D I S C O V E R    L I F E   
Bee Hunt! Odonata Lepidoptera 
  HomeAll Living ThingsIDnature guidesGlobal mapperAlbumsLabelsSearch
  AboutNewsEventsResearchEducationProjectsStudy sitesHelp


Eriogonum
Life   Plantae   Dicotyledoneae   Polygonaceae

Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum

Click on map for details about points.

IDnature guide

80x5 - 240x3 - 240x4 - 320x1 - 320x2 - 320x3 - 640x1 - 640x2
Set display option above.
Click on images to enlarge.
Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum
Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum

Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum
Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum

Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum
Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum

Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum
Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum

Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum
Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 5
Eriogonum tomentosum

Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 4
Eriogonum tomentosum
Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 4
Eriogonum tomentosum

Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 4
Eriogonum tomentosum
Eriogonum tomentosum
© Copyright Bobby Hattaway 2011 · 4
Eriogonum tomentosum
Kinds

Associates · map
FamilyScientific name @ source (records)
Agromyzidae  Melanagromyza @ UCREM (1)
Alydidae  Tollius curtulus @ AMNH_PBI (16)
Andrenidae  Ancylandrena atoposoma @ AMNH_BEE (3)

Andrena @ UCRC_ENT (7)

Andrena angustitarsata @ UCRC_ENT (4)

Andrena birtwelli @ BMEC_ENT (1)

Andrena canadensis @ AMNH_BEE (1)

Andrena ceanothifloris @ UCRC_ENT (8)

Andrena cleodora @ UCRC_ENT (2)

Andrena cupreotincta @ UCRC_ENT (2)

Andrena medionitens @ AMNH_BEE (1)

Andrena neomexicana @ AMNH_BEE (1)

Andrena prunorum @ AMNH_BEE (1)

Andrena quintiliformis @ AMNH_BEE (4)

Andrena w-scripta @ AMNH_BEE (1)

Calliopsis anomoptera @ UCRC_ENT (2)

Macrotera carinata @ UCREM (1)

Perdita aemula @ UCRC_ENT (1)

Perdita affinis @ UCRC_ENT (1)

Perdita calloleuca @ UCRC_ENT (1)

Perdita claypolei @ UCRC_ENT (15)

Perdita clypeata @ UCREM (4)

Perdita crotonis @ UCRC_ENT (19)

Perdita distincta @ UCRC_ENT (1)

Perdita dubia @ UCRC_ENT (1)

Perdita gentilis @ UCRC_ENT (5)

Perdita ignota @ UCRC_ENT (5)

Perdita jucunda @ UCRC_ENT (2)

Perdita labergei @ AMNH_BEE (1)

Perdita labrata @ UCREM (1)

Perdita lucens @ UCRC_ENT (1)

Perdita luteiceps @ UCRC_ENT (3)

Perdita luteola @ UCRC_ENT (1)

Perdita montereyensis @ UCRC_ENT (3)

Perdita nasuta @ UCRC_ENT (14)

Perdita nevadensis @ UCRC_ENT (1)

Perdita nitens @ UCRC_ENT (1)

Perdita pectoralis @ UCRC_ENT (7)

Perdita polytropica @ UCREM (1)

Perdita rhois @ UCRC_ENT (4)

Perdita scitula @ UCRC_ENT (3)

Perdita subfasciata @ UCRC_ENT (3)

Perdita thermophila @ UCRC_ENT (6)

Perdita timberlakei @ UCRC_ENT (27)

Perdita xerophila @ UCRC_ENT (3)

Perdita yosemitensis @ UCRC_ENT (1)

Perdita zonalis @ UCRC_ENT (1)
Aphelinidae  Coccobius @ UCRC_ENT (2)
Aphididae  Aphis ( @ CSUC_TCN (4)

Braggia eriogoni @ CSUC_TCN (13); NCSU_ENT (3)

Cedoaphis maxsoni @ CSUC_TCN (10)

Epameibaphis atricornis @ AMNH_PBI (2)

Eriosoma pyricola @ AMNH_PBI (2)

Forda marginata @ AMNH_PBI (1)

Hyadaphis foeniculi @ AMNH_PBI (8)

Hyalopterus pruni @ AMNH_PBI (1)
Apidae  Anthophora flexipes @ LACM_ENTB (2)

Anthophora urbana @ AMNH_BEE (1)

Bombus californicus @ EMEC (1)

Bombus caliginosus @ CSCA (1)

Bombus centralis @ EMEC (1)

Bombus crotchii @ UCRC_ENT (1); EMEC (1)

Bombus flavidus @ EMEC (2)

Bombus flavifrons @ CSCA (1); EMEC (1)

Bombus insularis @ AMNH_BEE (1); EMEC (18)

Bombus melanopygus @ EMEC (41); LACM_ENTB (1)

Bombus morrisoni @ UCRC_ENT (1)

Bombus occidentalis @ CSCA (1); EMEC_JPS__JPS (4)

Bombus pensylvanicus @ LACM_ENTB (3)

Bombus vancouverensis @ EMEC_JPS__JPS (3)

Bombus vandykei @ EMEC (1)

Bombus vosnesenskii @ CSCA (2); AMNH_BEE (4); EMEC_JPS__JPS (15)

Ceratina nanula @ AMNH_BEE (2)

Melissodes lupinus @ UCRC_ENT (1)
Berytidae  Jalysus @ UCIS (1)
Braconidae  Adialytus salicaphis @ AMNH_PBI (1)

Diaeretiella @ AMNH_PBI (6)
Buprestidae  Acmaeodera tildenorum @ UCRC_ENT (1)

Acmaeoderoides confusus @ UCRC_ENT (17)

Acmaeoderoides verityi @ UCRC_ENT (1)

Anambodera palmarum @ UCRC_ENT (3)

Anthaxia deleta @ UCRC_ENT (6)
Chloropidae  Oscinella frit @ UCREM (1)
Chrysomelidae  Acanthoscelides daleae @ UCIS (1)

Coleorozena alicula @ UCREM (7)
Cicadellidae  Balclutha neglecta @ UCR_ENT (6)

Exitianus exitiosus @ UCR_ENT (10)

Gloridonus gloriosus @ UCR_ENT (1)

Huleria quadrimaculata @ UCR_ENT (1)

Neoaliturus ( @ UCR_ENT (4)

Xerophloea peltata @ UCR_ENT (2)
Colletidae  Colletes slevini @ AMNH_BEE (5)

Hylaeus conspicuus @ AMNH_BEE (1)

Hylaeus cookii @ AMNH_BEE (1); UCRC_ENT (8)

Hylaeus episcopalis @ AMNH_BEE (1)

Hylaeus mesillae @ AMNH_BEE (1)

Hylaeus polifolii @ UCRC_ENT (2)

Hylaeus rudbeckiae @ AMNH_BEE (1)

Hylaeus verticalis @ UCRC_ENT (1)

Hylaeus wootoni @ AMNH_BEE (1); UCRC_ENT (21)
Crabronidae  Belomicrus @ UCRC_ENT (3)

Bembix amoena @ UCRC_ENT (1)

Cerceris convergens @ UCREM (2)

Glenostictia angulifera @ UCRC_ENT (1)

Glenostictia megacera @ UCRC_ENT (1)

Oxybelus @ UCRC_ENT (1)

Philanthus gloriosus @ UCRC_ENT (1)

Philanthus occidentalis @ UCRC_ENT (1)

Steniolia duplicata @ UCRC_ENT (1)
Diaspididae  Rhizaspidiotus dearnessi @ CSCA_TCN (1)
Encyrtidae  Anagyrus @ UCREM (1)

Metaphycus luteolus @ UCRC_ENT (1)
Eulophidae  Baryscapus @ UCREM (2)

Cirrospilus coachellae @ UCREM (1)

Tetrastichus @ UCREM (1)
Eurytomidae  Eurytoma @ UCREM (1)
Formicidae  Myrmecocystus flaviceps @ UCREM (1)
Halictidae  Halictus farinosus @ AMNH_BEE (3)

Halictus tripartitus @ BBSL (2); AMNH_BEE (48)

Lasioglossum @ UCREM (1)

Lasioglossum daggetti @ UCREM (2)

Lasioglossum microlepoides @ UCREM (3)

Lasioglossum semicaeruleum @ AMNH_BEE (1)

Lasioglossum sisymbrii @ AMNH_BEE (1)

Lasioglossum titusi @ AMNH_BEE (5)

Sphecodes arvensiformis @ AMNH_BEE (1)
Lygaeidae  Ligyrocoris latimarginatus @ AMNH_IZC (1)

Neosuris castanea @ AMNH_PBI (4)

Xyonysius californicus @ UCR_ENT (1)
Masaridae  Euparagia boregoensis @ UCRC_ENT (1)
Megachilidae  Ashmeadiella bigeloviae @ UCRC_ENT (3)

Ashmeadiella occipitalis @ UCRC_ENT (3)

Chelostoma californicum @ AMNH_BEE (1)

Dianthidium ulkei @ AMNH_BEE (1); UCRC_ENT (1)

Megachile apicalis @ AMNH_BEE (1)

Osmia californica @ EMEC (1)

Osmia montana @ EMEC (1)

Stelis laticincta @ AMNH_BEE (1)

Stelis perpulchra @ UCRC_ENT (1)

Trachusa larreae @ AMNH_BEE (3)
Melittidae  Hesperapis ilicifoliae @ AMNH_BEE (10)
Melyridae  Attalus trimaculatus @ UCREM (90); UCIS (2)

Dasytastes remissus @ UCIS (2)

Dasytellus @ UCIS (1)

Dasytellus inconspicuus @ UCIS (1)

Pristoscelis irwini @ UCRC_ENT (1)

Pristoscelis schlingeri @ UCIS (99)

Trichochrous @ UCIS (6)

Trichochrous mucidus @ UCIS (3)
Milichiidae  Desmometopa @ UCREM (20)
Miridae  Coquillettia pergrandis @ AMNH_PBI (1)

Coquillettia schuhi @ AMNH_PBI (2)

Coquillettia vicina @ AMNH_PBI (1)

Coquillettia @ AMNH_PBI (7)

Lopidea anisacanthi @ AMNH_PBI (4)

Lopidea nigridia @ AMNH_PBI (1); UCR_ENT (1)

Lygus elisus @ AMNH_PBI (1)

Lygus hesperus @ AMNH_PBI (1)

Macrotylus geminus @ AMNH_PBI (1)

Nicholia eriogoni @ AMNH_IZC (11)

Reuteroscopus unknown @ AMNH_PBI (1)
Mydidae  Nemomydas bifidus @ UCRC_ENT (1)
Nabidae  Nabis alternatus @ AMNH_IZC (1)

Nabis americoferus @ AMNH_IZC (1)
Pentatomidae  Zicrona caerulea @ AMNH_IZC (1)
Reduviidae  Apiomerus @ AMNH_PBI (1)

Phymata americana @ UCR_ENT (2)

Phymata borica @ UCR_ENT (17)

Phymata erosa @ AMNH_IZC (2)

Phymata pacifica @ UCR_ENT (41)

Rhynocoris ventralis @ AMNH_PBI (6)

Zelus renardii @ AMNH_PBI (1)
Rhopalidae  Arhyssus lateralis @ UCR_ENT (1)
Scutelleridae  Homaemus aeneifrons @ AMNH_IZC (1)
Tiphiidae  Paratiphia robusta @ UCRC_ENT (1)
Ulidiidae  Physiphora demandata @ UCRC_ENT (2)
_  Listrus @ UCIS (4)

unknown unknown @ AMNH_PBI (3)

go to Discover Life's Facebook group

Updated: 2024-06-13 20:31:41 gmt
Discover Life | Top
© Designed by The Polistes Corporation