Click to see record USGS_DRO383462. Osmia cornifrons 39.5609°N 75.9147°W -- Click to see record USGS_DRO383540. Osmia cornifrons 38.9871°N 77.0501°W -- Click to see record USGS_DRO034889. Osmia cornifrons 39.4711°N 77.0453°W -- Click to see record USGS_DRO395672. Osmia cornifrons 38.9858°N 77.0458°W -- Click to see record USGS_DRO404017. Osmia cornifrons 38.9003°N 76.6759°W -- Click to see record USGS_DRO563090. Osmia cornifrons 39.526°N 77.839°W -- Click to see record USGS_DRO046634. Osmia cornifrons 38.7713°N 76.3803°W -- Click to see record USGS_DRO549891. Osmia cornifrons 39.0815°N 76.78873°W -- Click to see record USGS_DRO018701. Osmia cornifrons 36.0615°N 82.1576°W -- Click to see record USGS_DRO477404. Osmia cornifrons 39.0322°N 77.6035°W -- Click to see record USGS_DRO219691. Osmia cornifrons 38.9869°N 77.0506°W -- Click to see record USGS_DRO030573. Osmia cornifrons 39.0465°N 76.8151°W -- Click to see record USGS_DRO020269. Osmia cornifrons 38.5488°N 77.2164°W -- Click to see record USGS_DRO420844. Osmia cornifrons 38.9728°N 76.9594°W -- Click to see record USGS_DRO420370. Osmia cornifrons 38.6239°N 76.6684°W -- Click to see record USGS_DRO422873. Osmia cornifrons 38.7025°N 77.0092°W -- Click to see record USGS_DRO015491. Osmia cornifrons 35.0604°N 83.4301°W -- Click to see record USGS_DRO468041. Osmia cornifrons 39.02597°N 76.87768°W -- Click to see record USGS_DRO052707. Osmia cornifrons 39.5603°N 76.2923°W -- Click to see record USGS_DRO395747. Osmia cornifrons 39.03207°N 76.83617°W -- Click to see record USGS_DRO055320. Osmia cornifrons 39.2026°N 76.8674°W -- Click to see record USGS_DRO054766. Osmia cornifrons 39.03192°N 76.83163°W -- Click to see record USGS_DRO055377. Osmia cornifrons 39.02935°N 76.84014°W -- Click to see record USGS_DRO052355. Osmia cornifrons 38.8777°N 76.6739°W -- Click to see record USGS_DRO208165. Osmia cornifrons 38.9166667°N 78.8166667°W -- Click to see record USGS_DRO073389. Osmia cornifrons 39.03142°N 76.87188°W -- Click to see record USGS_DRO052461. Osmia cornifrons 39.3927°N 76.6136°W -- Click to see record USGS_DRO359801. Osmia cornifrons 38.9131°N 77.0981°W -- Click to see record USGS_DRO440845. Osmia cornifrons 38.881°N 77.6894°W -- Click to see record USGS_DRO488410. Osmia cornifrons 39.0292°N 77.6068°W -- Click to see record USGS_DRO213909. Osmia cornifrons 39.0236°N 77.5974°W -- Click to see record USGS_DRO213795. Osmia cornifrons 38.9371°N 77.2663°W -- Click to see record USGS_DRO390671. Osmia cornifrons 39.2524°N 76.3722°W -- Click to see record USGS_DRO203671. Osmia cornifrons 36.8535°N 82.696°W -- Click to see record USGS_DRO140592. Osmia cornifrons 38.9941°N 76.9419°W -- Click to see record USGS_DRO571062. Osmia cornifrons 38.9138°N 76.94027°W -- Click to see record USGS_DRO053039. Osmia cornifrons 36.1027°N 82.0968°W -- Click to see record USGS_DRO477326. Osmia cornifrons 39.0035°N 77.0869°W -- Click to see record USGS_DRO403749. Osmia cornifrons 39.7°N 75.6°W -- Click to see record USGS_DRO576471. Osmia cornifrons 39.3675°N 78.0042°W -- Click to see record USGS_DRO373850. Osmia cornifrons 39.0979°N 77.4697°W -- Click to see record USGS_DRO400908. Osmia cornifrons 39.3957°N 76.6228°W -- Click to see record USGS_DRO359146. Osmia cornifrons 39.0427°N 76.7959°W -- Click to see record USGS_DRO001783. Osmia cornifrons 38.3477°N 76.5741°W -- Click to see record USGS_DRO438402. Osmia cornifrons 38.9167°N 78.8167°W -- Click to see record USGS_DRO409877. Osmia cornifrons 38.9166°N 78.8166°W -- Click to see record USGS_DRO400156. Osmia cornifrons 39.4911°N 76.3422°W -- Click to see record USGS_DRO390984. Osmia cornifrons 38.0992°N 79.8193°W -- Click to see record USGS_DRO149986. Osmia cornifrons 38.91138°N 76.95194°W -- Click to see record USGS_DRO053892. Osmia cornifrons 39.0622°N 79.6079°W -- Click to see record USGS_DRO150137. Osmia cornifrons 39.2238°N 77.818°W -- Click to see record USGS_DRO207760. Osmia cornifrons 38.7844°N 76.7022°W -- Click to see record USGS_DRO574146. Osmia cornifrons 39.0602°N 76.8044°W -- Click to see record USGS_DRO021265. Osmia cornifrons 38.9395°N 77.074°W -- Click to see record USGS_DRO048263. Osmia cornifrons 39.01521°N 76.84917°W -- Click to see record USGS_DRO052489. Osmia cornifrons 39.3903°N 77.5685°W -- Click to see record USGS_DRO381243. Osmia cornifrons 38.857°N 77.7007°W -- Click to see record USGS_DRO469973. Osmia cornifrons 38.4079°N 76.8224°W -- Click to see record USGS_DRO019305. Osmia cornifrons 38.2962°N 76.4211°W -- Click to see record USGS_DRO445777. Osmia cornifrons 38.6933°N 77.0539°W -- Click to see record USGS_DRO010812. Osmia cornuta 40.80400°N 0.32400°E -- Click to see record AMNH_BEE00133156. Osmia cornuta 46.80805°N 1.04388°E -- Click to see record AMNH_BEE00194592. Osmia cornuta 53.5°N 12.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84260. Osmia cornuta 52.5°N 6.2°E -- Click to see record AMNH_BEES84239. Osmia cornuta 48.9°N 0.2°E -- Click to see record AMNH_BEES84248. Osmia cornuta 47.8°N 13.4°E -- Click to see record AMNH_BEES84273. Osmia cornuta 49.5°N 17°E -- Click to see record AMNH_BEES84283. Osmia cornuta 46.1°N 14.8°E -- Click to see record AMNH_BEES84286. Osmia cornuta 52.6°N 1.5°W -- Click to see record AMNH_BEES84230. Osmia cornuta 51.6°N 3.9°E -- Click to see record AMNH_BEES84241. Osmia cornuta 42°N 9°E -- Click to see record AMNH_BEES84250. Osmia cornuta 47.3°N 11.4°E -- Click to see record AMNH_BEES84274. Osmia cornuta 47.2°N 15.2°E -- Click to see record AMNH_BEES84272. Osmia cornuta 35.2°N 2°E -- Click to see record AMNH_BEES84299. Osmia cornuta 53.1°N 6.6°E -- Click to see record AMNH_BEES84231. Osmia cornuta 51.7°N 4.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84238. Osmia cornuta 47.5°N 0.8°W -- Click to see record AMNH_BEES84249. Osmia cornuta 50°N 14.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84282. Osmia cornuta 52.5°N 13.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84255. Osmia cornuta 50.5°N 9.3°E -- Click to see record AMNH_BEES84259. Osmia cornuta 52.5°N 13.4°E -- Click to see record AMNH_BEES84256. Osmia cornuta 42.8°N 12.8°E -- Click to see record AMNH_BEES84278. Osmia cornuta 49°N 11.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84258. Osmia cornuta 47.2°N 9.9°E -- Click to see record AMNH_BEES84275. Osmia cornuta 49.8°N 6.2°E -- Click to see record AMNH_BEES84244. Osmia cornuta 51.7°N 4.6°E -- Click to see record AMNH_BEES84242. Osmia cornuta 37°N 14°E -- Click to see record AMNH_BEES84280. Osmia cornuta 55.7°N 9.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84254. Osmia cornuta 53.2°N 6.9°E -- Click to see record AMNH_BEES84237. Osmia cornuta 40°N 4°W -- Click to see record AMNH_BEES84251. Osmia cornuta 54°N 10.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84264. Osmia cornuta 53.1°N 5.8°E -- Click to see record AMNH_BEES84233. Osmia cornuta 51°N 11°E -- Click to see record AMNH_BEES84267. Osmia cornuta 52.8°N 7°E -- Click to see record AMNH_BEES84236. Osmia cornuta 52°N 10°E -- Click to see record AMNH_BEES84261. Osmia cornuta 47°N 8°E -- Click to see record AMNH_BEES84277. Osmia cornuta 48.3°N 15.8°E -- Click to see record AMNH_BEES84270. Osmia cornuta 48.5°N 2.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84247. Osmia cornuta 34°N 9°E -- Click to see record AMNH_BEES84300. Osmia cornuta 49.9°N 7.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84263. Osmia cornuta 52.5°N 5.9°E -- Click to see record AMNH_BEES84232. Osmia cornuta 51.2°N 7°E -- Click to see record AMNH_BEES84262. Osmia cornuta 53.2°N 6.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84235. Osmia cornuta 46.8°N 13.8°E -- Click to see record AMNH_BEES84269. Osmia cornuta 47.5°N 16.4°E -- Click to see record AMNH_BEES84268. Osmia cornuta 42.5°N 1.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84307. Osmia cornuta 47.3°N 9.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84308. Osmia cornuta 51.9°N 5.3°E -- Click to see record AMNH_BEES84234. Osmia cornuta 48.2°N 14.1°E -- Click to see record AMNH_BEES84271. Osmia cornuta 55.2°N 10.3°E -- Click to see record AMNH_BEES84253. Osmia cornuta 48.5°N 9°E -- Click to see record AMNH_BEES84257. Osmia cornuta 47.5°N 1.8°E -- Click to see record AMNH_BEES84246. Osmia cornuta 48.2°N 16.4°E -- Click to see record AMNH_BEES84276. Osmia cornuta 48°N 3°W -- Click to see record AMNH_BEES84245. Osmia cornuta 50.8°N 4°E -- Click to see record AMNH_BEES84243. Osmia cornuta 52.1°N 5.1°E -- Click to see record AMNH_BEES84240. Osmia cornuta 40°N 9°E -- Click to see record AMNH_BEES84279. Osmia cornuta 52°N 11.5°E -- Click to see record AMNH_BEES84266. Osmia cornuta 51°N 13.4°E -- Click to see record AMNH_BEES84265. Osmia cornuta 41.65290°N 4.72840°W -- Click to see record BBSL813149. Osmia cornuta 48.6333°N 8.08333°E -- Click to see record GBIF447283008. Osmia cornuta 49.0047°N 8.38583°E -- Click to see record GBIF447283018. Osmia cornuta 50.86°N 5.83°E -- Click to see record GBIF767366070. Osmia cornuta 50.8883°N 8.04222°E -- Click to see record GBIF447282960. Osmia cornuta 50.85°N 5.68°E -- Click to see record GBIF767366055. Osmia cornuta 50.0842°N 8.57667°E -- Click to see record GBIF447282981. Osmia cornuta 51.91°N 4.50°E -- Click to see record GBIF614474763. Osmia cornuta 48.9333°N 8.46667°E -- Click to see record GBIF447283011. Osmia cornuta 50.8°N 4°E -- Click to see record GBIF424073550. Osmia cornuta 50.51°N 5.48°E -- Click to see record GBIF767437045. Osmia cornuta 48.95°N 8.41667°E -- Click to see record GBIF447282997. Osmia cornuta 48.6167°N 8.08333°E -- Click to see record GBIF447282991. Osmia cornuta 51.024974822998047°N 13.791614532470703°E -- Click to see record GBIF784605219. Osmia cornuta 52.5°N 5.8°E -- Click to see record GBIF614474695. Osmia cornuta 48.92°N 6.63°E -- Click to see record GBIF436672955. Osmia cornuta 47.3°N 13.3°E -- Click to see record GBIF785014785. Osmia cornuta 51°N 9°E -- Click to see record GBIF79168652. Osmia cornuta 48.73°N 7.05°E -- Click to see record GBIF436672956. Osmia cornuta 47.95°N 7.75°E -- Click to see record GBIF447282992. Osmia cornuta 48°N 7.85°E -- Click to see record GBIF447282996. Osmia cornuta 51.3251°N 9.49942°E -- Click to see record GBIF447283150. Osmia cornuta 49.03°N 6.65°E -- Click to see record GBIF472892474. Osmia cornuta 49.7830555600°N 7.4497222200°E -- Click to see record GBIF345743582. Osmia cornuta 48.5667°N 7.91667°E -- Click to see record GBIF447283010. Osmia cornuta 50.1167°N 8.76472°E -- Click to see record GBIF447283179. Osmia cornuta 50.05°N 8.58333°E -- Click to see record GBIF447282982. Osmia cornuta 50.7358°N 8.29056°E -- Click to see record GBIF447282958. Osmia cornuta 51.876915°N 5.749969°E -- Click to see record GBIF767366048. Osmia cornuta 49.0083°N 8.5°E -- Click to see record GBIF447283015. Osmia cornuta 42.8°N 12.8°E -- Click to see record GBIF785014789. Osmia cornuta 51.318°N 9.49654°E -- Click to see record GBIF447283149. Osmia cornuta 48.7667°N 8.33333°E -- Click to see record GBIF447282995. Osmia cornuta 52.265426°N 10.535822°E -- Click to see record INAT1337939. Osmia cornuta 46.6843338013°N 11.1480741501°E -- Click to see record INAT21146884. Osmia cornuta 41.7934583333°N 1.6330383333°E -- Click to see record INAT20696208. Osmia cornuta 47.3929331774°N 7.4731664989°E -- Click to see record INAT21281510. Osmia cornuta 51.2645782648°N 4.4533821065°E -- Click to see record INAT21435556. Osmia cornuta 45.1033905935°N 7.1912619713°E -- Click to see record INAT5306568. Osmia cornuta 51.5108516894°N 9.9609373882°E -- Click to see record INAT24744837. Osmia cornuta 51.12559486°N 5.2260624°E -- Click to see record INAT10612784. Osmia cornuta 50.8022773674°N 3.3381713927°E -- Click to see record INAT22809392. Osmia cornuta 51.2639557696°N 4.4528532028°E -- Click to see record INAT11059081. Osmia cornuta 49.4101893117°N 8.6856204271°E -- Click to see record INAT5374663. Osmia cornuta 47.4203487968°N 8.532531612°E -- Click to see record INAT5373961. Osmia cornuta 50.1263233333°N 8.6554216667°E -- Click to see record INAT21282680. Osmia cornuta 48.2296002561°N 16.3585996628°E -- Click to see record INAT10654577. Osmia cornuta 50.1169069634°N 14.405588876°E -- Click to see record INAT21985132. Osmia cornuta 48.1099916667°N 11.5765466667°E -- Click to see record INAT22804410. Osmia cornuta 50.6298484802°N 4.783454895°E -- Click to see record INAT22336905. Osmia cornuta 50.1232259463°N 8.6547738805°E -- Click to see record INAT21418072. Osmia cornuta 42.349848°N 13.399509°E -- Click to see record INAT21978026. Osmia cornuta 50.1263010265°N 8.6552282466°E -- Click to see record INAT21594469. Osmia cornuta 44.54987°N 11.0643583333°E -- Click to see record INAT21903352. Osmia cornuta 50.1224571839°N 8.6543953685°E -- Click to see record INAT21387717. Osmia cornuta 50.1231830537°N 8.6544968479°E -- Click to see record INAT21453170. Osmia cornuta 48.5782069066°N 1.782210879°E -- Click to see record INAT22141355. Osmia cornuta 51.788716°N 5.926054°E -- Click to see record INAT11077918. Osmia cornuta 51.3575429764°N 12.3478469253°E -- Click to see record INAT22240375. Osmia cornuta 46.5348098594°N 6.578759551°E -- Click to see record INAT21830208. Osmia cornuta 49.4929247601°N 6.0912695996°E -- Click to see record INAT21385354. Osmia cornuta 48.8016902168°N 2.47881677°E -- Click to see record INAT20755563. Osmia cornuta 45.5371409076°N 9.2118587717°E -- Click to see record INAT21387335. Osmia cornuta 49.4626924468°N 11.0365055057°E -- Click to see record INAT21570737. Osmia cornuta 51.2556035511°N 4.4407510757°E -- Click to see record INAT8502748. Osmia cornuta 45.1801327384°N 10.6788908349°E -- Click to see record INAT22193869. Osmia cornuta 50.123048713°N 8.6543396706°E -- Click to see record INAT21697239. Osmia cornuta 51.140010917°N 6.9090377333°E -- Click to see record INAT22328843. Osmia cornuta 51.3428966667°N 12.2530183333°E -- Click to see record INAT22644470. Osmia cornuta 52.265427°N 10.535707°E -- Click to see record INAT2832571. Osmia cornuta 52.2705246197°N 10.5806490699°E -- Click to see record INAT21752615. Osmia cornuta 51.2502315477°N 4.4532823563°E -- Click to see record INAT8428183. Osmia cornuta 45.5824425999°N 8.0225311653°E -- Click to see record INAT22463238. Osmia cornuta 52.2655440358°N 10.535633862°E -- Click to see record INAT5610320. Osmia cornuta 52.265577°N 10.535708°E -- Click to see record INAT600766. Osmia cornuta 50.8671972203°N 4.2055424675°E -- Click to see record INAT10395939. Osmia cornuta 50.3970346424°N 8.8938954641°E -- Click to see record INAT61764. Osmia cornuta 42.4742493868°N 9.4932818413°E -- Click to see record INAT10908313. Osmia cornuta 50.6298446655°N 4.783393383°E -- Click to see record INAT22145808. Osmia cornuta 49.6080027776°N 5.7893247706°E -- Click to see record INAT21827832. Osmia cornuta 51.0419611667°N 3.7472216667°E -- Click to see record INAT10707436. Osmia cornuta 49.406952°N 8.403254°E -- Click to see record INAT10428597. Osmia cornuta 44.8107258266°N 10.3213977484°E -- Click to see record INAT27960076. Osmia cornuta 44.8254511654°N 11.6061624885°E -- Click to see record INAT5235635. Osmia cornuta 51.2556386013°N 4.4407836914°E -- Click to see record INAT10413589. Osmia cornuta 49.444085041°N 8.685203609°E -- Click to see record INAT22093484. Osmia cornuta 50.1166648865°N 8.7700004578°E -- Click to see record INAT22094365. Osmia cornuta 52.2604270479°N 10.5785704357°E -- Click to see record INAT24745546. Osmia cornuta 47.3875862525°N 8.4891831502°E -- Click to see record INAT10567509. Osmia cornuta 52.4485731836°N 13.3907611044°E -- Click to see record INAT21552227. Osmia cornuta 42.342682°N 4.275853°W -- Click to see record INAT1388494. Osmia cornuta 45.5371186475°N 9.209813501°E -- Click to see record INAT21143419. Osmia cornuta 49.4146660871°N 8.6667215824°E -- Click to see record INAT5591722. Osmia cornuta 50.6297874451°N 4.7834649086°E -- Click to see record INAT22336836. Osmia cornuta 52.2655698897°N 10.5357290804°E -- Click to see record INAT5464069. Osmia cornuta 48.0258408808°N 11.4598957094°E -- Click to see record INAT33981412. Osmia cornuta 51.2642592434°N 4.4529405513°E -- Click to see record INAT21257717. Osmia cornuta 48.925694°N 0.450756°W -- Click to see record INAT19906005. Osmia cornuta 46.045737226°N 10.9828352183°E -- Click to see record INAT21385026. Osmia cornuta 49.4147401207°N 8.6666142941°E -- Click to see record INAT5274244. Osmia cornuta 52.265477°N 10.535731°E -- Click to see record INAT1281136. Osmia cornuta 48.8688643844°N 9.4286198169°E -- Click to see record INAT22724003. Osmia cornuta 51.3067339156°N 4.7273670372°E -- Click to see record INAT10392165. Osmia cornuta 52.265543°N 10.53568°E -- Click to see record INAT3001032. Osmia cornuta 44.91307°N 7.261164°E -- Click to see record INAT2825806. Osmia cornuta 50.6298179626°N 4.7834749222°E -- Click to see record INAT21629682. Osmia cornuta 50.1268816667°N 8.659215°E -- Click to see record INAT21282577. Osmia cornuta 49.410280102°N 8.6860434651°E -- Click to see record INAT10780703. Osmia cornuta 50.84295°N 4.649087°E -- Click to see record INAT31973149. Osmia cornuta 48.8283770453°N 9.4613294°E -- Click to see record INAT22153905. Osmia cornuta 46.999168396°N 6.9408335686°E -- Click to see record INAT22272687. Osmia cornuta 44.8384935774°N 11.623564995°E -- Click to see record INAT5216187. Osmia cornuta 50.8567827226°N 5.6646882915°E -- Click to see record INAT21821858. Osmia cornuta 49.6299087°N 6.0259395°E -- Click to see record INAT24655313. Osmia cornuta 49.4147490336°N 8.6666445382°E -- Click to see record INAT21771569. Osmia cornuta 51.3226958006°N 4.8377220169°E -- Click to see record INAT10999523. Osmia cornuta 50.1231468523°N 8.6540487702°E -- Click to see record INAT21447575. Osmia cornuta 52.0372222222°N 4.4780555556°E -- Click to see record INAT21841779. Osmia cornuta 50.1224402907°N 8.6579239371°E -- Click to see record INAT10249459. Osmia cornuta 48.1721039649°N 11.5563955505°E -- Click to see record INAT21833137. Osmia cornuta 49.4340153419°N 8.6760373236°E -- Click to see record INAT10101405. Osmia cornuta 50.1260946704°N 8.6546982416°E -- Click to see record INAT24378638. Osmia cornuta 49.5900153911°N 6.1000506111°E -- Click to see record INAT22524793. Osmia cornuta 51.52527°N 0.1756566667°W -- Click to see record INAT22162523. Osmia cornuta 52.265593°N 10.535716°E -- Click to see record INAT557630. Osmia cornuta 49.4101628792°N 8.6854568124°E -- Click to see record INAT5525686. Osmia cornuta 50.6303520203°N 4.7832307816°E -- Click to see record INAT22022407. Osmia cornuta 51.263586085°N 4.4523903751°E -- Click to see record INAT21022928. Osmia cornuta 51.12549853°N 5.22612594°E -- Click to see record INAT21695045. Osmia cornuta 52.2685542468°N 10.5328593721°E -- Click to see record INAT21462906. Osmia cornuta 48.2297666939°N 16.3587029233°E -- Click to see record INAT21995864. Osmia cornuta 47.37867009°N 8.50995699°E -- Click to see record INAT1420058. Osmia cornuta 44.090143°N 0.504384°E -- Click to see record INAT20237592. Osmia cornuta 45.6976111209°N 11.4204687998°E -- Click to see record INAT22409641. Osmia cornuta 46.673614502°N 11.1523208618°E -- Click to see record INAT21176423. Osmia cornuta 49.41563°N 8.65952°E -- Click to see record INAT3072305. Osmia cornuta 52.265531°N 10.535601°E -- Click to see record INAT1361305. Osmia cornuta 44.782535°N 10.369766°E -- Click to see record INAT27502135. Osmia cornuta 49.81506237°N 6.2175506195°E -- Click to see record INAT22560045. Osmia cornuta 49.4147351851°N 8.6665982008°E -- Click to see record INAT5568986. Osmia cornuta 52.2654849411°N 10.5357089639°E -- Click to see record INAT5282966. Osmia cornuta 45.1264935123°N 10.8226926569°E -- Click to see record INAT21084733. Osmia cornuta 50.7003485833°N 5.9222437667°E -- Click to see record INAT22852859. Osmia cornuta 51.0352951498°N 3.7226236266°E -- Click to see record INAT21255723. Osmia cornuta 43.8804254°N 7.6611785°E -- Click to see record INAT5306203. Osmia cornuta 49.4101431351°N 8.6854702234°E -- Click to see record INAT5525687. Osmia cornuta 44.0544033°N 12.5824763°E -- Click to see record INAT20907485. Osmia cornuta 45.1941888889°N 9.8679583333°E -- Click to see record INAT22756851. Osmia cornuta 51.2555968365°N 4.4410085678°E -- Click to see record INAT5084460. Osmia cornuta 51.2833233333°N 4.44926°E -- Click to see record INAT21416663. Osmia cornuta 50.4332962333°N 4.8674767333°E -- Click to see record INAT22689445. Osmia cornuta 48.8432333333°N 9.454805°E -- Click to see record INAT10414539. Osmia cornuta 51.28331°N 4.4493116667°E -- Click to see record INAT21416664. Osmia cornuta 52.265554°N 10.535693°E -- Click to see record INAT2956165. Osmia cornuta 47.0532577077°N 15.4652514399°E -- Click to see record INAT22274549. Osmia cornuta 46.0306309846°N 10.3393095408°E -- Click to see record INAT22725705. Osmia cornuta 44.1198272458°N 12.123070769°E -- Click to see record INAT22507203. Osmia cornuta 50.03°N 8.03°E -- Click to see record INAT24262284. Osmia cornuta 50.1262929065°N 8.6552281462°E -- Click to see record INAT21594416. Osmia cornuta 43.5011555375°N 3.8738487737°E -- Click to see record INAT25706038. Osmia cornuta 51.2500703779°N 4.4530677795°E -- Click to see record INAT5525741. Osmia cornuta 49.424921°N 8.677604°E -- Click to see record INAT3057197. Osmia cornuta 51.3290383333°N 4.65269°E -- Click to see record INAT22774129. Osmia cornuta 50.6305104°N 4.7832625°E -- Click to see record INAT21508077. Osmia cornuta 51.070663432°N 3.7031558132°E -- Click to see record INAT21731762. Osmia cornuta 42.090667°N 2.297226°E -- Click to see record INAT1268320. Osmia cornuta 46.6562050873°N 15.522694635°E -- Click to see record INAT20829578. Osmia cornuta 44.42776469°N 10.86141933°E -- Click to see record INAT21876819. Osmia cornuta 52.2612165405°N 10.5702247482°E -- Click to see record INAT21884149. Osmia cornuta 44.2257239712°N 4.7227377894°E -- Click to see record INAT22804863. Osmia cornuta 52.4491976536°N 13.3943220718°E -- Click to see record INAT22763825. Osmia cornuta 52.265484°N 10.535714°E -- Click to see record INAT5257709. Osmia cornuta 51.4767537507°N 0.2331899107°W -- Click to see record INAT10574952. Osmia cornuta 48.2630136443°N 7.407932278°E -- Click to see record INAT4158227. Osmia cornuta 48.2222972°N 16.3416676°E -- Click to see record INAT21996864. Osmia cornuta 51.8955999623°N 5.8901967108°E -- Click to see record INAT9837750. Osmia cornuta 48.22960946°N 16.3587243802°E -- Click to see record INAT21885594. Osmia cornuta 49.4149449377°N 8.6673545837°E -- Click to see record INAT10570305. Osmia cornuta 51.2837561°N 4.4487798°E -- Click to see record INAT21063410. Osmia cornuta 49.6164466667°N 11.216895°E -- Click to see record INAT22703144. Osmia cornuta 52.3758916°N 9.7320104°E -- Click to see record INAT12477209. Osmia cornuta 51.3458780253°N 12.3570697819°E -- Click to see record INAT22766937. Osmia cornuta 50.1224866667°N 8.6555066667°E -- Click to see record INAT21415279. Osmia cornuta 42.2299155522°N 1.2060070038°E -- Click to see record INAT10235752. Osmia cornuta 45.4637533333°N 11.2390416667°E -- Click to see record INAT22422532. Osmia cornuta 49.4394919092°N 8.6720953882°E -- Click to see record INAT5657271. Osmia cornuta 52.265531°N 10.535511°E -- Click to see record INAT5317255. Osmia cornuta 48.693628616°N 16.8696429728°E -- Click to see record INAT23045226. Osmia cornuta 44.5475321993°N 11.0675959658°E -- Click to see record INAT10309951. Osmia cornuta 49.4150115765°N 8.6673331261°E -- Click to see record INAT5568982. Osmia cornuta 48.2211883333°N 16.3788383333°E -- Click to see record INAT24728319. Osmia cornuta 51.3574369024°N 12.3479894769°E -- Click to see record INAT22087116. Osmia cornuta 42.468013°N 9.475354°E -- Click to see record INAT2628045. Osmia cornuta 48.828761°N 9.458288°E -- Click to see record INAT2984022. Osmia cornuta 51.258941086°N 4.4347706708°E -- Click to see record INAT20751065. Osmia cornuta 45.5350833333°N 4.8379783333°E -- Click to see record INAT24394684. Osmia cornuta 45.464531282°N 4.5212949688°E -- Click to see record INAT25495782. Osmia cornuta 50.4736099243°N 4.8722224236°E -- Click to see record INAT21626914. Osmia cornuta 45.180133211°N 10.6786476012°E -- Click to see record INAT10471401. Osmia cornuta 49.4152837464°N 8.6692750454°E -- Click to see record INAT5274241. Osmia cornuta 44.2348249537°N 4.749645°E -- Click to see record INAT21049270. Osmia cornuta 48.8277627303°N 9.4604055231°E -- Click to see record INAT22184951. Osmia cornuta 51.0352729323°N 3.7226915894°E -- Click to see record INAT21255734. Osmia cornuta 40.9480666667°N 4.1179388333°W -- Click to see record INAT10449239. Osmia cornuta 45.1858551934°N 9.160281904°E -- Click to see record INAT21236889. Osmia cornuta 46.0276254817°N 10.333791934°E -- Click to see record INAT21823763. Osmia cornuta 43.9504666667°N 12.28373°E -- Click to see record INAT21112082. Osmia cornuta 50.4325817°N 4.0371643°E -- Click to see record INAT22327615. Osmia cornuta 51.3156435023°N 9.4788970773°E -- Click to see record INAT9333137. Osmia cornuta 49.4813008878°N 8.4974639043°E -- Click to see record INAT21775975. Osmia cornuta 51.2485123741°N 4.4484007359°E -- Click to see record INAT10165287. Osmia cornuta 49.43943°N 8.672172°E -- Click to see record INAT2912284. Osmia cornuta 49.4395842787°N 8.6772532761°E -- Click to see record INAT5480107. Osmia cornuta 49.4811101683°N 8.496504206°E -- Click to see record INAT21775967. Osmia cornuta 49.24086°N 7.06412°E -- Click to see record INAT16925489. Osmia cornuta 46.0306592991°N 10.339361541°E -- Click to see record INAT21783890. Osmia cornuta 46.2046942°N 7.2567472°E -- Click to see record INAT22459774. Osmia cornuta 48.2297343°N 16.3585814°E -- Click to see record INAT10900732. Osmia cornuta 51.02537392°N 3.75259059°E -- Click to see record INAT21316776. Osmia cornuta 49.2346110031°N 17.3587876518°E -- Click to see record INAT21773331. Osmia cornuta 45.3316666666666667°N 14.4408333333333333°E -- Click to see record LACM_ENTB6536. Osmia cornuta 48.8694444444444444°N 16.6597222222222222°E -- Click to see record LACM_ENTB6525. Osmia ribifloris 31.88250°N 109.20600°W -- Click to see record AMNH_BEE00076171. Osmia ribifloris 31.87943°N 109.17865°W -- Click to see record AMNH_BEE00076158. Osmia ribifloris 31.40000°N 110.30000°W -- Click to see record AMNH_BEE00076181. Osmia ribifloris 31.84300°N 109.21300°W -- Click to see record AMNH_BEE00076185. Osmia ribifloris 30.26694°N 97.74278°W -- Click to see record AMNH_BEE00076197. Osmia ribifloris 31.85000°N 109.20000°W -- Click to see record AMNH_BEE00167184. Osmia ribifloris 40.44055°N 111.70944°W -- Click to see record AMNH_BEE00076200. Osmia ribifloris 40.84900°N 121.87600°W -- Click to see record AMNH_BEE00076187. Osmia ribifloris 44.1°N 120.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20384. Osmia ribifloris 34.2°N 111.9°W -- Click to see record AMNH_BEES20382. Osmia ribifloris 34.2°N 106°W -- Click to see record AMNH_BEES20380. Osmia ribifloris 39°N 105.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20379. Osmia ribifloris 27.3°N 102°W -- Click to see record AMNH_BEES20388. Osmia ribifloris 29.3°N 110.7°W -- Click to see record AMNH_BEES20387. Osmia ribifloris 38.5°N 117°W -- Click to see record AMNH_BEES20383. Osmia ribifloris 31.2°N 100.1°W -- Click to see record AMNH_BEES20377. Osmia ribifloris 37.3°N 119.3°W -- Click to see record AMNH_BEES20385. Osmia ribifloris 30°N 115°W -- Click to see record AMNH_BEES20386. Osmia ribifloris 24.8°N 104.8°W -- Click to see record AMNH_BEES20389. Osmia ribifloris 39.5°N 111.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20381. Osmia ribifloris 43°N 107.5°W -- Click to see record AMNH_BEES20378. Osmia ribifloris 37.00000°N 112.00000°W -- Click to see record BBSL403679.